A leckéhez tartozó fájl letöltése

download report

Transcript A leckéhez tartozó fájl letöltése

Hormonokról általában
Hormonhatás mechanizmusa
Hormonok – az endokrin rendszer hírvivői
• Hormon – ormao (görög) buzdítok, serkentek
• Tulajdonságai:
1. A szervezet erre specializálódott belső elválasztású
sejtjei/sejtcsoportjai állítják elő
2. kis mennyiségben, koncentrációban (10-8-10-12 mol/l).
3. Azonnal vagy raktározás után
4. az érpályába kerül.
5. Távoli célsejtek receptoraihoz kötve
6. azok működését specifikusan befolyásolja (hatás specifikus)
7. a vértranszport miatt lassan, de tartósan.
8. Az intermedier anyagcserében bomlanak le.
A hormon fogalmának kibővítése (fakt.)
• Nem csak endokrin szervek termelnek
hormont
pl.: gyomor – gasztrin, patkóbél – szekretin,
vese – eritropoetin, szív pitvar – nátriuretikus
faktor
• Vannak un. hormonszerű anyagok
angiotenzin, bradikinin, hisztamin, szerotonin,
citokinin, prosztaglandin, renin,
kalcitriol (D vit. aktívált formája)
• A hormonok útja a célszejthez többféle lehet
1. Autokrin – önszabályozás: a termelő sejtekre hat pl.:
szimpatikus idegrendszer noradrenalinja gátolja a saját
termelődését α2 receptorokhoz kötve.
2. Parakrin – az interstíciumon át a szomszédos sejtekre
hat pl.: gyomor-bélrendszer
3. Endokrin – vérrel messzire eljut
4. Neurokrin – idegsejtekből felszabaduló anyag a
szinapszisokon át a szomszéd neuront serkenti vagy
gátolja (neurotranszmitter)
5. Neuroendokrin – neuron termeli, de a vér szállítja
• Ugyanaz az anyag a termelődés helyétől függően
lehet hormon vagy ingerületátvivő pl.: noradrenalin,
szerotonin, dopamin
Gyomor-bél hormonokat találtak az agyban.
Hormonok szállítása
• 1. Vérplazma fehérjéihez kötődnek (máj termelte)
a, speciális fehérjék – nagy affinitás
(pl.: transzkortin fehérje kortizolt)
b, nem speciális fehérje – kis aff.
(tiroxin t-kötő albuminnal)
• 2. Zsíroldékony hormonnál a fehérjekötés
biztosítja a vízoldhatóságot
• 3. Fehérjéhez kötve inaktívak és védettek a bontó
emzimektől
• 4. Kötött és szabad hormon egyensúlyban van, a
kötött forma raktár is
• 5. Hormon bomlás ált. a májban
(krónikus máj betegség – hormonrendszer
felborul)
A hormonok csoportosítása
• I. Kémiai felépítés alapján (ettől függ az
oldékonyság és emiatt a hatásmechanizmus):
a, peptidek ill. glükoproteinek:
inzulin, glukagon, szövethormonok,
TRH,ACTH….
b, aminosav származékok:
- katekolaminok: adrenalin, noradrenalin,
dopamin
- tiroxin T4, trijódtironin T3
- szerotonin
- hisztamin
• c, izoprén származékok:
juvenilis hormon rovarok
d, szteroidok:
mellékvesekéreg, ivari hormonok, aktívált D
vitamin, vedlési hormon rovarok
A hormonok csoportosítása
• II. A keletkezés helye szerint:
a, mirigyhormon – endokrin mirigy hámja
termeli
b, neurohormon – idegsejt termeli, axon ill.
vér szállítja
c, szövethormon – speciális sejtek termelik
A hormonok hatása
• A hormonok hatás specifikusak!
Bár a faji eltérések csekélyek, nem fajspecifikusak.
Pl. vágóhídi állatok hasnyálkivonatával kezelhető
cukorbeteg ember
Pl. terhességi próba – női vizelet hormonja infantilis
békában spermiumtermelést vált ki.
• Csak ott hatnak a hormonok, ahol őket megkötni képes
receptorok vannak (célszerv).
• A sejt válasza a sejt genetikai tulajdonságaitól függ.
Ugyanazon hormon különböző sejtekben eltérő hatást hoz
létre.
• A receptorok nem állandó sejtalkotók. Ha sok a hormon
számuk, érzékenységük csökken (és fordítva)
Van olyan, hogy egy hormon a másik hormon receptorai
számát/érzékenységét változtatja meg.
Pl.: glükokortikoid,T4,T3 hatására nő a β receptorok száma a
keringésben, ezzel nő a katekolamin érzékenység
Biokémiai hatásmechanizmus
• 1. Enzimszintézis fokozása – enzimindukció
Jellemző: zsírban oldódó hormonokra
-minden szteroid hormon+ T4,T3+kalcitriol
-időbeli késleltetéssel jelentkező hatás
-közvetlenül a kromoszómán hat
a, A hormon átoldódik a sejthártyán
b, A sejtplazmában vagy a sejtmagban
receptorhoz kötődik – hormon-receptor komplex
c, Egy gént általában valamilyen represszor
blokkol. Ezt a represszort megköti a komplex, így
inaktívvá válik
d, a gén viszont felszabadul a gátlás alól, átíródik
mRNS-re és fehérjeszintézis indul róla
2. Meglévő enzimek aktiválása
Jellemző: a vízben oldódó hormonokra
-peptidek, katekolaminok
-nincs időbeli késleltetés
-másodlagos hírvivő segítségével történik (c-AMP,
Ca2+...)
a, a sejthártya glikokalix specifikus receptorai kötik a
hormont, így térszerkezetük megváltozik
b, ezzel aktíválnak egy un. G-fehérjét
c, a G-fehérje aktíválja a mb.-hoz kötött adenil-cikláz
enzimet
d, ez ATP-ből c-AMP (másodlagos hírvivő)
kialakulását katalizálja nagy mennyiségben (a hatás
felerősödik)
e, a cAMP aktíválja a sejt proteinkináz enzimjét
f, ez az enzim már meglévő enzimek
foszforilálását végzi (sejttől függő hatás)
g, a foszforiláció hatására
- egy enzimkomplex aktíválódik/gátlódik
pl.: adrenalin hatásra glikogén bontó enzim
aktiválódik
- a membrán áteresztőképessége változik
pl.: inzulin hatására glükóz jut a sejtekbe
h, a cAMP rövid életű, foszfodiészteráz enzim
bontja
(a koffein és származékai ezt az enzimet gátolják,
így növelik a hormonhatást)
Összefoglalás
Kiegészítés!!!
• További másodlagos hírvivők:
cGMP, IP3 (inozitol-3P), DAG (diglicirol)
• cAMP-t használ:
a, serkent: adrenalin, ACTH,TSH, FSH, LH,
parat, kalcitonin, glukagon, szerotonin,
hisztamin
b, csökkenti a szintjét: acetilkolin,
szomatosztatin, angiotenzin, adrenalin é
dopamin más receptorokhoz kötve
Kiegészítés !!!
• IP3, DAG hírvivők
a, receptor-komplex
b, G fehérje
c, mb. belső oldalán foszfolipáz-C aktíválás
d, ez egy anyagot (PIP2) kettévág IP3+DAG-ra
e, - a DAG zsíroldékony, mb.-ban marad és
proteinkinázokat aktívál
- az IP3 a sejt Ca raktárait (sER) nyitja meg
f, Ca itt tul.kép. harmadlagos hírvivő, Ca-kötő
fehérjékhez (kalmodulin, troponin-C) köt. Ez a
komplex kül. enzimeket aktívál.