Fibichová, Irena: Služby NK ČR v oblasti ochrany knihovních fondů

Download Report

Transcript Fibichová, Irena: Služby NK ČR v oblasti ochrany knihovních fondů

Služby NK ČR v oblasti
ochrany knihovních
fondů
Irena Fibichová
NK ČR 2007
[email protected]
Obsah příspěvku







Ochrana a uchování knihovních fondů
Poskytované služby NK ČR v oblasti
ochrany knihovních fondů
Klimatické podmínky - měření, úprava
Dezinfekce
Ochranné obaly
Sušení dokumentů ve VVK
Ochranné reformátování
Ochrana a uchování KF

Smysl ochrany v době digitalizace
dokumentů



Dokumenty jako historické artefakty
Potvrzení autenticity obsahu dokumentů
Informační kontext
Klimatické podmínky



Doporučené parametry klimatu pro různé
typy knihovních dokumentů – Česká
technická norma ISO 11799: Požadavky
na ukládání archivních a knihovních
dokumentů
Měření teploty a vlhkosti
Možnosti úprav klimatu
Tabulka B.1 - Doporučené klimatické podmínky pro dlouhodobé uložení archivních
a knihovních materiálů
Relativní vlhkost
Teplota
Typ materiálu
min.
max.
Přípustná denní
min.
max.
změna
v rozmezí
Přípustná denní
změna
v rozmezí
Papír, optimální ochrana
2
18
±1
30
45
±3
Papír, úseky manuálního ukládání,
pravidelně užívané předměty
14
18
±1
35
50
±3
Pergamen, kůže
2
18
±1
50
60
±3
BUĎ
2
±2
20
50
±5
NEBO
5
±2
20
40
±5
NEBO
7
±2
20
30
±5
21
±2
20
50
±5
BUĎ
-10
±2
20
50
±5
NEBO
-3
±2
20
40
±5
NEBO
2
±2
20
30
±5
Fotografické desky: černobílé,
stříbro-želatinové
18
±2
30
40
+5
Fotografický film: Černobílý stríbro-želatinový
na podložce z acetátu ceíulózy
Fotografický film: černobílý stříbro-želatinový
nebo filmy s vybělováním barviv pomocí
stříbra na polyesterové podložce
Fotografický film: barevný (chromogenní)
na podložce z acetátu celulózy
ČSN ISO 11799
Tabulka B.1 (dokončení)
Typ materiálu
Teplota
Relativní vlhkost
[°C]
[%]
max.
Přípustná denní
změna v rozmezí
min.
max.
Přípustná denní
změna v rozmezí
18
±2
30
50
±5
2
±2
30
40
±5
-3
±2
30
50
±5
BUĎ
2
±2
20
50
±5
NEBO
5
±2
20
40
±5
NEBO
7
±2
20
30
±5
21
±2
20
50
±5
16
20
±2
30
40
±5
BUĎ
NEBO
8
8
11
±2
15
±2
15
50
30
±5
17
NEBO
8
23
±2
15
20
±5
12
18
±2
30
40
±3
-10
23
Zatím nejsou k
dispozici žádné
údaje
20
50
± 10
min.
Papírové fotografie: Černobílé stříbroželatinové nebo s vybalováním barviv
pomoci stříbra nebo diazografické
kopie
Papírové fotografie: barevné (chromogenní)
Papírové fotografie: všechny ostatní tisky
Mikrofilm: černobílý stři bro-želati nový
na podložce z acetáíu celulózy
Mikrofilm: černobílý stři bro-želati nový na
polyesterové podložce nebo tepelně
zpracovaný stříbrný na polyesterové
podložce nebo vesikulární film na
polyesterové podložce
Gramofonové desky (acetát, šelak, vinyl)
Magnetické pásky (datové, audio, video)
na polyesterové podložce
Magnetická média (ostatní)
Optické disky
±5
POZNÁMKY
1 Jsou-li pro uložení zvoleny nízké teploty a nízká relativní vlhkost, má se věnovat pozornost řádnému zabalení
a aklimatizaci viz 6.7
2 Tato tabulka neobsahuje údaje o přijatelných dlouhodobých změnách klimatu, neboť je o nich velmi málo
spolehlivých poznatků s výjimkou toho, že by se jim mělo bránit. Pro papírové záznamy se v odkazu [5] v bibliografii
navrhuje, aby se při znalosti denních výkyvů tolerovaly maximální měsíční odchylky o 1,5 "C a 3 % relativní
vlhkosti, vše v rozmezí absolutních maximálních a minimálních hodnot.
3 U smíšených fondů obsahujících různá média, např. při společném ukládání papíru a pergamenu, musí být
nalezena kompromisní hodnota teploty a relativní vlhkosti.
Parametry prostředí pro uchovávání a vystavování některých druhů fondů
Druh fondu
Smíšené knihovní
sbírky
(knihy, časopisy,
noviny, mapy …)
Černobílé
fotomateriály
(černobílé filmy,
papírové fotografie,
mikrofilmy, mikrofiše,
černobílé fotografické
desky …)
Barevné
fotomateriály
(barevné filmy,
barevné fotografické
desky …)
Magnetická
média
(videokazety,
magnetofonové
kazety,
gramofonové
desky, zvukové
a počítačové
pásky,
kompaktní
disky, diskety
…)
Teplota (přijatelná)
[kolísání]
182 oC (do 25 oC)
[do 2 oC/24 h]
162 oC (do 21 oC)
[do 1,5 oC/24 h]
51 oC (do 7 oC)
[do 1,5 oC/24 h]
182 oC (do 25
oC)
[do 3 oC/24 h]
Rel.vlhkost
(přijatelná)
[kolísání]
505% (40-60%)
[do 5%/24 h]
305% (20-50%)
[do 5%/24 h]
305% (20-50%)
[do 5%/24 h]
305% (2050%)
[do 5%/24 h]
Intenzita osvětlení
[krátkodobě]
do 50 lx
[do 2500 lx]
do 100 lx
[do 2500lx]
do 50 lx
[do 2500lx]
do 50 lx
[do 2500lx]
Intenzita UV-záření
do 10 W/lm
do 10 W/lm
do 10 W/lm
do 10 W/lm
Roční osvit
do 12000 lx.h
do 84000 lx.h
do 12000 lx.h
do 12000 lx.h
Prašnost
do 50 g/m3
do 50 g/m3
do 50 g/m3
do 50 g/m3
NOx
do 10 g/m3
do 10 g/m3
do 10 g/m3
do 10 g/m3
SO2
do 10 g/m3
do 10 g/m3
do 10 g/m3
do 10 g/m3
CO2
do 4,5 mg/m3
do 4,5 mg/m3
do 4,5 mg/m3
do 4,5 mg/m3
Ozón
do 4,5 g/m3
do 4,5 g/m3
do 4,5 g/m3
do 4,5 g/m3
Proudění vzduchu
do 0,5 m/s
do 0,5 m/s
do 0,5 m/s
do 0,5 m/s
Doba vystavení
do 4 týdnů
do 20 týdnů
do 4 týdnů
do 4 týdnů
Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy
Faktor působení
Důsledek
Teplota
Nízká
Nebezpečí kondenzace vody na povrchu materiálů
Vysoká
Urychlení chemické degradace (hydrolýza, oxidace)
podpora mikrobiální činnosti (růst plísní)
snižování celkové mechanické odolnosti
celková deformace (zkroucení, odlupování filmu, lepkavost, zeslabení záznamu)
Prudké výkyvy
Rozměrové změny (rozpínání, smršťování, praskání)
Relativní vlhkost
Nízká
Rozměrové změny (smršťování)
snižování mechanické odolnosti (křehnutí, praskání...)
Vysoká
Aktivace mikrobiální činnosti (růst plísní)
rozměrové změny (botnání)
snižování mechanické odolnosti (kroucení)
urychlení chemické degradace (hydrolýza, oxidace)
celková deformace (odlupování filmu, lepkavost, zeslabení záznamu)
barevné změny (blednutí barev)
probíhá koroze kovových dílů
Prudké výkyvy
Snižování celkové mechanické odolnosti
celková deformace (praskání, zkroucení, borcení, tuhnutí a tvrdnutí kůže, odlupování
barevných vrstev...)
Světlo (UV-záření)
Urychlování chemické degradace (hydrolýza, oxidace)
barevné změny (tmavnutí materiálů, blednutí barev...)
Prach a popílek
Ulpívání na povrchu (zdroj mikroorganismů, zeslabení záznamů)
urychlení chemické degradace
Plynné zplodiny
(NOx, SO2, CO2, O3)
Původci agresivní chemické reakce
Výměna vzduchu
Nízká
Podpora mikrobiální činnosti (růst plísní)
urychlování chemické degradace (hydrolýza, oxidace)
lokální zvyšování vlhkosti
Vysoká
Problémy s homogenitou prostředí
Národní knihovna používá pro jednorázové měření klimatu
v depozitářích přístroje českého výrobce, s možností ukládání
dat do počítače:
COMET SYSTEM, s.r.o. 1.máje 1220 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm
Tel 571653990 Fax 571653993 E-mail: [email protected]
Internet: www.cometsystem.cz
Loggery - vlhkoměry, teploměry - zapisovače vlhkosti a
teploty s displejem
S3120 záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními čidly T+RH
5400 Kč bez DPH
S3121 záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou T+RH
6300 Kč bez DPH
Loggery - vlhkoměry, teploměry - zapisovače vlhkosti a
teploty bez displeje
R3120 záznamník teploty a vlhkosti s vnitřními čidly T+RH
4900 Kč bez DPH
R3121 záznamník teploty a vlhkosti s externí sondou T+RH
5800 Kč bez DPH
Teploměry vlhkoměry barometry Commeter
D3120 teploměr - vlhkoměr a datalogger, rosný bod, se
záznamem
6865 Kč bez DPH
Lze najít i levnější měřicí přístroje připojitelné k počítači, nemáme s nimi zkušenosti:
Meteoshop Internet: http://www.meteoshop.cz
Profi teploměr s vlhkoměrem TFA 30.3015 připojitelný k PC
Cena s DPH:
2,290.00 Kč
Záruka: 24 měsíců
Lze zakoupit jednoduché a laciné přístoje na měření teplot a relativní
vlhkosti pouze s pamětí na minimální a maximální hodnoty od
posledního měření, s dostatečnou přesností pro vyhodnocení kolísání
dat. Takových nabídek je na internetu velké množství a lze tyto přístroje
koupit zcela běžně, několik příkladů možností a cen:
Teploměr s vlhkoměrem Viking 06917 Cena s DPH: 450.00 Kč
Záruka: 24 měsíců
Digitální teploměry + vlhkoměr TM 977H vlhkoměr + 2 teploty +
paměť
Cena: 356 Kč s DPH
detailní údaje na internetu, mimo jiné:
http://www.eternity.cz/produkt/pokojovy-venkovni-digitalni-teplomer/
http://www.elektroland.cz/vnitrni-/-venkovni-teplomer-s-vlhkomerem/d-118061/
http://meteorologicke-stanice.prirodnileciva.cz/teplomery-s-vlhkomerem+c2575/
http://www.exatherm.cz/uzitkove/cze/elektronicke.htm
http://www.dstechnik.cz/produkty/?kid=06.09&qkk=34bf9740b60126d378b95eba986302
3d
Polutanty

Výzkumný záměr řeší v NK ČR ing. Jan
Francl s názvem:
Indikace znečišťujících látek a plísňové
kontaminace v ovzduší jako významný
faktor pro zlepšení stavu knihovních fondů
v Národní knihovně ČR
Vybraná zařízení k řešení výzkumného úkolu
Indikační kupóny
Na zjištění plynných polutantů v ovzduší interiéru byly
vybrány indikační testovací kupóny od firmy Purafil (USA).
Tyto kupóny tvoří skleněné pásky potažené z poloviny
vrstvou stříbra a z poloviny vrstvou mědi. Při testování se
kupóny umístí do zkoumaného prostředí a ponechají se
zde po dobu 30-60 dnů. Znečišťující plyny vytvoří během
testované doby na povrchu stříbrné a měděné plošky
vrstvu koroze. Exponované kupóny se pak vyhodnotí
v odborných laboratořích Purafilu, kde se určí přítomnost
a množství plynných polutantů za sledovaný časový
interval.
Microdust Pro
Na zjištění prašnosti ovzduší interiéru byl vybráno zařízení
Microdust Pro od firmy Casella (USA). Toto zařízení
umožňuje měření prašnosti v reálném čase sedimentační
metodou. Na stanovení koncentrace prachových částic se
využívá rozptylových vlastností infračerveného světla při
jeho průchodu měřícím zařízením. Zařízení pracuje
v rozsahu 1 µg/m3 až 25 000 µg/m3, má automatické
přepínání rozsahů, umožňuje záznam přes 15 700
měřených hodnot, má odnímatelnou sondu pro lokalizaci
prašných zdrojů, umožňuje měření různých frakcí prachu,
umožňuje gravimetrickou kalibraci, umožňuje napájení
baterií nebo akumulátorů a součástí zařízení je i 32 bitový
vyhodnocovací software WinDust pro.
Ukončení měření a vyhodnocení
získaných dat provede ing. Francl
do konce roku 2007
Světlo


Doporučené parametry
Dopady působení světla



Degradace papíru
Kontrola osvětlení ve všech stádiích pohybu
dokumentu (studovny, kopírovací přístroje,
fotoaparáty, výstavy)
Měření a návrhy řešení osvětlení
Prevence mikrobiologického
napadení

Způsoby prevence




Dodržení předepsaných parametrů klimatu
(teplota, vlhkost, cirkulace vzduchu,
parametry klimatizace a typy filtrů a jejich
výměna)
Vizuální kontrola fondů
Stěry
Kontrola dokumentů na vstupu (příp.
karanténní sklad)
Likvidace mikrobiologického
napadení

Způsoby likvidace



Mechanická (mechanická očista)
Chemická (zmlžování, butanol, etylenoxid)
Jiné (záření)
Mikrobicidní a fungicidní prostředky testované v laboratoři NK ČR
Promexal W 50
chemický typ: heterocyklická sloučenina - derivát isothiazolu
účinná složka: 2-methyl-4,5-trimethylen-4isothiazolin-3-on
výrobce: ICI Biocides
forma výrobku: 5% vodný roztok
toxicita LD50 orálně na krysách: 3000 mg/kg
Mergal KM 265
chemický typ: heterocyklická sloučenina - derivát benzthiazolu
účinná složka: TCMBT = 2-thiokyanomethylthiobenzthiazol
výrobce: Riedel - de Haen
forma výrobku: 20 až 30% roztok ve vodném ethanolu
toxicita LD50 orálně na krysách: 500 mg/kg
Pregnolit Ultra
chemický typ: heterocyklická sloučenina - derivát benzthiazolu
účinná složka: 2-thiokyanomethylthiobenzthiazol jako v Mergalu
výrobce: Bochemie Bohumín
forma výrobku: 30% roztok
toxicita LD50 orálně na krysách: viz Mergal
Pregnolit Uni
Pregnolit OMB
chemický typ: heterocyklická sloučenina na bázi triazolu
účinná složka: Tebuconazol =
alfa-tercbutyl-alfa-(4-chlór-fenylethyl)-1,2,4-triazol-1-ethanol
výrobce: Bochemie Bohumín
forma výrobku: 0,5% vodný roztok Tebuconazolu
a 20% kvarterní amoniové soli (alkylbenzyldimethylamonium chlorid)
toxicita LD50 orálně na krysách: 3900 mg/kg
Pregnolit Insekt
chemický typ: derivát cyklopropankarboxylátu
účinná složka: Deltamethrin =
2,2-dimethyl-3-dibromvinyl-cyklopropan(3-nitril-3-fenoxyfenyl) karboxylát
výrobce: Bochemie Bohumín
forma výrobku: 0,5% vodný roztok Deltamethrinu
a 20% kvarterní amoniové soli a butoxyethanolu
Dezinfekce – aktivně rostoucí
plísně
• Zmlžování přístrojem IGEBA 4% vodným roztokem
Promexalu W50 v hermeticky uzavřeném prostoru
Promexal W50 je fungicidní prostředek s účinnou
složkou 2-methyl-4,5-trimethylen-4isothiazolin-3-on,
otestovaný v laboratoři Národní knihovny ČR k používání
proti plísním v koncentraci, která prokazatelně
neohrožuje knihovní fondy. Přístroj vytvoří jemný
aerosol, který se během 8 hodin usadí na ošetřených
předmětech a zlikviduje aktivně rostoucí plísně, po 48
hodinách je možno s ošetřeným fondem manipulovat.
Doporučujeme následnou mechanickou očistou
odstranit odumřelé plísně, prach a ostatní nečistoty.
V parách n-butanolu
Ošetření svazků v uzavřené dezinfekční komoře v parách n-butanolu při
zvlhčení 5% vody, n-butanol je umístěn ve čtyřech kádinkách a část rozlita na
filtrační papír pod rošty s knihami (pro zvýšení účinnosti). V tomto prostředí
působením par po dobu 3 dnů jsou zničeny aktivní plísně i většina spór plísní.
Potom jsou všechny svazky umístěny na delší čas do digestoře k volnému
odvětrání n-butanolu.
Etylenoxidová komora

Dezinfekci v etylenoxidové komoře
v Praze provádí:
Národní archív Na Chodovci
Archív hl. m. Prahy
Budoucnost – dezinfekce
Výzkum zaměřený na použití inertních
plynů (dusík, argon, kysličník uhličitý)
za snížené koncentrace kyslíku za vhodné
relativní vlhkosti dle typu ošetřovaného
materiálu.
Ochranné obaly



Význam používání obalů (ochrana před
prachem, světlem, výkyvy vlhkosti, havárie
a živelní pohromy)
Typy obalů (desky, krabice, další)
Způsoby výroby obalů




Ruční knihařská výroba
Hromadná knihařská výroba
Automatizovaná individuální výroba
Nákup
Sušení dokumentů

Metody sušení dokumentů
-
Sušení pomocí vakuových baliček
Sušení ve vakuové komoře
-
Vakuové vymrazování (lyofilizace)
Vakuové sušení
Sušení v řízení atmosféře
Ochranné reformátování


Význam ochranného reformátování –
trvalá náhrada ohroženého dokumentu
ve zpřístupnitelné podobě
Způsoby reformátování



Ochranné mikrofilmování
Hybridní metody (skenování mikrofilmů,
hybridní snímkování)
Digitalizace a uchovávání digitálních
dokumentů ve spolehlivém repozitáři