Annika Liljegren, Göteborgs Stad - Swepos

download report

Transcript Annika Liljegren, Göteborgs Stad - Swepos

RH2000
i Göteborg och i regionen
Annika Liljegren
Mätchef
Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Göteborg
Ca 2 500 höjdfixar i
databasen.
GH 88 - Göteborgs
nollplan bestämt till 10,070
m under RH 70.
Varför RH 2000 i Göteborg?
• Ett nationellt höjdsystem – vi kan t.ex. använda
den nationella höjdmodellen.
• Ett regiongemensamt höjdsystem – vi kan
skapa gemensamma ytmodeller med våra
grannar, t.ex. utmed Göta älv.
• Ett kontrollerat höjdsystem – vi kan passa på att
inventera fixnätet och kvalitetssäkra.
Projekt - RH 2000 i Göteborg
• Styrgrupp
• Projektgrupp
• Konsult
• Seminariedag
• Infoblad
• Samarbete med GR-kommuner
RH2000 - Grovplanering
Mars
START Jan 2010
Sammanställning
Arkivforskning
Aktivitetslista mm
Förstudie
MÅL 1 Hösten 2011
Omräkningssamband
Våren
2011
Juni 2010
LM beräkning
Fortsättning
Vad/Var
ändra i DB
Fältmätning/
Komplettering
MÅL 2 Hösten 2012
Hur ändra i DB
Omräkning i DB
RH2000 - Grovplanering
Förstudie
1. Aktivitetslista – vilka moment måste vi göra?
2. Riskanalys – var kan vi fastna?
3. Konsekvensanalys – vilka blir berörda och på vilket sätt?
4. mm
RH 2000 i Göteborgsregionen
Mölndal, Partille, Ale, Lerum,
Härryda, Lilla Edet, Kungälv,
Stenungsund
Tre möten under 2010
• Samordning
• Bättre resurser
• Inspiration
RH 2000
• Baseras på den tredje svenska
precisionsavvägningen
1979 – 2003
• Motoriserad avvägning
• Ca 50 000 fixar
Källa: Jonas Ågren, Lantmäteriet Geodesienheten
Slutberäkning av RH 2000
• Samarbete med övriga
nordiska länder (NKG) och
EUREF, klar 2005.
Definition av RH 2000
• Nollnivå: Den europeiska
noll-punkten Normaal
Amsterdams Peil (NAP)
Baltic Levelling Ring (BLR)
• Landhöjningsmodell:
NKG2005LU (RH 2000 LU)
• Landhöjningsepok 2000.0
Källa: Jonas Ågren, Lantmäteriet Geodesienheten