Prezentacija - Kauno kolegija

Download Report

Transcript Prezentacija - Kauno kolegija

ERASMUS ir kitų tarptautinių mobilumo
programų galimybės norintiems studijuoti
ir/arba atlikti praktiką užsienyje
Tarptautinių studijų skyrius, 2013-214 mokslo metai
Akademinis mobilumas - kai į užsienį
vykstama studijuoti ar atlikti praktiką ir
įgyti naujų įgūdžių ir patirties
Jei nori:
• įgyti profesinių savo studijų krypties žinių;
• patobulinti praktinius įgūdžius;
• susipažinti su savo studijų krypties
naujovėmis ir savitumais ES;
• patobulinti užsienio kalbos gebėjimus;
• įgyti darbo ir gyvenimo multikultūrinėje
visuomenėje patirties;
• įgyti savarankiškumo;
• pakeliauti;
• susirasti naujų draugų;
• išmėginti kažką nauja ir t.t.
Jei nebijai, kad gali:
• būti sunku;
• trūkti artimųjų;
• tekti pačiam pasirūpinti savimi;
• grįžus kolegijoje papildomai atsiskaityti
už neišklausytus dalykus;
• grįžus apverkti paliktus kitoje šalyje
draugus;
• t.t.
Tai dalyvavimas mobilumo programose
Tau patiks!!!
Jei dar abejoji, žinok, kad:
• Akademinis mobilumas padeda gauti geresnį darbą;
• nepriklausomų tyrimų duomenimis, daugiau kaip 40
proc. darbdavių Europoje mano, kad patirtis, sukaupta
studijuojant ar dirbant užsienyje, yra labai svarbi – jos
turintiems jaunuoliams lengviau gauti didelės
kvalifikacijos ir atsakomybės reikalaujantį darbą.
Kaip, Jūsų manymu, Erasmus progama
į t a k o s J ū s ų t o lim e sn ę a t e it į ?
Nepadės 7%
Padės
33%
Labai padės
60%
Kauno kolegijoje pasinaudojo galimybėmis
2011 metais:
•322 išvykstančių studentų ( 6.3% nuolatinių
studentų)
tame tarpe:
•128 išvykstančių praktikai
•194 išvykstančių studijoms
•222 išvykstančių pagal Erasmus programą
2012 metais:
•260 išvykstančių studentų
•162 išvykstančių pagal Erasmus programą
Galimybės
• Erasmus (2014/2015 m.m. sąlygos keisis)
• NordPlus
• Comenius (būsimiems pedagogams)
• Dvišaliai susitarimai
• Konkursai dalinėms, podiplominėms
studijoms ir mokslinėms stažuotėms
užsienyje
• Asmeniniai ryšiai ir paieškos
Kas gali dalyvauti?
Visi Kauno kolegijos studentai:
• pabaigę pirmą kursą;
• studijuojantys nuolatinėse ar ištęstinėse
studijose.
Kokioms veikloms skiriama Erasmus
programos stipendija?
• Studijoms užsienio aukštosiose
mokyklose (3-12 mėn.);
• Praktikai užsienio įmonėse
(3-12 mėn.);
• Mišriam mobilumui(3-12 mėn)
studijos + praktika
Max. bendra visų mobilumų
trukmė 24 mėn.
Mokėjimų už studijas Kauno kolegijoje
sumažinimas vykstantiems dalinėms
studijoms/praktikai užsienyje
Studentams, vykstantiems dalinėms studijoms
ar praktikai užsienio partnerių institucijose,
kaina už semestrą, kurį studentas praleido
užsienio partnerio institucijoje, sumažinama
10 proc., išskyrus tuos atvejus, kai praktikos
metu priimanti institucija skiria studentui
papildomą finansavimą (2012 m. rugpjūčio 29d.
įsakymas Nr. 1-699, 2013 m. liepos 31 d. įsakymo Nr.
1-219 redakcija)
12
ERASMUS studijos
• Galima vykti į užsienio aukštąsias mokyklas, su
kuriomis yra pasirašytos dvišalės sutartys. Kauno
kolegija turi pasirašiusi daugiau kaip 150 dvišalių
sutarčių.
• Pagrindiniai atrankos kriterijai:
‣ Akademiniai rezultatai
‣ Užsienio kalbos žinios
‣ Studijų ar praktikos užsienyje atitikimas
‣ Motyvacija
‣ Studento bendravimo gebėjimai
Erasmus praktikos
• Trišalės ar dvišalės sutartys
su įmonėmis ar AM
•
Pagrindiniai atrankos
kriterijai:
 Užsienio kalbos žinios
 Motyvacija
 Studento bendravimo
gebėjimai
 Akademiniai rezultatai
 Praktikos užsienyje
atitikimas studijų
programos reikalavimams
Erasmus programos stipendijų
studijoms/praktikai dydžiai Kauno
kolegijoje
• 700 EUR/mėn. vykstantiems į Daniją, Jungtinę
Karalystę, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją.
•
600 EUR/mėn. vykstantiems į Airiją, Austriją, Italiją,
Nyderlandų Karalystę, Prancūziją, Suomiją, Švediją.
• 550 EUR/mėn. vykstantiems į Belgiją, Islandiją,
Ispaniją, Liuksemburgą, Vokietiją.
• 500 EUR/mėn. vykstantiems į Kiprą ir Maltą.
• 450 EUR/mėn. vykstantiems į Čekiją, Graikiją,
Kroatiją, Portugaliją, Slovėniją, Slovakiją, Turkiją,
Vengriją.
• 400 EUR/mėn. vykstantiems į Bulgariją, Estiją,
Latviją, Lenkiją, Rumuniją.
Dalyvavimas Intensyviose programose
• dalyvauti Intensyvioje studijų programoje
(IP) užsienyje, jei Kauno kolegija dalyvauja
patvirtintame IP projekte atitinkamoje
studijų srityje (2 -6 savaitės);
• Dalinai padengiamos kelionės ir
pragyvenimo užsienyje išlaidos.
16
Pagal Nordplus programą galima:
•vykti į studijas Šiaurės ir Baltijos šalyse /
trukmė 1-12 mėn.
•vykti į praktiką Šiaurės ir Baltijos šalių
įmonėse ir mokymo įstaigose / trukmė 1-12
mėn.
•dalyvauti Intensyvioje studijų programoje
(IP) užsienyje, jei katedra dalyvauja Nordplus
tinklo patvirtintame IP projekte.
•vykti Express mobilumui Šiaurės ir Baltijos
šalyse/ trukmė nuo 1 savaitės iki 1 mėnesio.
17
Nuo ko pradėti?
• Išsirinkti norimą instituciją
(mobilumo planas);
• Užpildyti paraiškos dalyvauti
atrankoje anketą bei pateikti
koordinatoriui;
• Atlikti užsienio kalbos testą.
Kaip išsirinkti instituciją?
• Mobilumo planas (skelbiamas
kiekviename fakultete);
• Fakulteto koordinatoriaus
pagalba;
• Dėstytojų rekomendacijos;
• Kauno kolegijos Erasmus
partnerių sąrašas
(www.kaunokolegija.lt)
•
Kur yra dokumentų formos?
• Pas fakulteto koordinatorių
• Kauno kolegijos interneto svetainėje:
http://www.kaunokolegija.lt/studentams/studijospraktika-uzsienyje/dokumentu-formos/
Kur atlikti kalbos testą?
• Klausti Tarptautinių studijų
skyriuje (tel. 75 11 44) arba
pas projektų koordinatorių.
• Būtina išankstinė
registracija
• Tikslesnė informacija
bus paskelbta atskirai
Kas vyksta po atrankos?
• Erasmus studijų/praktikos
programos suderinimas;
• Informacijos apie šalį, į
kurią vykstate, bei
priimančiąją instituciją
paieška;
• Finansinės sutarties
pasirašymas;
• Apgyvendinimo paieška;
• Kelionės planavimas.
Plačiau apie studijų/praktikos
užsienyje galimybes, reikalavimus,
patarimus ir kita informacija:
Kauno kolegijos
interneto svetainėje
http://www.kaunokolegija.lt/stu
dentams/studijos-praktikauzsienyje/
Dažniausiai užduodami klausimai:
• Ar kolegija sumokės už
kelionės bilietus,
bendrabutį ir pan.?
• Ar reiks grąžinti stipendiją
jei neišlaikysiu vieno ar
keleto dalykų?
• Ar grįžęs į kolegiją gausiu
stipendiją? Kaip ir kada ji
bus skaičiuojama ir
mokama?
Kur kreiptis?
• Fakultetų projektų koordinatoriai
• Katedrų vedėjai
• Tarptautinių studijų skyrius
Pramonės pr. 20, 109 kab. Kaunas
Tel. 75 11 44
[email protected]
O dabar laikas Jūsų klausimams