Význam SPECT/CT skeletu páteře u FBSS

Download Report

Transcript Význam SPECT/CT skeletu páteře u FBSS

SPECT/CT skeletu páteře u FBSS
MUDr.Jiří Hrbáč
Oddělení nukleární medicíny a Radiodiagnostické oddělení
Slezské nemocnice v Opavě
ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou FN Ostrava a
ambulancí chirurgie páteře Karvinské hornické nemocnice
Diagnostic Imaging Nuclear medicine
Morton - Clark
Failed back surgery syndrome (FBSS )
Definice : přetrvávající nebo recidivující bolest po operacích
páteře pro bolest nebo neurologické příznaky
Výskyt : FBSS je pozorován u 10-40% pacientů po
chirurgickém řešení
MR : vyloučí neurologickou příčinu obtíží nebo alteraci
měkkých tkání.
SPECT- nejlépe s fúzí CT nebo NMR určí místa abnormální
remodelace kosti, je udávána vysoká korelace ve zlepšení
terapie následující po provedení kostního SPECTu.
Na ONM Opava provádíme vyšetření hybridní
gamakamerou SPECT/CT Precedence 6
Scintigrafie skeletu - 99m Tc HDP u FBSS
• celotělová scintigrafie - jako přehledné vyšetření
• SPECT/CT - na hybridní gamakameře
• u jakýchkoliv vertebrogenních syndromů
SPECT– vždy !!!!!!!! i při normálním celotělovém
scintigramu !!!!!!! SPECT zlepšuje kontrast a zobrazí
abnormality na planárním scintigramu nerozlišitelné
• alternativou do budoucna může být 18 F NaF na PET/CT,
18 FDG PET/CT je rovněž schopen zachytit místa zánětu,
aktivní kostní remodelace, metastáz - CENA
• 45letý muž s chronickými lumbalgiemi, rehabilitace a
konzervativní th. bez efektu
• MR – opakovaně degenerace disku L4/L5 a L5/S1
• 2007 Dynesys operace, stav přechodně zlepšen, recidiva
bolesti zad kolísavé intenzity.
• SPECT/CT 11/09 - scintigraficky je okolí po stabilizaci
bez zvýšeného metabol. obratu, sporně lehce vyšší na
kontuře levého SI skloubení.
CT - incip. degener. Změny při dolním okraji levého SI
skloubení, degeneraci disku L5/S1.
• Pacient léčen konzervativně, na stavu i podíl neurotizace.
• 55letá žena s chronickým LBP sy s nekořenovou propagací
do DKK.
• MR v r. 2003 degenerace disku L5/S1
• Provedena přední discectomie s aplikací funkční náhrady
ploténky Prodisc L, úleva ¾ roku, recidiva bolesti.
• MR 2008 st.p. spondylodiscitídě L2/L3
• SPECT/CT 9/2009 scintigraficky vysoký metabol. obrat
na rozhraní L2/L3, na L5/S1 ložiskový defekt odpovídá st.p.
náhradě disku v klidu.
CT – výrazná degenerace disku L2/L3 s reaktivní
sklerózou, mírné spondylarthrotické změny.
• Provedena aplikace analgetika do pravé části intervert.
prostoru L2/L3 s částečnou regresí bolesti
• Zvažována stabilizace L2/L3
• 49ti letá žena, chronický LBP sy
• MR – degenerace disku L4/L5 s cirkul. protruzí s
kontaktem na durální vak
• Provedena Dynesys operace 6/2008, úleva
přechodná.
• SPECT/CT – 10/2009 - CT - st.p. fixaci L4/L5,
navíc lehké degener. změny.
• scintigraficky – vysoký metabol. obrat mezi trny
L3/L4 v.s. v rámci Baastrupovy nemoci, dále je
vyšší na levém intervert. skloubení L4/L5
• Po tomto vyšetření obstřik interspinózního prostoru
L3/L4 s částečnou úlevou.
•
•
•
•
37letá žena s chronickým LBP sy , degenerací disku L4/L5
Discectomie L5/S1, bez úlevy
Dynesys operace L4/S1, 6 měsíců úleva, pak recidiva obtíží
SPECT/CT 9/2009 –scintigraficky –vysoký metabol.
obrat v lokalizaci pravého šroubu S 1
• CT - st.p. stabilizaci L4/S1, degener. změny na meziobratl.
kloubech L4/S1, v okolí uvedeného šroubu bez CT
patologických změn
• Revmatologem hodnoceno jako HLA B 27 pozitivní
spondylarthritida
• 36letá žena s chronickým LBP sy ,
• Přední discectomie a fúze L5/S1 - 04/2008
přetrvávající palpační bolestivostí mezi trny L5 a
S1, vyšetření na ONM 03/2010
• SPECTvysoký metabol. obrat v obou SI
skloubeních, výrazněji vpravo
• CT - st.p. stabilizaci L5/S1, postavení dobré, bez
patolog. reaktivních změn, při obou SI kloubech
výrazný sklerotický lem, kloubní štěrbina nerovná,
s náznakem usurací –v.s. sacroileitis
• 53letý muž – přetrvávající bolesti LS páteře, chůze
možná jen v předklonu, šouravého charakteru,
• St.p. stabilizaci L4/L5 Dynesys 9/2008
• RTG i MRI postavení dobré, bez útlaku nervových
struktur, meziobratlové prostory nesnížené, incip.
spondylosa
• SPECT - 02/2010 lehce vyšší metabol. obrat na
intervert. kloubech L5/S1, okolí šroubů bez
abnormit.
• CT - st.p. stabilizaci L5/S1, postavení dobré, bez
patolog. reaktivních změn, lehká protruze disků
L4/S1.Zá – bez významnější patologie
Vysoká metabolická aktivita osteoblastů v rámci
remodelace kosti po stabilizaci může být způsobena :
• velmi časné zobrazení po výkonu – v rámci
fyziologické remodelace kosti po výkonu
• vznikem pseudoarthrózy
• při mechanické nestabilitě
• materiál používaný k fixaci může působit jako
cizorodé těleso
• těžká zánětlivá reakce
• uvolnění šroubu
• fraktura
Výhody hybridního zobrazování u FBSS
• vyšetření pacienta v jednom sezení cíleně na místa
vysoké metabolické aktivity osteoblastů, která
zpravidla souvisí s operačním výkonem, ale i mimo
tyto oblasti
• vyšetření ve stejné poloze, tím umožní optimální
fúzování obrazů
• ideální stav – úzká spolupráce RTG i NM jeden
popis, jeden diagnostický závěr.
Výhody hybridního zobrazování u FBSS
• Před i po neurochirurgických výkonech jsou rutinně
prováděny MR, CT, RTG – je však pooperačně limitováno
použitým fixačním kovovým materiálem
• Domníváme se, že scintigrafie skeletu v případě nemocí
páteře by měla být součástí i předoperačních vyšetřovacích
metod, protože se nezaměřuje pouze na operovanou oblast
– 2 SPECTy páteře prověří metabolický stav celé páteře.
Určí místa remodelace kosti, která se mohou výkonem nebo
jinou zátěží páteře po operaci pak později měnit nebo
objevovat nová. Možnost v některých případech cílené
aplikace analgetika dovoluje pak přesněji „ otestovat“ místo,
které je spouštěčem bolesti.