Endokrinní systém

Download Report

Transcript Endokrinní systém

Endokrinní systém MUDr. Jan Laco

Hypofýza (H) • sella turcica, hypotalamo-hypofyzární osa • adenoH (Rathkeho výchlipka) x neuroH • Sheehanův sy – poporodní nekróza • záněty  význam • nádory – adenom, kraniofaryngeom

Hypofýza - nádory • + hormon  • - hormon  hyperfunkce hypofunkce – panhypopituitarismus • nitrolební hypertenze + bitemporální hemianopsie

Hypofýza - nádory • STH: dětství - gigantismus + splanchno megalie dospělost - akromegalie - DM, hyper tenze, osteoporóza • PRL: ženy - amenorhea + galaktorea muži - snížené libido

Hypofýza - nádory • ACTH: hyperkortizolismus - centrální Cushingův sy • Kraniofaryngeom • benigní, solidní x cystický • 2. dekáda

Hypofýza • Hypopituitarismus (> 90% zničeno) • atrofie gonád, sterilita, hypotyreóza, hypo kortizolismus (dospělost) • nanismus (dětství) • Neurohypofýza • diabetes insipidus - polydipsie + polyurie

Štítná žláza • d. tyreoglosus - mediální krční cysty - lobus pyramidalis • záněty – de Quervain (granulomatózní) - Hashimoto - chronická lymfoplazmo celulární tyreoiditis - autoimunita - hypofce, maligní lymfom, karcinom

Štítná žláza • struma zvětšení > 60 g • endemická - nedostatek jódu • sporadická - strumigeny v potravě, enzymopatie • retrosternální struma • Graves - Basedowova choroba - difúzní toxická struma • autoimunita ( x TSH receptoru) • hypertyreóza + exoftalmus

Štítná žláza - nádory • benigní - folikulární adenom • maligní - papilární karcinom - matnicová jádra, psamomatózní tělíska - folikulární karcinom - anaplastický karcinom - starší ženy,  prognóza • medulární karcinom - C bb.

kalcitonin - hypokalcémie, amyloid

Štítná žláza - syndromy • hypotyreóza - vrozená - kretenismus - získaná - myxedém Hashimoto hypotermie, hypotenze, ateroskleróza • hypertyreóza - Graves - Basedow tachykardie, hypertenze, hubnutí, hypertermie

Příštitná tělíska (PT) - syndromy • hypoparatyreóza - po operacích ŠŽ tetanie, mentální poruchy • hyperparatyreóza - hyperplázie, nádor PT hyperkalcémie – nefrolitiáza, peptické vředy, metastatická kalcifikace - primární - porucha PT - sekundární - při CHRI

Nadledviny (N) - kůra • nespecifická reakce při stresu (Selye) CRH - ACTH - kůra • Waterhouse - Fridrichsenův syndrom – meningokoková sepse + DIC + krvácení do N • záněty (epinefritida) - autoimunitní x TBC • nádory - adenomy x metastázy (ca plic, prsu)

Nadledviny - kůra • hypofce - Addisonova choroba (panhypokortikalismus) hypotenze, hypoglykémie, pigmentace • hyperfce - steroidy – adrenogenitální sy - kortizol – Cushingův sy - aldosteron – Connův sy

Nadledviny - kůra • Adrenogenitální sy - pseudopubertas praecox - virilizace • Cushingův sy - obezita, fialové strie, osteoporóza, hypertenze, DM • Connův sy - hypertenze, hypokalémie

Nadledviny - dřeň • feochromocytom - 90% dřeň 90% jednostranný, 90% benigní • paroxysmální hypertenze (adrenalin, noradrenalin)

Langerhansovy ostrůvky - nádory • insulinom - hypoglykémie, CNS • gastrinom - Zollinger - Ellisonův sy mnohočetné peptické vředy • MEN (mnohočetná endokrinní neoplázie)

Diabetes mellitus - komplikace • neuropatie • makroangiopatie • mikroangiopatie nefropatie – glomeruloskleróza Kimmelstiel-Wilson - pyelonefritida retinopatie