2015 EFQM Mükemmellik Ödülü Hazırlık Süreci Sunumu

Download Report

Transcript 2015 EFQM Mükemmellik Ödülü Hazırlık Süreci Sunumu

www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
HEDEF PAYLAŞIM TOPLANTISI
2015 EFQM MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
14 Ocak 2015
Güral Sapanca
www.sakarya.edu.tr
Sunum İçerik
2015 EFQM Mükemmellik Ödülü
 Ödül Takvimi
 Başvuru Dokümanı
 Saha Ziyareti
 SAÜ Yaklaşımları
www.sakarya.edu.tr
EFQM Mükemmellik Ödülü Takvimi
Başvuru
dokümanının
gönderilmesi
Temmuz 2015- Jüri
Toplantısı, Geri Bildirim
EFQM Forum,
Ödül Töreni,
Brüksel
www.sakarya.edu.tr
EFQM Mükemmellik Ödülü Seviyeleri
TANIMA SEVİYESİ
FİNALİST
PUAN ARALIĞI
580-650
BAŞARI ÖDÜLÜ (Prize)
650 ve üzeri
Temel Kavramlar bazında verilir.
BÜYÜK ÖDÜL (Award)
Her kategoride sadece en yüksek puan alan tek bir
kuruluş alabilir.
750 ve üzeri
 Kategoriler 4 tane: «Profit / Not-for-profit» olmak üzere 2 ana kategori
kendi içinde «Small/Large Size» kurumlar olarak alt kategorilere ayrılır.
www.sakarya.edu.tr
EFQM Mükemmellik Ödülü Saha Ziyareti
11-17 Mayıs 2015
Amacı;
Kuruma sağlık bir Geri Bildirim yapabilmek için
gerekli bilginin elde edilmesi,
Yazılan bilginin daha açık hale getirilmesi,
İlave yeni bilgilerin öğrenilmesi,
Kurum atmosferinin hissedilmesi,
Değerlendirme ve puanlama için girdilerin elde
edilmesi.
7 Değerlendirmeci ile 5 günlük Saha Ziyareti
www.sakarya.edu.tr
Akşam
Öğleden Sonra
Sabah
EFQM Mükemmellik Ödülü Saha Ziyareti Taslak Planı
11-17 Mayıs 2015
1.Gün
2.Gün
3.Gün
4.Gün
5.Gün
Açılış Toplantısı
Görüşmeler
Görüşmeler
Uzlaşım
Toplantısı
Geri Bildirimin
Tamamlanması
Saha Ziyareti
Görüşmeler
Görüşmeler
Uzlaşım
Toplantısı
Sunuma Hazırlık
Yönetim
Ekibiyle
Görüşme
Görüşmeler
Plansız İlave
Görüşmeler ?
Uzlaşım
Toplantısı
Geri Bildirim
Özet Sunumu
Yönetim
Ekibiyle
Görüşme
Görüşmeler
Plansız İlave
Görüşmeler ?
Puanlama
Saha Ziyaretinin
Bitirilmesi
Değerlendirmeci
Toplantısı
Değerlendirmeci
Toplantısı
Değerlendirmeci
Toplantısı
Değerlendirmeci
Toplantısı
www.sakarya.edu.tr
EFQM Mükemmellik Ödülü
Yayılım Toplantıları
 13 Şubat ve 10 Mayıs 2015 arasında yapılacaklar;
Temel Faaliyetler
Sorumlular
Tarihler
Temel Kavramlar ve EFQM Model Eğitimleri
Ödül Ekibi
Şubat
Yönetici Ekiple Farkındalık Toplantıları
Ödül Ekibi
Şubat-Mart
Birim Yöneticileri
Mart-Nisan
Ödül Ekibi
Mart
Birim Yöneticileri
Mart-Nisan
Ödül Ekibi
13-16 Nisan
Ödül Ekibi &
Birim Yöneticileri
Nisan
Birimlerde Farkındalık Toplantıları
Yaklaşım Sahipleriyle Yayılım Toplantıları
SZ İçin Belge ve Sistemlerin Hazır Tutulması
Saha Ziyaret Provası
SZ Yönelik Farkındalık Toplantıları
www.sakarya.edu.tr
EFQM Mükemmellik Ödülü Başvuru Dökümanı
1. SAÜ hakkında Kısa Bilgiler;
2. SAÜ’de uygulanan Yaklaşımlar;
TEMEL
YAKLAŞIMLAR
SAÜ’deki
Uygulamalar ve
Sistemler
DELİLLER
TEMEL
SONUÇLAR &
BAĞLANTILAR
SAHİPLERİ
Detaylı bilgi elde
edilebilecek
sistemler,
raporlar, belgeler
Yaklaşımla ilişkili
izlenen
göstergeler, diğer
yaklaşımlar
Yaklaşımı
geliştiren ve/veya
uygulayan kişiler,
ekipler, birimler
3. SAÜ’de izlenen Temel Sonuçlar;
Saha Ziyareti çok kritiktir ve sonucu
belirleyicidir.
www.sakarya.edu.tr
LİDERLİK
Yaklaşımın
Adı
Yaklaşımın Açıklaması, Yayılım,
Değerlendirme ve İyileştirme
Bilişim sistemleriyle tüm liderlerin ve ilgili
paydaşların doğru ve yeterli bilgiye ulaşması
YBS
güvence altına alınmaktadır. Liderler, bilgi
Desteğinde sistemlerinde izledikleri sonuçları değerlendirir ve
Karar Alma & iyileştirmelere yönelik kararlar alır. D&İ: Üst
SAÜ Liderleri
yönetim toplantılarında kurumsal yönetim
ihtiyaçlarına göre bilişim gereksinimleri belirlenir.
Sahada
Mevcut
Deliller
Bağlantı
& Temel
Sonuçlar
SYBS,
SABİS,
EDS,
MUYS,
PDS, EBYS,
MBS
4e1, 4e4
Sahipler
Stratejik ve
Yönetsel
Liderler,
Bilişim
Komisyonu
Liderler; çalışanların kurumun gelişimine,
SABİS, İK
LİDEA,
Stratejik ve
başarılarına ve imajına olan katkı ve
Politikası,
3e1, 3e3, Yönetsel
desteklerinden dolayı Performans Ödülleri, takdir
Liderler,
3e4
Liderler
ve teşekkür yazıları, yayın komisyonu ve yurtdışı
Çalışanlar
Çalışanlarını teşvikleri, Bilim Sanat Hizmet ve Teşvik Ödülleri,
Tanır ve Takdir plaket ve hediyelerle takdir etmektedir. A&R: Tüm
Eder
liderler, çalışanları tarafından LİDEA kapsamında
değerlendirilmekte ve iyileştirmeleri
gerçekleştirmektedirler.
www.sakarya.edu.tr
STRATEJİLER
Yaklaşımın
Adı
Yaklaşımın Açıklaması, Yayılım,
Değerlendirme ve İyileştirme
Stratejiler, politikalar, hedefler ve faaliyetler
tüm akademik ve idari birimlerin katılımıyla
Stratejilerin tanımlanır, bilişim alt yapısı, toplantılar,
Kurumsal İletişim Süreci gibi kanallarla
ve
Politikaların duyurulur ve uygulanması sağlanır. SYS’nin
Yayılımı ve birimlerde yürütülmesi ve yayılımı birim Kalite
İletişimi Elçileri desteğinde gerçekleştirilmektedir. …….
Temel
Çıktılar
Sahada Bağlantı&
Mevcut
Temel
Sahipler
Deliller Sonuçlar
Stratejik
Plan,
SYBS,
Haber
SAU,
KampüsH
aber,
8a4, 7a11, Stratejik
5a4, 5c5 ve
Yönetsel
Liderler,
Str.Plan.İzl
.Kom.,
İletişim
Kd.
Herbir stratejik amaca ait hedefleri izlemek SP, SYBS
9a30Stratejik
üzere belirlenen PG’ler temel çıktılardır (TÇ). Ulusal ve Kırmızı Alan Liderler,
uluslararası Grafikleri Stratejik
TÇ’ler uygun kırılımlarda tüm akademik ve
Sıralamalar
idari birimlerde izlenmektedir. A&R: SAÜ
Planlama
temel çıktılarındaki performansını ulusal ve
ve İzleme
uluslararası sıralamalar ve dış
Komisyon
www.sakarya.edu.tr
değerlendirmelerle izlemektedir. A&R Örneği:
u
ÇALIŞANLAR
Yaklaşımın
Adı
Yaklaşımın Açıklaması, Yayılım,
Değerlendirme ve İyileştirme
Senato, Akademik ve İdari Genel Kurullar ile Hedef
Paylaşımı Toplantıları, Koordinasyon Kurulları
kurumun belirlediği stratejik amaçların, hedeflerin,
politikaların ve bunlara istinaden geliştirilen
uygulamaların tüm çalışanlarla ve liderlerle
Yön Birliği paylaşıldığı ortamlardır. Enstitüler, Fakülte,
Yüksekokul, MYO kurulları da birimler düzeyinde yön
birliğinin sağladığı ortamlardır. Yön ve strateji odağı
çalışanlar ile çeşitli iletişim kanalları ile sürekli
pekiştirilmektedir.
Öneri
Sistemi
Tüm çalışanlar önerilerini öneri istek kutuları ve BÖS
aracılığıyla bildirmektedir. BÖS Değerlendirme
Kurulu, değerlendirme kriterleri kapsamında
önerileri puanlandırır. Önerinin kapsamına göre
öneri sahibinin de içinde bulunduğu bir ekip
kurularak öneriler projelendirilir ve ödüllendirilir. ….
Sahada
Mevcut
Deliller
Bağlantı
& Temel
Sonuçlar
Akademik
Genel Kurul
ve İdari
Kurul
gündemleri
ÇMA 11
ÇMA 27
Sahipler
Stratejik
Liderler
Senato
toplantıları
BÖS
BÖS sayı SAÜDEK
Yönetmeliği Başvuran/ Koord.
BÖS
gerçekleş SP ve EFQM
Değerlendir
en
şube müd.
me Kurulu
7b-17
kararları
www.sakarya.edu.tr
İŞBİRLİKLERİ& KAYNAKLAR
Yaklaşımın
Adı
Yaklaşımın Açıklaması, Yayılım,
Değerlendirme ve İyileştirme
Birbiriyle bütünleşik çalışan modüllerden
oluşan bir yönetim bilgi sistemi olan SABİS,
Sakarya
akademik ve idari personelin, öğrencilerin ve
Üniversitesi misafir kullanıcıların yararlanabileceği, tüm
Bilgi Sistemi süreçleri destekleyen üniversite yönetim
(SABİS)
platformudur….
Sahada
Mevcut
Deliller
SABİS
Bağlantı
& Temel
Sonuçlar
Sahipler
Bilgi
Rektör,
sisteminin
Rektör
etkinliği, Yardımcısı
kapasitesi,
şikayetler,
iyileştirme
sayıları
MA
Tüm mezunlarla ilişkiler “Mezunlarla İlişkiler Mezuniyet
Mezunlar
Anketi
Sonuçları, Derneği
Süreci” kapsamında Mezunlar Derneği
Mezun Bilgi
MBS
tarafından yönetilmekte ve Mezun Bilgi
Başk.,
Mezunlarla
Sistemi
verileri
Sistemi (MBS) kullanılmaktadır.…
Dekanlar,
İlişkiler
Müdürler,
www.sakarya.edu.tr
SÜREÇLER, ÜRÜNLER &HİZMETLER
Yaklaşımın
Adı
Yaklaşımın Açıklaması, Yayılım,
Değerlendirme ve İyileştirme
Sahada
Mevcut
Deliller
Bağlantı
& Temel
Sonuçlar
MYO’larda uygulamalı eğitim imkânlarını
3+1, 7+1 Uyg. Eğit.
iyileştirmek ve istihdam oranını artırmak
Mem. Yarar.Öğr.
amacıyla 2010’da geliştirilmiş olan “3+1
Anket, Say.,
Uygulamalı Eğitim Modeli” tüm MYO’larda
Memnuni
Mesleki
uygulanmaktadır. A&R: SP’deki uygulamalı
yet
Uygulamalı
Uyg. Yön., Oranları,
eğitim kapsamında işletmelere gönderilen
Eğitimler
İşyeri
öğrenci sayısı, öğrencilerin işe girme oranı gibi
İşbirliği
(3+1, 7+1,
Eğitimi Yapılan
göstergelerle uygulamalar değerlendirilerek
UMDE)
iyileştirmektedir. MUYS Anketleri ile sürecin
Yön., UMDE İşveren
etkililiği değerlendirilmektedir. A&R Örneği:
Yön., MUYS Sayıları
Başarılı olan model 2013’de Teknoloji
Fakültesinde (7+1 Modeli) ve Endüstri Müh.
bölümünde (UMDE) uygulamaya alınmıştır.
Sahipler
MEYOK
Koord.,
Teknoloji
Fak. Dekanı,
Mühendisli
k Fak.
Dekanı,
MYO
Müdürleri
www.sakarya.edu.tr
EFQM Mükemmellik Ödülü
 Başvuru dokümanının EFQM’e gönderilmesi: 13 Şubat 2015
 Saha Ziyareti Hazırlık Çalışmaları: 13 Şubat-10 Mayıs 2015
 Saha Ziyareti: 11-17 Mayıs 2015
 Jüri Toplantısı: Temmuz 2015
 EFQM Forum, Brüksel: 22-23 Ekim 2015
• EFQM Ödül Töreni: 22 Ekim 2015 akşamı Gala Yemeği sırasında
www.sakarya.edu.tr
Dinlediğiniz İçin Teşekkürler….
Tuba CANVAR KAHVECİ,
SAÜDEK
www.sakarya.edu.tr