Transcript SUNU

T.C SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
San-Tez Sanayi Tezleri Ar-Ge Destek Programı
Prof.Dr.Ali Kalkanlı
ODTÜ FBE San-Tez Projeleri Danışmanı
SAN-TEZ NEDİR?
Üniversite-Sanayi ve Kamu işbirliği ile
AR-GE’ye dayalı teknoloji yoğun ürün ve
üretim yöntemleri geliştiren, bilgi ve teknoloji
pazarlayan, rekabet gücü ve refah seviyesi
yüksek bir ülke konumuna gelmemiz için önemli
bir adımdır.
Programın Amacı
• SAN-TEZ Programının amacı, üniversite-sanayi işbirliğinin
kurumsallaştırılması
• Üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların
ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak,
uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına
katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi
geliştirilmesi
• Mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik
yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda
belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez
çalışmalarının desteklenmesidir.
San-Tez
•
•
•
•
•
•
•
ODTÜ FBE San-Pro Danışma Kurulu Sanayi tezleri fikri oluşumu 2004
T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Ar-Ge Müdürlüğü- ODTÜ FBE
ortak Sanayi Tezleri kurumsallaşma hazırlık çalışmaları 2005
T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Ar-Ge Müdürlüğü San-Tez kanunu
yürürlüğe girmesi 2006
İlk San-Tez Proje Pazarı San-Tez Günleri ODTÜ KKM 2006
İkinci San-Tez Proje Pazarı ve San-Tez Günleri ODTÜ KKM 2007
T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Ar-Ge Müdürlüğü San-Tez
Projeleri Tanıtım Toplantısı Bilkent Otel Ankara 2007
T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Ar-Ge Müdürlüğü San-Tez
Projeleri
Türkiye’deki Üniversite, Kamu ve Sanayi kuruluşlarına tanıtım
toplantıları ve yılda İki dönem proje değerlendirme panel toplantıları
2007-2010
SAN-TEZ PLATPORMU
ÜNİVERSİTE
BAKANLIK
San-Tez
SANAYİCİ
PROJE
EKİBİ
NASIL BAŞVURULUR?
Sanayicinin ihtiyacı olan veya üniversitede
yürütülen ve ticari bir ürün ile sonuçlanabilecek
akademik çalışmaların üniversite ve firma işbirliği
ile projelendirilmesi, bu projenin tez konusu
olarak üniversitede kabul edilmesi ilk aşamadır.
İkinci aşamada, konu San-Tez Proje Başvuru
Dokümanına uygun şekilde projelendirilir ve
değerlendirilmek
üzere
başvuru
dönemleri
içerisinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel
Müdürlüğüne teslim edilir.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Sektör
ve
büyüklüğüne
bakılmaksızın
firma düzeyinde katma değer yaratan,
ülkemizde yerleşik tüm işletmeler ve
üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak
projeler bu programdan yararlanabilir.
BAŞVURU DÖNEMLERİ
Yılda İki dönem Proje Başvurusu
Yapılabilir,
Son başvuru tarihi her yıl;
– I. Dönem için 15 Mart
– II. Dönem için 15 Ağustos’dur.
Proje Ortaklarının Katkısı
Proje Toplam Proje Bütçesinin % 75’i
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Proje Toplam Bütçesinin
% 25’i
Firma Katkısı
Üniversite Katkısı
Ayni
Maksimum Destek Miktarı
Program kapsamında, bütçe imkanları
ölçüsünde yüksek katma değerli bir ürün
veya üretim yöntemi ile sonuçlanacak
projelere öncelik tanınır. Destek miktarı
Firmanın %25 Katkısına endekslidir.
Proje Başka Kaynaklardan da
Destekleniyorsa
Diğer
kamu
kaynaklarından
sağlanan
hibe
ve
hibe
ve
destekler proje başvurusunda belirtilir.
Diğer
kamu
destekler
kaynaklarından
proje
sağlanan
harcamalarından
düşülerek
San-tez kapsamında desteklenmeye esas harcama
tutarı belirlenir.
Proje Ödemeleri
Desteklenmesi uygun görülen projeler
için üniversite bünyesinde açılacak proje
özel hesabına Bakanlık ve firma
tarafından 3 aylık dönemler halinde
sözleşmede
belirlenen
tutarlar
üzerinden ödeme yapılır.
Örnek Ödeme Tablosu
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
5
8
9
10
11
12
Dönemi
(3 ay)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sanayici
10
10
20
25
30
40
10
20
40
20
40
-
Bakanlık
30
30
60
75
90
120
30
60
120
60
120
-
Toplam
40
40
80 100 120
160
40
80
160
80
160
-
Projelerin Süresi
Projeler için en fazla süre 36 aydır
Projenin devamında ise gereksinimlere
uygun olarak 6 ay ek süre verilebilir
Satın alma İşlemleri
San-Tez Yönetmeliği ne Göre Projenin
Yürütüleceği Yükseköğrenim Kurumu
BAP veya benzeri BirimlerTarafından
yapılır.
Proje Personeli Ödemeleri
• Proje Yürütücüsü Telif Ücreti: 800.-YTL/ay
• Yardımcı araştırmacı Telif Ücreti: 500.-YTL/ay
• Yardımcı Personel ücreti: 400- YTL/ay
• Tam zamanlı çalışan Yüksek Lisans Öğrencisi: 1.250.-YTL/ay
Ücretli görevi bulunan Yüksek Lisans Öğrencisi: 400.-YTL/ay
• Tam
zamanlı
çalışan
Doktora
Öğrencisi:
1.500.-YTL./ay
Ücretli görevi bulunan Doktora Öğrencisi: 500.-YTL/ay
olarak belirlenmiştir.
Satın alınan Makine-Donanımın
Mülkiyeti
Proje Ortakları Tarafından Yapılan
Makine Donanım Paylaşım Anlaşmasına
uygun olarak Proje bitiminde Firma ve
Üniversitede kalacaktır.
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Proje Ortakları Arasında Yapılan Fikri
ve Sınai Mülkiyet Hakları anlaşması ile
belirlenmekte olup, bu anlaşma
sözleşme ekinde yer almaktadır.
Proje Sözleşmesi
•Bakanlık
•Üniversite
•Firma
•Proje Yürütücüsü
Arasında İmzalanmaktadır.
YILLAR İTİBARIYLA SAN-TEZ ÖDENEK VE PROJE BİLGİLERİ
2006
2007
2008
2009
2010
TOPLAM
15.000.000
Ödenek Miktarı
(TL.)
5.000.00
0
10.000.00
0
Proje Başvuru
Sayısı
42
183
(9.000.000
ödenek+6.000.00
0 ek ödenek)
120
20.000.00
0
72.000.000
22.000.000
174
117
636
206
38,31
Desteklenmesine
Karar Verilen
Proje Sayısı
17
68
45
76
Değerlendirme
süreci devam
ediyor
Destekleme
Yüzdesi
40,5
37,2
37,5
38,03
-
Proje Başvuruları (Adet)
206
800
700
600
500
400
68
300
200
100
0
76
45
17
183
42
2006
2007
Proje Başvuru Sayısı
120
2008
519
174
2009
TOPLAM
Desteklenmesine Karar Verilen Proje Sayısı
ÜNİVERSİTE
SAYI
YÜRÜTÜLEN PROJE SAYISI
1
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
1
2
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
1
3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
1
4
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
4
5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
3
6
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1
7
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
1
8
BASKENT UNİVERSİTESİ
1
9
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
5
10
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
1
11
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
8
12
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
13
EGE ÜNİVERSİTESİ
9
14
EGE ÜNİVERSİTESİ
1
15
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
5
16
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
8
17
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
5
18
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
1
19
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENT.
2
20
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
2
21
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
22
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
9
23
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
6
24
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNÜVERSİTESİ
1
25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
3
10
14
26
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
7
27
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
4
28
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
6
29
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
2
30
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
1
31
NİGDE ÜNİVERSİTESİ
1
32
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
17
33
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
2
34
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
1
35
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
9
36
SAKARYA ÜNÜVERSİTESİ
2
37
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
9
38
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
3
39
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
5
40
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
3
41
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
9
42
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
7
43
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
1
TOPLAM
192
İL BAZINDA SÖZLEŞME YAPILAN VE YÜRÜTÜLEN SAN-TEZ PROJE SAYISI
PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ İL
SAYI
PROJE SAYISI
1
ADANA
6
2
ADAPAZARI
1
3
ANKARA
45
4
ANTALYA
1
5
AYDIN
1
6
BOLU
1
7
BURSA
3
8
ESKİŞEHİR
6
9
GAZİANTEP
4
10
ISPARTA
3
11
İSTANBUL
30
12
İZMİR
21
13
İZMİT
2
14
KAHRAMANMARAŞ
1
15
KARABÜK
3
16
KAYSERİ
5
17
KIRIKKALE
4
18
KOCAELİ
5
19
KONYA
7
20
MERSİN
1
21
NİĞDE
1
22
SAKARYA
1
23
TOKAT
1
24
TRABZON
6
TOPLAM
159
SEKTÖR BAZINDA YÜRÜTÜLEN PROJELERİN DAĞILIMI
SEKTÖRÜ
SAYI
PROJE SAYISI
1
AYAKKABICILIK
1
2
BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
7
3
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
4
DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER
1
5
DENİZCİLİK
1
6
DÖKÜMCÜLÜK
4
7
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
8
ELEKTRONİK
1
9
ENERJİ
5
10
16
10
GIDA
11
İKLİMLENDİRME
2
12
İLAÇ KOZMETİK
1
13
İNŞAAT
7
14
KİMYA
3
15
MAKİNA VE TECHİZAT İMALATI
20
16
MEDİKAL
22
17
METAL KAPLAMACILIK
2
18
OTOMOTİV SANAYİ
5
19
OTOMOTİV YAN SANAYİ
2
20
PETROKİMYA VE LASTİK PLASTİK
6
21
SAVUNMA SANAYİ
7
22
SERAMİK-REFRAKTER
3
23
TARIM
7
24
TEKNOLOJİ VE TEKNOPARKLAR
1
25
TEKSTİL
11
26
YAZILIM
2
27
YENİLENEBİLİR ENERJİ
2
TOPLAM
10
159
TAMAMLANAN SAN-TEZ PROJE BİLGİLERİ
PROJE KODU
BÜTÇESİ
ÜNİVERSİTE
SEKTÖRÜ
TEKNOLOJİ ALANI
İLİ
SÜRESİ
1
00010.STZ.2006-1
89.843 TL
Yeditepe Üniversitesi
dayanıklı tüketim malları
Endüstriyel teknoloji
İstanbul
12
2
00016.STZ.2006-1
97.417 TL
Yeditepe Üniversitesi
dayanıklı tüketim malları
Endüstriyel teknoloji
İstanbul
18
3
00020.STZ.2006-1
262.460 TL
Hacettepe Üniversitesi
medikal
Biyoteknoloji
Ankara
24
4
00033.STZ.2006-1
95.030 TL
Hacettepe Üniversitesi
bilgisayar ve iletişim
teknolojileri
Yazılım
Ankara
18
5
00048.STZ.2007-1
8.762 TL
Yeditepe Üniversitesi
makine
Enerji
İstanbul
6
6
00054.STZ.2007-1
143.255 TL
İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
medikal
Biyoteknoloji
İzmir
24
7
00058.STZ.2007-1
233.233 TL
İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
metal kaplamacılık
Malzeme teknolojileri
İzmir
18
8
00065.STZ.2007-1
89.900 TL
Dokuz Eylül Üniversitesi
tekstil
Tekstil teknolojisi
İzmir
24
9
00086.STZ.2007-1
127.150 TL
Anadolu Üniversitesi
iklimlendirme
Nanoteknoloji
Eskişehir
18
10
00088.STZ.2007-1
96.850 TL
Anadolu Üniversitesi
tekstil
Tekstil teknolojisi
Eskişehir
36
11
00091.STZ.2007-1
597.600 TL
Selçuk Üniversitesi
makine
Enerji
Konya
12
00122.STZ.2007-1
142.800 TL
Hacettepe Üniversitesi
gıda
Yazılım
Ankara
12
13
00126.STZ.2007-2
76.300 TL
Kocaeli Üniversitesi
makine
Elektronik teknolojisi
İzmit
18
14
00128.STZ.2007-2
208.270 TL
Selçuk Üniversitesi
inşaat
Malzeme teknolojileri
Konya
18
15
00131.STZ.2007-2
114.300 TL
İstanbul Teknik
Üniversitesi
tekstil
Malzeme
İstanbul
12
16
00133.STZ.2007-2
86.900 TL
Dokuz Eylül Üniversitesi
makine
Yazılım
İzmir
12
17
00135.STZ.2007-2
369.360 TL
Gazi Üniversitesi
medikal
Tıp teknolojisi
Ankara
24
18
00146.STZ.2007-2
131.803 TL
savunma sanayi
Malzeme teknolojisi
Trabzon
18
19
00150.STZ.2007-2
233.750 TL
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
gıda
Tarım
Konya
30
20
00152.STZ.2007-2
46.581 TL
Çukurova Üniversitesi
makine
Tarım
Adana
18
21
00162.STZ.2007-2
76.776 TL
Ortadoğu Teknik
Üniversitesi
bilgisayar ve iletişim
teknolojileri
Yazılım
Ankara
24
22
00165.STZ.2007-2
62.642 TL
Selçuk Üniversitesi
ayakkabıcılık
Malzeme teknolojileri
Konya
12
23
00172.STZ.2007-2
243.236 TL
Sabancı Üniversitesi
kimya
Endüstriyel teknoloji
İstanbul
12
24
00173.STZ.2007-2
243.236 TL
Sabancı Üniversitesi
kimya
Polimer kimyası
İstanbul
12
SAYI
25
00175.STZ.2007-2
418.304 TL
Gülhane Askeri Tıp
Akademisi
medikal
Genetik
Ankara
18
26
00177.STZ.2007-2
113.228 TL
Gazi Üniversitesi
enerji
Ticari ev tipi soğutma sistemleri
Ankara
24
27
00178.STZ.2007-2
94.660 TL
Osmangazi Üniversitesi
elektrik-elektronik
Yazılım
Eskişehir
19
28
00180.STZ.2007-2
77.828 TL
Osmangazi Üniversitesi
elektrik-elektronik
Elektronik teknolojisi
Eskişehir
18
29
00181.STZ.2007-2
110.634 TL
Ege Üniversitesi
medikal
Biyoteknoloji
İzmir
18
30
00189.STZ.2007-2
70.327 TL
Ege Üniversitesi
kimya
Biyoteknoloji
İzmir
31
00203.STZ.2007-2
130.550 TL
Yıldız Teknik Üniversitesi
elektrik-elektronik
Motor Taşıt teknolojisi
İstanbul
18
32
00209.STZ.2007-2
104.458 TL
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
makine
Beslenme ve gıda teknolojisi
Trabzon
24
33
00212.STZ.2007-2
178.157 TL
Selçuk Üniversitesi
makine
Endüstriyel teknoloji
Konya
12
34
00225.STZ.2007-2
416.750 TL
Gaziantep Üniversitesi
tekstil
Endüstriyel teknoloji
Gaziantep
9
12
35
00253.STZ.2008-1
199.597 TL
TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi
dökümcülük
malzeme-malzeme teknolojisi
Ankara
0
36
00262.STZ.2008-1
82.740 TL
Kocaeli Üniversitesi
medikal
tıp teknolojisi
Kocaeli
0
37
00352.STZ.2009-1
227.111 TL
Kocaeli Üniversitesi
otomotiv yan sanayi
makina-endüstriyel teknoloji
İzmit
9
TOPLAM6.101.798 TL
Desteklenen Projelerin Oranı
Destekleme Yüzdesi (%)
38,03; 25%
40,5; 27%
37,5; 24%
37,2; 24%
2006
2007
2008
2009
DEĞERLENDİRME
5593 Sayılı Kanunun yayımlanmasını ve Destekleme Yönetmeliğinin
yenilenmesini müteakip 2007 yılının Eylül ayında dönem ödemeleri yapılarak
desteklenmeye başlanan projeler; Tablo ve Grafiklerden anlaşılacağı üzere 28
Mayıs 2010 itibarıyla;
 43 Ayrı Üniversitede,
 24 Ayrı İlde,
 27Ayrı Sektörde,
 65 Ayrı Teknoloji Alanındadır.
Bakanlıkca Desteklenmesi uygun görülen 206 adet projeden sözleşme yapılan proje sayısı 192
adet olup, bu projelerden 37 tanesi tamamlanarak ve proje ortağı firmaya
rekabet gücü kazandıracak bir ürün veya üretim yöntemi ile sonuçlanmıştır.
San-Tez İletişim Bilgileri
E-mail :
[email protected]
Web:
www.sanayi.gov.tr
Sanayi Araştırma ve Geliştirme
Genel Müdürlüğü
Eskişehir Yolu 7. Km. No:154 ANKARA
Tel : (312) 219 40 34-37 Faks : (312) 219 40 26
TEŞEKKÜR EDERİM