Transcript Bild 1

Folkmängd 2013
Västra Hisingen
Folkmängd 2013
Nolered
9 930
Björlanda
8 012
Södra Biskopsgården
7 139
Hjuvik
6 899
Jättesten
6 468
Länsmansgården
5 194
Norra Biskopsgården
4 984
Svartedalen
3 780
Björlanda
Länsmansgården
Svartedalen
Norra
Nolered
Hjuvik
Biskopsgården
Jättesten
Södra
Biskopsgården
Arendal
Arendal
Västra Hisingen
90
52 496
Bostäder efter upplåtelseform 2013
Västra Hisingen
Bostadsbyggande 2003-2012
Västra Hisingen
Åldersfördelning 2013
Varje åldersgrupps andel av befolkningen
Västra Hisingen
Befolkningspyramid, antal
Åldersfördelning 2013, åldersklasser
Västra Hisingen
Utländsk bakgrund 2013
Västra Hisingen
Utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Västra Hisingen
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Västra Hisingen
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Västra Hisingen
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Västra Hisingen
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Västra Hisingen
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Västra Hisingen
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Västra Hisingen
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Västra Hisingen
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Västra Hisingen
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Västra Hisingen
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Västra Hisingen
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Västra Hisingen
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Västra Hisingen
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Västra Hisingen
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Västra Hisingen
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Västra Hisingen
Inkomstfördelning
2012, 20-64
år
Inkomstfördelning
Majorna-Linné
2011, 20-64
år Hisingen
Västra
Försörjningsstöd 2012, andel hushåll
Västra Hisingen
Befolkningsutveckling, 2009-2013
Västra Hisingen
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Födelsenetto
Antal födda minus antal
avlidna under året
+
Flyttnetto
Antal inflyttade minus antal
utflyttade under året
=
Folkökning
Födelsenetto plus flyttnetto
(och eventuella korrigeringar
i befolkningsregistret)
Befolkningsförändring, 2013
Västra Hisingen