Aktif hesaplar 1 - Büro Memur-Sen

Download Report

Transcript Aktif hesaplar 1 - Büro Memur-Sen

109 -BANKA KREDİ KARTLARINDAN
ALACAKLAR HESABI
 Bu hesap, banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat
ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade
işlemlerinin izlenmesi için kullanılır.
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI
109
Yardımcı
4
Yardımcı
3
Yardımcı
2
Yardımcı
1
ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve YARDIMCI HESABIN ADI
HESAP
NO
2011 YILI
DETAYLI HESAP PLANI
109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN
ALACAKLAR HESABI
Kredi kartıyla tahakkuksuz bütçe geliri tahsilatı yapılması
H. Kod
HESABIN ADI
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI
600
GELİRLER HESABI
805 GELİR YANSITMA HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
645,00
645,00
645,00
645,00
Kredi kartıyla yapılan tahsilatların banka hesabına aktarıldığının
anlaşılması
H. Kod
HESABIN ADI
102 BANKA HESABI
109
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAK.
Borç
Alacak
645,00
645,00
109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN
ALACAKLAR HESABI
Kredi kartıyla tahakkuklu bütçe geliri tahsilatının yapılması
H. Kod
HESABIN ADI
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI
120
GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
805 GELİR YANSITMA HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
645,00
645,00
645,00
645,00
Yukarıdaki tahsilata ilişkin borcun, daha önceden ödendiği
anlaşılmış ve gerekli düzeltme kaydı yapılmıştır.
H. Kod
HESABIN ADI
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
109
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAK.
810 BÜTÇE GEL. GELİRLERİNDEN
RET VE İADELER RET
HS. VE İADELER HESABI
805
GELİRLER YANSITMA HESABI
Borç
Alacak
645,00
645,00
645,00
645,00
110- HİSSE SENETLERİ
HESABI
Muhasebe Birimlerince geçici olarak elde tutulan hisse
senetleri bu hesapta izlenir.
HİSSE SENETLERİ HESABI
110
Yardımcı 4
Yardımcı 3
Yardımcı 2
Yardımcı 1
ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve
YARDIMCI HESABIN ADI
HESAP NO
2011 YILI
DETAYLI HESAP PLANI
110- HİSSE SENETLERİ HESABI
Muhasebe birimine Hazine malı olarak 1.000,00 TL değerinde hisse
senedi teslim edilmiştir..
H. Kod
HESABIN ADI
110 HİSSE SENETLERİ HESABI
600
GELİRLER HESABI
Borç
Alacak
1.000,00
1.000,00
Alınan hisse senetleri 1.200,00.-TL karşılığında paraya çevrilmiştir.
H. Kod
HESABIN ADI
100 KASA HESABI
110
HİSSE SENETLERİ HESABI
600
GELİRLER HESABI
805 GELİR YANSITMA
GELİRLER
HESABI
HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
1.200,00
1.000,00
200,00
1.200,00
1.200,00
Yukarıdaki hisse senetleri 900,00.-TL ya paraya çevrilseydi
H. Kod
100
630
110
830
835
805
HESABIN ADI
KASA HESABI
GİDERLER HESABI
HS.
HİSSE SENETLERİ HESABI
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
GİDER YANSITMA HESABI
GELİR YANSITMA HESABI
Borç
Alacak
900,00
100,00
1.000,00
100,00
100,00
900,00
111- ÖZEL KESİM TAHVİL,
SENET VE BONOLARI HESABI
 Özel sektör tarafından çıkarılan ve muhasebe
birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların
izlenmesi için kullanılır,
Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları HESABI
111 01
Yardımcı 4
Yardımcı 3
Yardımcı 2
Yardımcı 1
ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve
YARDIMCI HESABIN ADI
HESAP NO
2011 YILI
DETAYLI HESAP PLANI
111- ÖZEL KESİM TAHVİL,
SENET VE BONOLARI HESABI
Muhasebe birimine mahkeme kararı ile 1.000,00 TL nominal bedelli özel
kesim tahvil teslim edilmiştir.
H. Kod
HESABIN ADI
111 ÖZEL.KES.TAH.VE BONOLARI HS.
600
GELİRLER HESABI
Borç
Alacak
1.000,00
1.000,00
Alınan tahviller paraya çevrilmiştir. (toplam tutar 1.500,00.-TL)
H. Kod
HESABIN ADI
100 KASA HESABI
111
ÖZEL KES.TAH. VE BONOLARI HS.
600
GELİRLER HESABI
805 GELİR YANSITMA HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
1.500,00
1.000,00
500,00
1.500,00
1.500,00
111- ÖZEL KESİM TAHVİL,
SENET VE BONOLARI HESABI
Yukarıdaki tahvillerin paraya çevrilmesi sırasında 100.-TL
komisyon ödenmesi gerektiğinden hazineden para istenmiştir.
H. Kod
HESABIN ADI
630 GİDERLER HESABI
325
NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HS.
830 GİDERLER HESABI
GELİRLER HESABI
835
GİDER YANSITMA HESABI
Borç
Alacak
100,00
100,00
100,00
100,00
Muhasebe Biriminde kişi malı olarak kaydedilen
tahvillerden 2.000,00TL.- tutarındaki kısmın, hazine malı
olduğu anlaşılmıştır.
H. Kod
HESABIN ADI
111 ÖZEL.KES.TAH.VE BONOLARI HS.
600
GELİRLER HESABI
913 KİŞİLERE AİT MEN. KIY. EM. HS.
912
KİŞİLERE AİT MEM. KIY. HS.
Borç
Alacak
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
112- KAMU KESİMİ TAHVİL,
SENET VE BONOLARI HESABI
 Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları hesabı,
diğer kamu idarelerince çıkarılan ve muhasebe
birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların
izlenmesi için kullanılır.
Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları
112 01
Yardımcı 4
Yardımcı 3
Yardımcı 2
Yardımcı 1
ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve
YARDIMCI HESABIN ADI
HESAP NO
2011 YILI
DETAYLI HESAP PLANI
112- KAMU KESİMİ TAHVİL,
SENET VE BONOLARI HESABI
Muhasebe birimine Hazine malı olarak 3.000,00 TL değerinde kamu kesim
tahvil/senet teslim edilmiştir. (devlet iç borçlanma senedi vs..)
H. Kod
HESABIN ADI
112 KAMU KES.TAH.SEN. VE BONOLARI HS.
600
GELİRLER HESABI
Borç
Alacak
3.000,00
3.000,00
Alınan borçlanma tahvilleri/senetleri paraya çevrilmiştir.
H. Kod
HESABIN ADI
100 KASA HESABI
112
KAMU KES.TAH.SEN. VE BONOLARI HS.
805 GELİR YANSITMA
GELİRLER
HESABI
HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Paraya çevrilme sırasında, tahvil/senetlerin 600,00 TL.- primli olduğu
anlaşılmıştır.
H. Kod
HESABIN ADI
100 KASA HESABI
112
KAMU KES.TAH.SEN. VE BONOLARI HS.
600
GELİRLER HESABI
805 GELİR YANSITMA
GELİRLER
HESABI
HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
3.600,00
3.000,00
600,00
3.600,00
3.600,00
117- MENKUL VARLIKLAR
HESABI
Muhasebe birimlerine intikal eden altın, gümüş, pırlanta
ve benzeri kıymetli madenler ile antika niteliğindeki eşya,
para, pul gibi menkul varlıklar ve konvertibl olmayan
yabancı paraların izlenmesi için kullanılır.
Teslim alındığında alındı belgesi verilir.
 Yabancı paralar hariç yukarıda sayılanlar en geç bir ay
içerisinde (Bakanlıkça başka bir talimat verilmemişse)
Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine
gönderilir.
117- MENKUL VARLIKLAR
HESABI
MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI
117
Kıymetli Madenler
117
01
Altın
117
01 01
Altın Dışındaki Kıymetli Madenler
117
01 02
Kıymetli Maden Haricindeki Menkul Varlıklar
117
02
Konvertibl Olmayan Döviz ler
117
03
Muhasebe Birimleri Dışındaki Yerlere
Gönderilen Menkul Varlıklar
117
09
Yardımcı 4
Yardımcı 3
Yardımcı 2
Yardımcı 1
ANA HESAP, HESAP GRUBU, HESAP ve
YARDIMCI HESABIN ADI
HESAP NO
2011 YILI
DETAYLI HESAP PLANI
117- MENKUL VARLIKLAR
HESABI
Muhasebe birimine Hazine malı menkul varlık teslim edilmesi
H. Kod
HESABIN ADI
117 MENKUL VARLIKLAR HESABI
600
GELİRLER HESABI
Borç
Alacak
1.000,00
1.000,00
Başka muhasebe birimlerinden Hazine malı menkul varlık teslim
alınması,
H. Kod
HESABIN ADI
117 MENKUL VARLIKLAR HESABI
511
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER
Borç
Alacak
545,00
545,00
Başka bir muhasebe birimlerine Hazine malı menkul varlık
gönderilmesi,
H. Kod
HESABIN ADI
511 MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI
117
MENKUL VARLIKLAR HESABI
Borç
Alacak
500,00
500,00
117- MENKUL VARLIKLAR
HESABI
Hazine malı menkul varlıkların paraya çevrilmesi;
a) Nakit değeri ile kayıtlı değeri eşitse
H. Kod
HESABIN ADI
100 KASA HESABI
117
MENKUL VARLIKLAR HESABI
805 GELİR YANSITMA HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
b) Nakit değeri, kayıtlı değerinden fazla ise
H. Kod
HESABIN ADI
100 KASA HESABI
117
MENKUL VARLIKLAR HESABI
600
GELİRLER HESABI
805 GELİR YANSITMA HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
1.250,00
1.200,00
50,00
1.250,00
1.250,00
c) Nakit değeri, kayıtlı değerinden az ise
H. Kod
HESABIN ADI
100 KASA HESABI
117
MENKUL VARLIKLAR HESABI
630 GİDERLER HESABI
805 GELİR YANSITMA HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Borç
Alacak
1.150,00
1.200,00
50,00
1.150,00
1.150,00
117- MENKUL VARLIKLAR
HESABI
Hazine malı menkul varlıkların kişi malı olduğunun anlaşılması
H. Kod
HESABIN ADI
630 GİDERLER HESABI
117
MENKUL VARLIKLAR HESABI
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI
913
KİŞİLERE AİT MENK. KIY. EMANETLERİ
Borç
Alacak
500,00
500,00
500,00
500,00
Hazine malı menkul varlığın müzeye gönderilmesi halinde
H. Kod
HESABIN ADI
117 MENKUL VARLIKLAR HESABI
117
MENKUL VARLIKLAR HESABI
Borç
Alacak
500,00
500,00
117- MENKUL VARLIKLAR
HESABI
Menkul varlıkların sayımı sonucunda fazlalık tespit edilmesi
H. Kod
HESABIN ADI
117 MENKUL VARLIKLAR HESABI
397
SAYIM FAZLALARI HESABI
Borç
Alacak
25,00
25,00
Fazlalığın sebebi bulunamamıştır
H. Kod
HESABIN ADI
397 SAYIM FAZLALARI HESABI
600
GELİRLER HESABI
Borç
Alacak
25,00
25,00
117117-MENKUL
MENKULVARLIKLAR
VARLIKLAR
HESABI
HESABI
Menkul varlıkların sayımı sonucunda noksanlık tespit edilmesi;
a) Kayıtlı tutar, rayiç bedelden fazla ise
H. Kod
HESABIN ADI
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI (Kayıtlı tutar)
117
MENKUL VARLIKLAR HESABI
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI (Rayiç bedel)
630 GİDERLER HESABI
197
SAYIM NOKSANLARI HESABI
Borç
Alacak
325,00
325,00
300,00
25,00
325,00
b) Rayiç bedel, kayıtlı tutardan fazla ise
H. Kod
HESABIN ADI
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI (Kayıtlı tutar)
117
MENKUL VARLIKLAR HESABI
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI (Rayiç bedel)
600
GELİRLER HESABI
197
SAYIM NOKSANLARI HESABI
Borç
Alacak
325,00
325,00
350,00
25,00
325,00