Transcript MRI3

MELLKAS MR VIZSGÁLATA
Pulmonális kórképek

Obstruktív betegségek
Bronchitis,
Emphysema,
Bronchiale
Asthma

Restriktív betegségek
Pneumonia, TBC, Abscessus Pulmonum

Pleurális betegségek
Pleuritis, Pneumothorax

Pulmonális tumorok
Benignus, Malignus, Primer, Secunder
Vascularis kórképek




Aorta aneurysma
Aorta dissecans
Arteriosclerosis
Pulmonális embolia
Mediastinális betegségek



Tumorok
Nyirokcsomók
Thymus
Technikai feltételek







MRI Scanner
Coils
Gating
Injector
Contrast Medium
Sürgősségi eszközök
Accessories
GATING
Fiziológiai jelekkel vezérelt mérések




Zavaró hatások
kiküszöbölése vagy
azok megjelenítése
EKG, pulzus, légzés
Légzésvisszatartás
Áramlás (vér,
liquor), szív,
nagyerek
MR vizsgálat szerepe
Ismert tumor operálhatóságának
eldöntése.
Hilus, mediastinum, mellkasfal, gerinc
viszonya a tumorhoz.
Paravertebralis és superior sulcus
tumorok jobb megítélhetősége
MR angiográfia
A nagyerek és tumor viszonyának
ábrázolása

Pulse szekvenciák








Légzés vezérelt - Respiratory triggered
Légzés visszatartott - Breathold
EKG vezérelt - Cardiac Triggered
T1 - SE, FSE, FSPGR, TurboFLASH
T2 - FSE, SSFSE, Haste
Fat saturation - STIR, T2 fatsat
MRA - 3DTOF SPGR
Parallel Imaging - iPAT, ASSET
Mellkas MR vizsgálata







Beteg előkészítés
Beteg fektetés
Contrast medium
Síkok – Planes
Alap szekvenciák
Kiegészítő szekvenciák
Post contrastos szekvenciák
Vascularis vizsgálatok


MRA szekvenciák

Áramlás érzékeny
TOF)

Iv. kontrasztanyagos
(CE MRA)
Flow mérések



Aorta
VCI
Pulmonális erek
(PC,
3D Contrast Enhanced (CE) MRA
• T1
relaxációs idő különbségen alapul
• légzésvisszatartásban (20-30 sec)
elvégezhető
• artériák szelektív ábrázolására alkalmas
• a vénás oldalon a Gd koncentráció
általában nem elegendő a megfelelő T1
relaxációs idő csökkentéshez
• gyors és erős grádienseket igényel
A 3D CE MRA főbb lépései
• lokalizáló mérés
• precontrast mérés
• MR-kompatibilis injektor
használata ajánlott
• bolus test, SmartPrep,
Realtime, Flouro
• contrastos mérés
• MIP rekonstrukció
Tüdő MR vizsgálata




Hyperpolarizált He vagy Oxigén
inhalációval
Statikus és dinamikus mérés
végezhető
Trachea, bronchusok, alveolusok
légtereinek vizsgálata lehetséges
Tüdő perfusió vizsgálat
Szív MRI technikák

Morfológia



Funkció


nyugalmi-terheléses
Perfúzió


kontrasztanyag nélkül
kontrasztanyaggal (késői típusú kontraszt
vizsgálat)
nyugalmi-terheléses
Angiographia
MR előnyei

Noninvazív


Ionizáló sugárzással nem jár
Nem mutatható ki káros biológiai hatása




FDA: 9.4T-ig
Térbeli korlátozás nélkül
Sokrétű módszerek, egyedülálló technikai
lehetőségek
Kontrasztanyag

Gd-komplex, szervezetbarát, biztonságos
EMLŐ MR VIZSGÁLATA
MR Mammogram





magas sensitivitás (80-100%)
relative magas specificitás (80-85%)
MR kompatibilis intervenciós eszközök
elfogadott klinikai indikációk, protokollok
emlő carcinoma szűrési módszer genetikailag
veszélyeztetettek körében
Technikai feltételek





MRI Scanner
Coils
Injector
Contrast Medium
Accessories
MR mammogram







MR
vizsgálat
a
menstruációs
Beteg előkészítés
ciklus 5-15. napja között
prone – feet first
Beteg fektetés
készüljön
sag- hormonális
– axi – cor hatás!
Contrast medium
Síkok – Planes
Alap szekvenciák
Kiegészítő szekvenciák
Post contrastos szekvenciák
Contrast Medium






Paramagnetikus kontrasztanyag (Gd-kelát)
adása: 0,1-0,2 mmol/tskg
Injector vagy manuális
Injektálás összekötőn keresztül, bólusszerűen
2ml/sec
bólus bemosása - NaCl 20ml
mérés – injektálás összhangja
Hormon szubsztitúció is befolyásolja a képet
Pulse szekvenciák
T2 súlyozott (TSE/FSE)
(axiális - coronális síkok)
T1 súlyozott 2D és 3D Gradient
(FLASH, FISP, FSPGR)
(axiális - coronális síkok)
Fat saturation
(STIR – T2 Fatsat)
(axiális - coronális síkok)
Dinamikus kontrasztos sorozat
sagittális vagy axiális pre és
posztkontrasztos
dinamikus sorozat
felvétel: idealisan 1 perces temporális febontas
– 8 phases
T1 súlyozott high resolution kiegészítő síkú
Postprocessing





Egy vizsgálatnál kb. 300-350 kép készül
Subtraction: pre- és post contrast képek
(3. perc és a késői percek képei)
Perfúzió dinamika Cine-loop + görbe
elemzése
Color functional map elemzése
Kórosan halmozó területek computer analízise
Emlő MR vizsgálat indikációi








Mirigydús, denz emlő
Radiológiailag negatív emlő, pozitív nyirokcsomó
leletettel
Preoperatív staging
Posztoperatív és posztirradiációs recidíva
(időfaktor!)
Emlőprotézis
Kemoterápia hatásának követése, a tumor térfogat
mérésével
Magas rizikójú betegcsoport szűrése
MR vezérelt biopsziák, intervenciók
Hátrányok




Az MR nem látja a mikrokalcifikációkat
A módszer nem eléggé specifikus
Kizárólag az MR által észlelt gócok
biopsziájához speciális MR berendezés és
eszközök kellenek.
Magasabb költség, nehezebb elérhetőség
A hasi és kismedencei MR vizsgálat
indikációja



Máj,eperendszer,pancreas.lép.vese,mellékvese,
ovarium,uterus,prostata
Gyulladásos betegségek
 Kiterjedés
 Aktivitás
 Szövődmények
Daganatos betegségek
 Staging
 Követés
MR vizsgálat technikája: Has







T1 axialis
T2 axialis
FS T2 axialis
GRE T1 natív+ka axialis, cor,sag
Légzéskompenzáció
Símaizom relaxans /?/
Angiographia
MR vizsgálat technikája:kismedence







T1 axialis
T2 axialis,sag
FS T2 cor
GRE T1 natív+ka axialis, cor,sag
Légzéskompenzáció
Símaizom relaxans /?/
Angiographia
A GI tractus MR vizsgálat indikációja


Gyulladásos betegségek
 Kiterjedés
 Aktivitás
 Szövődmények
Daganatos betegségek
 Staging
 Követés
MR vizsgálat technikája
MR enteroclysis, colonographia,virtualis
endoscopia
 Símaizom relaxans /?/
 Coronalis T1 és T2 jellegű gyors mérések
/ FLASH,FISP,FFSE,stb./
 Zsír-saturatio
 Iv. és luminalis ka.

MR vizsgálat technikája: rectum tu localis
staging






T1 axialis / sz.e. iv. ka./
T2 axialis,sag
FS T2 axialis
Símaizom relaxans /?/
Endoluminalis ka.?
Endorectalis tekercs?, Phased-array tekercs?
Máj MR vizsgálata
Jóindulatu májsejtes daganatok
Adenoma
Focalis Nodularis Hyperplasia FNH
Micronodularis regenerativ göbök
Macroregenerativ göbök
Cholangiocellularis eredetű daganatok
Cysták
egyszerű cysták
polycystás máj
Biliaris cystadenoma
Biliaris ductalis adenoma
Mesenchymális eredetű daganatok
Haemangióma
Lipóma
Fibróma
Leiomyoma
Hamartóma
Hemangioendothelioma
Haemangioma MR





igen magas T2 jeladás
homogén
éles szél
ha nagy, heterogén
festődés mint a CT ben
FNH - MR



Májhoz hasonló jeladás
Központi heg jeladás
Májspecifikus MR kontrasztanyagok a
gócban halmozást mutatnak
/ Teslascan,Resovist/
Adenoma - MR




Heterogén kissé fokozott jeladás
Tok
Vérzés,necrosis
Teslascan halmozódik—Resovist /Fe/ nem
HCC - MR




Fokozott jeladás -T2
Tok csökkent jeladású
Teslascan fokozott felvétel
FE kolloid felvétel nincs
CCC 



MR
Inhomogenitás
Emelkedett T2
Epeutak tágulata
MR Cholangiogr.
Met. - MR




Magasabb jeladás –léphez hasonló
Inhomogenitás
Májspecifikus ka-ok javitják a
felbontást
Kontrasztfestődés hasonló a CT-hez
Diffúz májbetegségek






Cirrhosis
Portális Hypertenzió
Budd-Chiari syndr.
Caroli betegség
Zsirmáj
Hepatitis
Regenerativ göbök CT


Csökkent vagy fokozott festődésű göbök
MR jelek A göbök T2 jeladása alacsonyabb,
mint a májé - haemosiderin+réz lerakódás
Regenerativ göb-dysplasiás göb –HCC
Megszűnik a portális keringés
Fokozott korai artériás festődés
Emelkedett T2 jeladás
Zsirmáj
Focal sparing
 Focal deposition

Epehólyag tu
Adenoma
 Adenomyomatosis
 Cholecystitis
 cc

Uroradiológia
Hagyományos eljárások
 natív rtg.felvétel
 iv.urográfia
 cystográfia
 mictios cystourethrográfia
 retrograd urethrocystográfia et
ureterográfia
 vesiculográfia
Költség
Kockázat
Modern eljárások
 UH
 MSCT
 MRI
fast scanning



Izotóp
DSA, DA
egyes modalitások fúziója



PET-CT
PET-MRI
intervenciós radiológiai
eljárások
Hatékonyság
MR-vizsgálat

vizsgálati technika




non invazív, ionizáló sugárzás nincs
tetszőleges síkú metszeti képek
többféle testszöveti kontraszt megjelenítés,
jó kontrasztfelbontás, jó kontrasztanyag
érzékenység
véredények állapotának megítélése gyors
szekvenciákkal


GRE, GRASS, valamint FS
speciális k.anyag (USPIO) reaktív és metasztatikus
nycs-k elkülönítésére
Vese MRI technika
5 sec
MR renográfia

15 sec
45 sec
T1 3D turbo FLASH
szekvencia Gd-DTPA adás
után
Veseparenchyma jóindulatú
daganata
AML
MRI
 megjelenés függ az összetételtől
 zsírszövet T1, T2 SE felvételen igen magas jelintenzitású
 zsírelnyomásnál jelintenzitás csökkenés
 gazdag simaizom tartalomnál azonos jelmenet a világossejtes
veserákkal
Cystosus térfoglaló folyamat
típusos cysta (Bosniak 1.)
MRI


T1 SE szekvencia




T2 SE szekvencia


ovális és kerek forma
homogénen alacsony
jelintenzitás vagy jelmentes
éles határ
magas jelintenzitás
Gd-DTPA adás után

cystában nincs halmozás
Veseparenchyma cysticus malignus
daganata
cysták multilocularisak vagy durva fali és belső atípia
(Bosniak 3)
MRI


Gd-DTPA enhancement sagittalis
T1 SE felvétel



szabálytalan fal
szeptáltság
egyenetlen vastag szeptum
Vese rosszindulatú daganata
vascularis invasio
MRI

nagy kevert jelintenzitású tu.

extracapsularis terjedés
perirenalisan

jobb.v.renalisban ellenoldali
v.renalisba nyúló thrombus

VCI-ben tumor thrombus
Kismedencei uroradiológia
MRI előnyei
 non invasiv, ionizáló sugárzás nincs
 igen jó kontrasztfelbontás, jó lágyrészdifferenciálás
 többsíkú direkt ábrázolási lehetőség, tetszőleges síkú
metszeti képek
 zsírszupresszió és gyors szekvencia
 k. anyag halmozás dinamikája, mértéke alapján
szöveti és pathológiás folyamatok elkülönítése
 jódos ka. érzékenység, veseelégtelenség esetén
vizsgálati alternatíva
MR diagnosztika
Húgyhólyag, vesicula seminalis, prostata MR megjelenése

T1 SE felvételen





húgyhólyag jelmentes, vagy alacsony jelintenzitású
hólyagfal nem különül el
szervek körüli zsír magas jelintenzitású
környezetben a prostata és vesicula seminalis
jelszegény
T2 SE felvételen




húgyhólyag magas jelintenzitású
hólyagfal körkörösen jelszegény zóna
prostata perifériás zónája és a vesicula seminalis
magas jelintenzitású
szervek körüli zsír magas jelintenzitást mutat

i
Pelvis MRI Vizsgálata Előnyei








Tetszőleges sík
Jó szöveti kontraszt
Jó felbontás
Nagy FOV (field of view)
Optimális tekercs
Jó SNR (signal noise ratio)
Nincs ionizáló sugárzás
Viszonylag gyors
Pelvis MRI Vizsgálata Előnyei

Hólyag carcinoma
- jól mutatja hólyagfal érintettséget
- multiplane
- terjedés perivesicalis zsirba

Prostata staging
- prostata szerkezet finom ábrázolása
- vesicula seminalisok ábrázolása
- metastasis
Pelvis MRI Vizsgálata Előnyei

Uterus cervix carcinoma
- staging
- complex diagnosis

Rectum carcinoma
-intracavital coils
- kiterjedés
- metastasis
Feltételek






MRI scanner
tekercsek
injector
contrast medium
accessories
artefaktum csökkentése
Glucagon - Buscopan

optimális pulse szekvenciák
Prostate & Uterus Szekvenciák I.
T1 és T2 súlyozott SE/ TSE
szekvenciák



Axiális (T1, T2) +coronális (T2)
/sagittalis sík
kis FOV (16-25 cm)
3-4 mm szeletvastagság, 2 mm
intervallum
Prostate & Uterus Szekvenciák II.
Post Contrast
-
T1 FSE + FS
3D T1+FS Dinamikus
Perfuzió
Uterus MRI Protocol I.
Sag T2 FSE
Ax T2 FSE
Uterus MRI Protocol II.
Ax T2 FSE
Cor T2 FSE
Végtagok MR vizsgálata



Előkészítés a vizsgálathoz nem szükséges, de az MR
vizsgálat kontraindikációit be kell tartani. (protézisek!)
Specialis felületi mágneses tekercsekkel készülnek az
ízületi vizsgálatok
Fontos, hogy a végtagot úgy
rögzítsük, hogy a vizsgálat alatt
ne mozduljon el, mert a
mozgási
műtermékek
a
vizsgálat értékét csökkentik
Vizsgáló szekvenciák, technika









T1 és T2 súlyozott
Proton denzitású
STIR (T2 jellegű képet ad, zsírelnyomással)
T2 grádiens echo
Zsírszaturáció
2D és 3D adatgyűjtés
Kontrasztanyag
Direct artrográfia: intracapsularis kontrasztanyag
injekció
Indirect artrográfia: intravénás kontrasztanyag
injekció, a k.anyag diffundál az ízületi résbe
Csontvelő





A felnőtt medence és csípő kiterjedt csontvelőűrrel
rendelkezik
A figyelemre méltó patológiás folyamatok: a trauma
következtében kialakult csontvelő ödéma, a csontvelő
ischaemia és infarctus; fertőzéses csontvelő infiltráció
A csontvelő érettségének vizsgálata
A vörös és sárga csontvelő változó mennyiségű.
Mágneses rezonanciás (MR) képen ez a változatosság
a normális csontvelőminta variációiban nyilvánul
meg, mely a homogén egyenletes jelintenzitástól
foltos heterogén jelintenzitásig változhat.
Váll MR

Axialis, paracoronalis és parasagittalis síkok
használata !
Alsó Végtagok MR Vizsgálata





Fektetés: supine – feet first
Fémek eltávolitása
Szűkség esetén kapszulával
jelölés
Jobb – Bal oldal meghatározás
Contrast medium
MR kép értékelése




A rostos porcból álló meniscusok, a szalagok, az inak,
a csont corticalis struktúrája minden szekvenciában
jelszegény
A zsír fokozott jelintenzitású T1 súlyozott
felvételeken és csökkent jelintenzitású a T2 súlyozott
felvételeken
A folyadék jelszegény T1-ben és jelgazdag T2-ben
A porc közepes jelintenzitású T1-ben és fokozott T2ben
Gyakori Indikációk
Térd





Subarticularis stress fraktura
Bone bruise
Ligamentum Cruciatum
Meniscus leasio
Arthritis
Csípő




Csípő fej avascular
necrosis
Osteomyelitis
Septikus arthritis
Stress fraktura
Boka




Achilles ín szakadás
Osteomyelitis
Sport sérülések
Stress fraktura
Csípő





acetabulum
caput et collum
femoris
porc
szalagok
izmok
MR protokollok I.







body - phased array torso
FOV: 32-40 cm
T1FSE bármely síkban (c,t,s)
Matrix: 192x256, 2562
NEX: 1-2
Th: 3-5 mm (vékony szelet gyerek, kis
struktúra – pl. labrum)
gap: 0 mm
MR protokollok II.


T2FSE általában transversalis – arthritis,
izületi folyadékgyülem, infectio, tumor
T2*GRE v. STIR coronalis – csontvelő
pathológia, minor csonttrauma, izom bevérzés,
oedema
MR protokollok III.
Sagittalis sík
•
•
•
•
•
kisebb FOV: 24 cm – body tekercs, 18-20 cm
felületi tekercs
T1FSE, T2*GRE
capsula, szalagok anatómiája
femur fej és labrum elkülönítése
idegentest kimutatás
Térd








corticalis
csontvelő (spongiosa)
szalagok
inak
izom
synovia
erek
porc
Leképzési síkok




lokalizáló (off-center pozició)
meniscus és keresztszalagok: sagittalis –
másodsorban coronalis
collateralis szalagok: coronalis
beteg hanyattfekvésben 10-15º-ban kifelé
rotált helyzetben (LCA)
MR protokollok I.







végtag ill. térdtekercs
FOV: 14-16 cm
bármely síkban (c,t,s) + döntött síkok
Matrix: 192x256, 2562
NEX: 1-2
Th: 3-5 mm (vékony szelet gyerek, kis
struktúra); 1-2 mm 3DFT
gap: 0 mm
MR protokollok II.








T1W s,t,c síkban
T2*W 2D (s,c) v. 3D grádiens-echo (meniscus, keresztszalag)
T2W sagittalis – meniscus (kevéssé érzékeny)
T2* - szalag oedema, korai synovialis pathológia, porc erosio,
STIR: csontvelő oedema
fatsat – csonttumor
FISP/SSFP- erős T2 súlyozás – enyhe degeneratív jelek nem
látszanak
a.poplitea pulsatio – fáziskódoló irány változtatás
Meniscus






korábban T1SE sagittalis
T2*GRE 2D, 3D
PD fatsat cor, sag
izotróp voxel aquisitio
synovia: víz-makromolekula kölcsönhatás →
T1,T2 relaxáció gyorsul → csökkenő kontraszt
(pl. szakadás) – ezért fontos a T2*GRE mérés
folyadékgyülem segít a kimutatásban
LCA





intracapsularis és extrasynovialis képlet
részleges és teljes szakadás
T2FSE v. T2*GRE differenciálja az oedemát
és vérzést
döntött sagittális sík
műtött térd...
Boka és lábfej




Achilles ín
Porcos felszínek
Inak és szalagok
Csontos strukturák
MR protokollok I.







végtag tekercs
FOV: 12-16 cm
bármely síkban (c,t,s) + döntött síkok
Matrix: 192x256, 2562
NEX: 1-2
Th: 3-4 mm (vékony szelet gyerek, kis
struktúra); 1-2 mm 3DFT
gap: 0-1 mm
MR protokollok II.






T1SE s,t,c síkban
T2*GRE 2D (s,c) v. 3D GRE
T2*GRE - szalag oedema, korai synovialis
pathológia, porc erosio,
STIR: csontvelő oedema, tendinitis,
osteochondritis dissecans
lábfej: hasonfekvés
hanyattfekvés: enyhe plantar-flexio
Achilles




Sagittal - Axial
T1W
T2W, T2*GRE
PD+ fatsat
MR Arthrogram





Flouroscopia mellet
Sterilitás
Local anesthesia
Izület rögzités
Esetleges szövődmeny
Infectio
MR Arthrogram
Protocol



Localiser
T1 FSE + fatsat
3 síkban
T2 FSE + fatsat
(coronal)
CM Dose


Gad-NaCL
1:200
0.1cc – 20cc
~15ml
intraarticularisan
Az érrendszer kórfolyamatainak
ábrázolása MR vizsgálattal









1936 Gorter magmágneses rezonancia gondolata
1946 Bloch és Purcell fizikai és kémiai alapkutatásokban
alkalmazta
Ernst a Fourier transformatio fogalmának bevezetése
Lauterber mágneses gradiens mezővel térbeli lokalizáció
lehetséges
1959 Singer az MR a mozgást illetve áramlást látja
1972 Damadian
1973 Abbe első MR berendezések humán vizsgálatra
1980-as évek eleje óta MR berendezések fejlődése
1990-es évek eleje óta MR angiographia (MRA) széleskörű
elterjedése
MRA technikák célja


Dinamikus folyamatot – keringést ábrázolni
statikus módon.
Az intravascularis és stacioner szövetek közti
kontraszt különbség növelése.
MRA technikák feladata



Az áramlás az MR képeken jelvesztett területként
jelenik meg, mivel a gerjesztett spinek (H+ protonok)
kilépnek a vizsgált szeletből, és az áramlással tova
haladnak.
Egy vizsgálati szeletből csak akkor jöhet létre jel, ha
az áramlás beszállítja oda.
A gerjesztés és a leolvasás más szeletben történik.
MRA methodikak jellemzői






Különböző típusú turbo spin echo és gradiens echo
sequentiak
Vékony szelet technika (az áramló spinekből
maximális jelet nyerni)
Saturatios szelet (stacioner szövetek miatt)
Fázis eltolódás hatásokat csökkenteni
2D, 3D inflow programok
Post processing MIP reconstructio
MRA technikák



Fázis kontraszt módszerek
Time Of Flight (inflow módszerek)
Paramagnetikus kontrasztanyag adásával
készült MRA
Fázis kontrast MRA







Áramlás okozta sebességfüggő fáziseltolódás
2D és 3D technikák
Grádiens irány függő áramlási érzékenység
Áramlási irány mérés
Áramlási sebesség tartomány
Kvantitatív flow mérés
Időigényes
Time-Of-Flight MRA






Inflow és outflow effektus
2D, 3D, multislab technikák
Magnetizációs transzfer
Jó térbeli felbontás, viszonylag időigényes
Áramlási műtermék érzékeny
Limitált méretű vizsgálati mező
Kontrasztanyagos 3D MRA



Nagy grádiens erősség
Kontrasztbólus technika
Kontrasztanyag intravénás adása



Vér T1 relaxációs idejének csökkentése, a
kontrasztanyag koncentrációtól függően
Elhanyagolható szaturációs effektus
Artériás bóluskoncentráció mérése
Vizsgálati metodika I.




Vizsgáló tekercs választás – felbontás
(testtekercs, phased array tekercsek)
Scout
vizsgálati slab pontos beállítása
Bólus teszt vagy trigger technika, az artériás
fázis detektálásához
Prae- és posztkontrasztos felvételek


natív, artériás, kevert, vénás fázisok
Régiótól függően légzésvezérelt mérés
Vizsgálati metodika II.
kontrasztanyag





Iv. Gd-kontrasztanyag injektálás cubitalis
vénába, infúziós hosszabbítóval az MR alagútba
0,1-0,2 mmol/tskg
MR kompatibilis Injector, 1-3 ml/s flow, 15-20
ml kimosó fiziológiás sóoldat.
Bolus-teszt 1 ml kontrasztanyag, kimosás.
Blood-pool kontrasztanyagok, hosszú
intravasalis felezési idő
Vizsgálati metodika III.
postprocessing






Substractio: prae- és posztkontrasztos képek
vagy vénás és artériás fázisú képek
MIP - Maximum Intensity Projection
Alapkép vagy MIP kép szerkesztés: szelektív
érábrázolás
MPR - Multi Planar Reconstruction
Surface, volume rendering 3D rekonstructiok
Rotáció, multiplex felvételi nézet
Kontrasztanyagos MRA alkalmazási
lehetőségei - arteriak








Szupraaortikus ágak
Intracranialis erek - gyengébb térbeli felbontás
Aorta
Abdominalis ágak
Iliacalis rendszer
Perifériás erek - bóluskövetés, hardware igényes
Pulmonalis erek
Coronariák - limitált lehetőség jelenleg
Kontrasztanyagos MRA alkalmazási
lehetőségei - vénák




Intracraniális
Cavographia
Phlebographia
Portális rendszer
MRA vizsgálatok kontraindicatioi






Pacemaker
Mágnesezhető fém protézis
Biológiai pumpák
Claustrophobia
Jelentős mozgási műtermék képződés
(kontaktus képtelen, nyugtalan beteg)
MR kontrasztanyag érzékenység
MRA vizsgálat előnyei





3D képalkotás az extra- és
intravascularis térre
Noninvazív
Nem bionegatív
MR készüléktől, vizsgáló
tekercstől függően nagy
érterületek vizsgálhatók
együlésben
Szövődmény nincs
MRA vizsgálatok hátrányai





Staticus vizsgálat
Nem selektív
Haemodynamikai
nyomonkövetés nem
lehetséges
Tetszőlegesen egy ülésben
nem ismételhető
(kontrasztanyag mennyisége)
MR vizsgálat
kontraindikációi
Ismert MR Artefactumok
Radiográfusi kompetenciák
Felismerni az artefaktumot
Identifikálni a velejáró problémákat
Meghatározni a kiváltó tényezőt
Megoldást találni
Implantátumok
www.mrisafety.com
www.kanal.arad.upmc.edu/mrsafety.html