A.Gabnys. Įvairių veksmažodžių formų rašyba

Download Report

Transcript A.Gabnys. Įvairių veksmažodžių formų rašyba

Įvairių veiksmažodžio formų
rašyba
Pagrindinės veiksmažodžio formos
• Bendratis – eiti, lupti, mėgti, skęsti...
• Esamojo laiko III asmuo – eina, lupa, mėgsta,
skęsta...
• Būtojo kartinio laiko III asmuo – ėjo, lupo,
mėgo, skendo...
Išvestinės veiksmažodžio formos iš
bendraties kamieno...
•
•
•
•
Būtasis dažninis laikas ei-ti+dav→eidavo
Būsimasis laikas ei-ti+s → eis
Liepiamoji nuosaka ei-ti+k → eik
Tariamoji nuosaka ei-ti+t →eitų
Taisyklės
Turinys
Išvestinės veiksmažodžio formos iš
esamojo laiko III a. veiksmažodžio
kamieno...
• Veikiamosios rūšies dalyvio esamasis laikas;
Šąl-antis, gęst-antis...
• Esamojo laiko padalyvis;
Šąl-ant, gęst-ant...
• Neveikiamosios rūšies dalyvis.
Myl-imas, skait-omas...
Pratimas
Taisyklės
Turinys
Išvestinės veiksmažodžio formos iš
būtojo kartinio laiko III a.
veiksmažodžio kamieno...
• Veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko
dalyvis
Ėj-ęs, norėj-ęs...
• Būtojo kartinio laiko padalyvis
Ėj-us, norėj-us...
• Priesaginės darybos daiktavardžiai, kurių
priesaga prasideda balse.
Pratimas
Taisyklės
Turinys
Ėj-imas, norėj-imas...
Išvestinių veiksmažodžio formų
rašyba
• Išvestinės veiksmažodžio formos paprastai
išlaiko pamatinių veiksmažodžio formų
kamieną. Šąla – šąlant, šalo – šalus...
• Būsimojo laiko III a. veiksmažodžių šaknies
balsis gali trumpėti, jeigu dviskiemenėje
veiksmažodžio bendratyje baigmuo –yti arba
-ūti: ly-ti – lis, džiūti-džius...
Išimtys: vyti – vys, siūti – siūs.
Pratimas
NR2
Atgal
Pratimas
NR1
Toliau
taisyklės
Išvestinių veiksmažodžio formų
rašyba
• Tariamosios ir liepiamosios nuosakos bei
būsimojo laiko veiksmažodžių kamiengaliuose
gali vykti įvairūs fonetiniai procesai tarp
priebalsių g-k, k-k, ž-s, z-s, š-s, s-s:
Bėg-ti+k – bėk, lėk-ti + k – lėk, lūž – ti+s – lūš,
Zyz-ti+s – zys, mes-ti+s – mes...
Turinys
Pratimas
NR 3
Atgal
Rašybos pratimas nr. 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lįsti – lįs__davo
Kepti – ke__davo
Dūkti – dū__davo
Mušti – mu__davo
Leisti – lei__davo
Skusti – sku__davo
Versti – ver__davo
Liesti – lie__davo
Skersti – sker__davo
-S-B-K-Ž-S-Z-Z-S-S-
-Z-P-G-Š-Z-S-S-Z-Z-
Taisyklė
ATSAKYMAS NETEISINGAS !
MOKYTIS, MOKYTIS, MOKYTIS…
KAS NEDIRBA, MIELAS VAIKE, TAM IR DUONOS DUOT NEREIKIA…
MOKSLO ŠAKNYS KARČIOS...
BITĖS MEDUS SALDUS, BET DARBAS SUNKUS...
BELSK Į RAŠYBOS TAISYKLIŲ KARALYSTĖS DURIS, IR TAU BUS ATIDARYTA...
MOKYTIS
VALIO VALIO VALIO !
JUK NEATSPĖJAI, O IŠMOKAI, TIESA?
Dar kartą
mėginti...
Rašybos pratimas nr. 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D_ks
ŪUŲ
D_gs
YIĮ
Kl_ks
YIĮ
Kl_s
YIĮ
R_s
YIĮ
P_s (apie vėją) Ū U Ų
Ž_s
ŪUŲ
Kli_s
ŪUŲ
V_s (vyti) Y I Į
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dži_s
ŪUŲ
Rūd_s
YIĮ
V_s (vysti) Y I Į
Gras_s
YIĮ
Drask_s Y I Į
Vart_s
YIĮ
Klaus_s
YIĮ
Než_s
YIĮ
Z_s
YIĮ
Mat_s
YIĮ
Viską
baigti
Taisyklė
Čia dar bus pratimas 
Atgal
AR TIKRAI NORI VISKĄ BAIGTI?
Taip, labai
noriu
Ne, noriu
tik mokytis
RAŠYKITĖS, RAIDĖS, PAČIOS...