Sürgü Plaka Sistemleri & Üfleme Konisi

download report

Transcript Sürgü Plaka Sistemleri & Üfleme Konisi

Sürgü Plaka Sistemleri & Üfleme Konisi

Sürgü Plaka potalı ergitme frınlarında sürekli döküm yöntemlerinde kullanınlan bir sistemdir.

Pota Sürgü Hidrolik Silindiri

Sürekli dökümlerin soğutma ızgarası

 Pota Sürgü Kumu UNI-NFC B  Pota sürgü kumumuz UNI-NFC B, Kromit esaslı bir malzeme olup, bütün bileşenleri yüksek evsaflı hammaddelerden seçilmekte ve kompozisyonu, en yüksek performansı alabilmek amacı ile, her kullanıcının şartlarına uyumlu olarak belirlenip üretilmektedir.

 UNI-NFC B, potalarda gösterdiği yüksek serbest açma oranıyla çok başarılı bir performansa sahiptir.

 Kullanıcı talebin uygun olarak 8-25 kg arasında kraft torbalara doldurulmakta ve palet üzerine şriklenmektedir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER KİMYASAL KOMPOZİSYON  Yoğunluğu %40 Cr 2 O 3 4,15 g/cm ³ %15 SiO 2  Dökme yoğunluk %22 FeO 2,50 gr/cm ³ %12 Al 2 O 3  Nem % 0,5 maksimum %9 MgO  Tane dağılımı 45 AFS %2 C

• Çelik döküm potalarından tandişlere sıvı çelik akışını kontrol altında tutmak, modern çelik üretiminin en önemli safhalarından biridir. Potalarda sıvı çelik akışını kontrol eden sürgü plakaları uzun süre sıvı çelik akışına dayanabilmelidir. Bu nedenle termal dayanım oldukça yüksek olmalıdır.

SÜRGÜ PLAKA REFRAKTERLERİ

 Sürgü plaka refrakterleri, katran ile doyurulmuş ve pişirilmiş refrakterlerden üretilir. Kompozisyonunda yaklaşık olarak %70-95 Al2O3, %3-15 SiC, %1-10 Reaktif Al2O3 ve  %1-5 buharlaştırılmış SiO2 bulundurur. Ağırlıkça %30’a kadar parçalanma inhibitörü eklenebilir. Eklenen inhibitörlere örnek olarak AZS (alümina zirkonya-silika) tanecikleri veya iri taneli Mullit (kompozisyona katılmadan önce sinterlenebilir veya eritilebilir) örnek verilebilir. Bu eklenen miktar, kompozisyondaki alümina miktarından düşürülür.

 Sürgü plakaları, refrakter plakalardan üretilir. Plakalardan en az biri sabit iken diğeri sürgülü halde olmalıdır. Sürgülü plaka hareket ederken, eriyik metalin deşarj edilmesi için sistemdeki her plakanın üstündeki kanalları aynı hizaya getirir.

 Günümüzde birbirinden değişik ve birçok sayıda sürgü plaka sistemleri mevcuttur ve bunların hepsinin çeşitli şekillerde yerleştirilmiş sabit ve sürgülü plakaları vardır

 Refrakter oluşturulurken olağan bileşik eklentilerinin yapılması refrakterin iç bağlarını güçlendirmek açısından önem teşkil eder. Bu eklentilere örnek olarak metil selüloz, polietilen glikol ve dekstrin verilebilir. Aynı zamanda uygun şekillendirme işlemi için (yoğunluk ayarı için) gerekli miktarda su da kompozisyona ilave edilmelidir.

 Kompozisyon, istenilen sürgülü plaka refrakteri için uygun şekile getirildikten sonra 1200-1450°C sıcaklıkta pişirilir. Ardından katranlama cihazlarında katranca doyurulur. Katranlama işlemi için refrakterlerde kullanılan olağan hidrokarbon malzemeler kullanılır. Son olarak porozite oluşumuna engel olmak için gazlardan arındırmak amacıyla üretilen malzeme 200-550°C arasında bir süre tutulur.

Sefa ALPER 1311110054

İlker ERKÖK 1311110047

Merve TÜRKÖZ 1311110064

KAYNAKLAR

• • • • www.metamin.com.tr

www.alkanrefrakter.com

www.kenyil.sakarya.edu.tr

www.ecosid.com.tr