skatīt šeit

download report

Transcript skatīt šeit

Ilgtspējīgā būvniecība Latvijā
Latvijas Būvinženieru savienības
XXIII kongress
2011. gada 18. marts
Ainārs Pauniņš
RE&RE valdes priekšsēdētājs
Ilgtspējīgās būvniecības padomes
valdes loceklis
Kas ir ilgtspējīga attīstība?
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
Ilgtspējīgas būvniecības pamatprincips
“Ideālā pasaulē, uzsākot projektēt ilgtspējīgu ēku, tās
plānošana sākas vēl pirms vieta projektam tiek
izraudzīta un arhitekta darba uzdevums sagatavots.
Šādā veidā ikkatrs dizaina aspekts var tikt iekļauts
ēkas risinājumos.”
Ilgtspējīga ēka – tas ir pasūtītāja, arhitekta,
inženiera, būvnieka kopīgs lēmums, kura
izpildi visi no minētajiem uzskata par
prioritāti.
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
3
PriceWaterhouseCoopers galvenā mītne Londonā
plānotais novērtējums: BREEAM IZCILI
 atrodas: Londonā, Apvienotā Karaliste
 platība > 60 000 sqm, 6000 darbinieki
 breeam stratēģija:
-enerģijas padevi nodrošina lokālas, ar bio-degvielu
(t.sk. lietota pārtikas eļļa) darbināmas tehnoloģijas;
- siltuma enerģijas atgūšana no čilleriem
(kondicionēšanas iekārtām) perimetra apkures
sistēmā
-karstā ūdens sagatavošana saules kolektoros un
vēdināšanas sistēma ar siltuma atgūšanu
(rekuperāciju).
mērijumi, monitorējot dzesēšanas, apkures,
elektrības un apgaismes slodzes pa atsevišķām
zonām.
80% no ēkā lietotā betona satur atkārtoti
izmantotas izejvielas
Liftos izmantota reģeneratīvā bremžu sistēma
 6 automašīnu stāvvietas (+4)
Uz jumta putnu ligzdošanas vietas

Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
Mācību centrs Campus M Bussiness Park




vērtējums: breeam TEICAMI
atrodas: Minhenē (Munich), Vācija
platība: 18.500 kvm
breeam stratēgija:
 dabīgā ventilācija, maksimāls
dabīgais apgaismojums,
atbilstoši darba vietu izvietojuma
parametri
 zems ēkas enerģijas patēriņš
 sabiedriskā transporta
pieejamība
 infrastruktūra otrreiz
pārstrādājamo atkritumu
uzglabāšanai
 atrodas iepriekš jau attīstītā
teritorijā, kas pirms būvniecības
attīrīta
 breeam sertifikāts bez papildus
investīcijām būvniecībā
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
Kārdifas (Cardiff) centrālā bibliotēka



vērtējums: breeam
TEICAMI
atrodas: Kārdifā (Cardif),
Apvienotā Karaliste
breeam stratēgija:




autostāvvietas pārbūve par
bibliotēku, uzlabojot vietas
bioloģisko daudzveidību
sistēmas ūdens taupīšanai
un noplūžu kontrolei
sabiedriskā transporta
pieejamība
videi draudzīgi Izolācijas
materiāli
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
Iesaistīšanās
Atbalsta
sistēmas
Sertifikācija,
Standarti
Sabiedrības,
patērētāju izglītošana
Valsts
pasūtījums
Sadarbība
starp
uzņēmumiem
Inovācija
Kompetence
Korporatīvā
Sociālā
Atbildība
Pieprasījums
Piedāvājums
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
Ilgtspējīga būvniecība valsts politikā
Latvijas valsts un būvniecības nozares politiskie dokumenti
atbalsta būvniecību pēc ilgtspējīgiem principiem.

Latvijas Nacionālais Attīstības Plāns 2007-2013
gadam.
Ilgtspējīga attīstība definēta kā sociālo, vides un
ekonomisko faktoru sabalansēšana
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
Ilgtspējīga būvniecība valsts politikā

Būvniecības nozares politikas pamatprincipi.


Viens no 6 principiem ir videi draudzīgas,
konkurētspējīgas un ilgtspējīgas būvniecības
princips
Būvniecības likuma projekts.

Viens no 4 pamatprincipiem ir ilgtspējīgas
būvniecības princips
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
Pasaulē
Pasaules attīstītajās valstīs
organizācijas ilgtspējīgās
būvniecības attīstībai
ieņem arvien noteicošāku
lomu būvju un pilsētvides
standartu noteikšanā un
profesionāļu izglītošanā.
Tā ir dabiska atbilde uz strauji
augošo ilgtspējīgu ēku tirgu.
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
10
Šādas organizācijas sistemātiski un stratēģiski
veicina un attīsta:
- sabiedrības izpratni
-
profesionāļu izglītību
-
ilgtspējīgas būvniecības kritēriju formulēšanu un
pielietošanu
-
pieprasījuma radīšanu un veicināšanu
-
ilgtspējīgas būvniecības prakses pielietošanu gan
projektēšanā, gan būvniecībā
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
11
Organizācijās piedalās aktīvākie un
progresīvākie:
-
-
nozares speciālisti – būvinženieri, arhitekti utt.
nozares uzņēmumi - plānotāji, arhitekti, būvnieki, attīstītāji
utt.
materiālu ražotāji
pētnieciskās un akadēmiskās institūcijas
ar vides kvalitāti saistītas organizācijas un konsultanti
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
12
Lai uzlabotu jaunbūvju un Latvijas pilsētu
vides kvalitāti 2010.gada 26.novembrī
tika dibināta „Latvijas ilgtspējīgas
būvniecības padome”
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
Dibinātāji:
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
14
Asociētie biedri:
Privātpersonas
Valdis Ligers
Akselis Strods
Mairis Žērbelis
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
15
Padomes misija un mērķi:
 Uzlabot jaunbūvju un pilsētvides kvalitāti – informējot
sabiedrību un veicinot tās izpratni par optimālāko
telpiskās vides risinājumu, kurā nozīmīgākie telpas
kvalitāti veidojošie faktori sabalansēti ar vides un ar
ekonomiskajiem aspektiem

Sniegt profesionālu un objektīvu vērtējumu jaunbūvēm
un pilsētvidei, izceļot objektīvi kvalitatīvākos un
ilgtspējīgākos jaunbūvju un pilsētvides paraugus
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
16
Padomes uzdevumi:

Izveidot zinātniski un metodoloģiski pamatotu „kritēriju banku”dažādus ilgtspējīgas būvniecības aspektus raksturojošus kritērijus.

Par pamatu šādas bankas izstrādei tiek ņemta pasaulē un Eiropā plaši
izmantotā, atzinīgi novērtētā un prestižā Lielbritānijas pētnieciskā institūta
izstrādātā metode „BREEAM” (British Research Establishment
Environmental Assessment Method).

Izglītot būvniecības nozares profesionāļus (inženieri, būvnieki,
arhitekti) un sabiedrību par ilgtspējīgu būvniecību, tās nozīmi un
labumiem, ko iegūst cilvēki, kuri dzīvo ēkās, kas celtas pēc šīs
metodes, kā arī šo ēku īpašnieki.

Kas svarīgākais – sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm
ilgtspējīgas būvniecības politikas veidošanā, kur tiktu
izmantota attiecīgā metodoloģiskā bāze.
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
17
BREEAM - fakti:






visbiežāk lietotā ilgtspējīgas būvniecības vērtēšanas metode
Eiropā
9 kategorijas, vairāk kā 60 objektīvi izmērāmi kritēriji
pasaulē sertificētas > 135 000 ēkas
izstrādāta British Reserach Establishment (BRE), Lielbritānija
adaptēta/ adaptācijas procesā Latvijā, Krievijā, Zviedrijā,
Norvēģijā, Spānijā, Francijā, Nīderlandē, Turcijā, Apvienotajos
Arābu Emirātos
BREEAM–LV ir Latvijai adaptēta ilgtspējīgas
būvniecības vērtēšanas sistēma uz prestižās BREEAM
vērtēšanas sistēmas bāzes
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
18
BREEAM: ieguvumi

Ēkām ar BREEAM sertifikātu Eiropā ir augstāka
tirgus vērtība, pēc tām ir lielāks pieprasījums

Vairākās valstīs, būvniecību pēc BREEAM atbalsta
bankas un pašvaldības

Ilgtspējīga ēka nodrošina augstāku ēkas rentabilitāti un
ietaupījumus ekspluatācijas un apsaimniekošanas
izmaksās. To nodrošina tehnoloģijas un iekārtas, kas
paaugstina ēkas pārvaldības funkcionalitāti un
veiktspēju
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
19
Kas lieto BREEAM?





valsts un pašvaldības institūcijas, lai demonstrētu labāko
praksi būvindustrijā
ēku attīstītāji un finansētāji, lai sniegtu skaidru informāciju
par ēkas kvalitāti (tās ilgtspējību), ceļot kā ēkas, tā savu
prestižu nekustamo īpašumu tirgū
nekustamā īpašuma mākleri, lai sniegtu skaidru
informāciju par ēkas kvalitāti (tās ilgtspējību) potenciālo
pircēju vai īrnieku vērtējumā
būvnieki, arhitekti un inženieri kā informācijas avotu
ēku apsaimniekotāji kā praktisku veidu, kā ikdienā mērīt
ēkas enerģijas, ūdens un citu resursu patēriņu un ēkas
klimatu kā atsevišķu ēkas daļu, tā atsevišķu tās lietotāju,
griezumos
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
20
BREEAM Latvijā

Pirmā no BREEAM saimes vērtēšanas metodēm, kas
adaptēta Latvijā, ir BREEAM Commercial, BREEAM-LV
Komercēkām
 ar kuru iespējams novērtēt jaunbūves vai rekonstrukcijas ar
komerciālu funkciju (biroju, tirdzniecības vai vieglās
rūpniecības ēka)




ēkas tehniskā projekta
pabeigtas ēkas stadijā
Publiski, metode Latvijā būs pieejama (plānots) no
2012.gada sākuma.
2011. gadā plānoti BREEAM-LV Komercēkām
pilotprojekti
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
21
LIBP aktivitātes 2011:




zinātniski un praktiski pamatotas ilgtspējīgas
būvniecības “kritēriju bankas” izveidošana;
darbs ar Vides un Ekonomikas ministrijām
ilgtspējīgas būvniecības politikas veidošanā,
piedāvājot “kritēriju bankas” metodoloģisko bāzi;
izglītojošs darbs par ilgtspējīgas būvniecības
praktiskajiem aspektiem profesionāļiem
(arhitekti, inženieri, būvnieki) un sabiedrībai:
semināru un lekciju organizēšana;
2011.gads: BREEAM-LV Commercial zīmola
apstiprināšana un aprobācija Latvijā – objektu
plānošana, būvniecība un novērtēšana testa
režīmā
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
22
Pievienojies!
Kļūsti par biedru
un ietekmē būvniecību Latvijā!
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
Tā ir iespēja:
-
-
-
-
Līdzdarboties BREEAM-LV novērtēšanas kritēriju
izstrādē un ieviešanā, ietekmējot “mērauklu”, pēc
kādas mērīt ilgstpējīgu būvniecību Latvijā;
Piedalīties BREEAM-LV pilotprojektos, tādējādi kļūstot
par Latvijas ilgstpējīgās būvniecības pionieri;
Formulēt un paust vienotu viedokli par būvniecības
attīstības vēlamo virzienu valstī, ietekmējot valsts
politiku;
Līdzdarboties ilgtspējīgas būvniecības izglītības un
informācijas veicināšanā mūsu valstī.
Ainārs Pauniņš
2011.gada 18.marts
24
Vairāk informācijas:
Rīgā, Stabu ielā 17
www.ibp.lv
25
Paldies par uzmanību!
26