Dr. Arany-Tóth Mariann: Kollektív jogok

download report

Transcript Dr. Arany-Tóth Mariann: Kollektív jogok

A kollektív munkajogi szabályozás az
új munka törvénykönyvében





I.A munkaügyi kapcsolatok szabályozása
II. Az üzemi tanácsra vonatkozó szabályozás
főbb változásai
III. A koalíciós szabadság és a szakszervezet
jogai
IV. A kollektív szerződéskötés garanciái
V. Az új Mt. hatályba lépése és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
módosítása - kollektív munkajogi
összefüggések
A szabályozás tárgya
Általános elvek (Mt. XIX. Fejezet)
Az üzemi tanács (Mt. XX. Fejezet)
A szakszervezet (XXI. Fejezet)
A kollektív szerződés (XXII. Fejezet)
Az új szabályozás célja és jogpolitikai indoka
Munkajogi szabályozás hatóköre
Munkajogi szabályozás jellege




Az üzemi tanács funkciója és a munkavállalói
részvételi jogok „stabilitása”
Az üzemi tanács működésének elvei
Az üzemi tanács feladat és jogkörének
bővülése
Az üzemi megállapodás mint a rugalmas
szabályozás eszköze






A munkaviszonyra vonatkozó szabályok
megtartásának figyelemmel kísérése
A tájékoztatáshoz való jog
Tárgyalás kezdeményezésének joga
A közös döntés szabályozása
A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a Mt.
262. § (3) bek. szerint
A munkáltató véleménykérési kötelezettsége a
Mt. 264. § (1) bek. szerint

Üzemi megállapodás a munkáltató és az üzemi
tanács együttműködésének előmozdítására
Üt választásával és működésével kapcsolatos
indokolt költségek
 Üt választhatósági és választási feltételek
 Üt választásával kapcsolatos eljárási szabályok
 Üt és tagja megbízatásának megszűnése
 Üt működésének garanciái


Ún. normatív hatályú üzemi megállapodás

Koalíciós szabadság



Egyéni koalíciós szabadság (Mt. 231. §)
Kollektív koalíciós szabadság (Mt. 231. § (2) bek.)
A hátrányos megkülönböztetés tilalma (Mt.
271. §)


A szakszervezet fogalma (Mt. 270. § (2) bek.)
A munkáltatónál képviselettel rendelkező
szakszervezet (Mt. 270. § (1) bek.) és a
szakszervezet jogai (Mt. 272. §)









a kollektív szerződéskötés joga
a munkavállalók tájékoztatásának joga
a szakszervezeti propaganda joga
a véleménynyilvánítás és konzultáció
kezdeményezésének joga
a képviseleti joga
a munkáltató helységei használatának joga
a szakszervezeti tagdíj ingyenes átutalásának joga
a szakszervezeti tisztségviselő munkaidőkedvezménye
a munkáltató területére belépés joga



A védett szakszervezeti tisztségviselők
meghatározása
A munkajogi védelem tartalma
A munkajogi védelem megsértésének
jogkövetkezménye





A kollektív szerződés és a munkajogi
jogforrások
A kollektív szerződéskötési képesség a Mt. 276.
§-a szerint
A kollektív szerződés tartalma
A kollektív szerződés hatálya
A kollektív szerződés kiterjesztése






A kollektív autonómia határainak új szemléletű
szabályozása
A diszpozitivitás elve
„Eltérő megállapodás” jelentősége
Az eltérés tilalma
Eltérés a szűkebb hatályú kollektív
szerződésben
A munkavállaló javára történő eltérés
A munkáltatói érdekképviselet kollektív
szerződéskötési képessége
 A munkáltató kollektív szerződéskötési képessége
 „Egy munkáltató – egy kollektív szerződés” elve
 Több munkáltató kollektív szerződéskötési
képessége
 A szakszervezet kollektív szerződéskötési képessége
 A szakszervezeti szövetség kollektív
szerződéskötése



A kollektív szerződés tartalma
A kollektív szerződés hatálya
Tárgyi hatály
 Területi hatály
 Időbeli hatály
 Személyi hatály


A kollektív szerződés kiterjesztése




A közalkalmazottak részvételi jogai és a Mt.
A szakszervezet jogai és a kollektív szerződésre
vonatkozó eltérő rendelkezések
A kollektív szerződésre vonatkozó alapvető
szabályok a közalkalmazotti jogviszonyban
A Kjt. 13. §-ához kapcsolódó jogértelmezési
kérdések
Köszönöm szépen a figyelmet!