Bild 1 - Göteborg

download report

Transcript Bild 1 - Göteborg

Folkmängd 2013
Göteborg
Folkmängd 2013
Angered
Majorna-Linné
63 126
Centrum
59 071
Örgryte-Härlanda
57 915
Askim-Frölunda-Högsbo
56 498
Västra Hisingen
52 496
Västra Göteborg
52 110
Angered
49 920
Norra Hisingen
48 225
Östra Göteborg
46 231
Lundby
46 059
Norra Hisingen
Östra
Göteborg
Västra Hisingen
Lundby
ÖrgryteHärlanda
Centrum
MajornaLinné
Västra Göteborg
AskimFrölundaHögsbo
Göteborg
533 260
Bostäder efter upplåtelseform 2013
Göteborg
Bostadsbyggande 2003-2012
Göteborg
Åldersfördelning 2013
Varje åldersgrupps andel av befolkningen
Göteborg
Befolkningspyramid, antal
Åldersfördelning 2013, åldersklasser
Göteborg
Utländsk bakgrund 2013
Göteborg
Utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Göteborg
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Göteborg
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Göteborg
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Göteborg
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Göteborg
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Göteborg
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Göteborg
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Göteborg
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Göteborg
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Göteborg
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Göteborg
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Göteborg
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Göteborg
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Göteborg
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Göteborg
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Göteborg
Inkomstfördelning
2012, 20-64
år
Inkomstfördelning
Majorna-Linné
2011, 20-64 år Göteborg
Försörjningsstöd 2012, andel hushåll
Göteborg
Befolkningsutveckling, 2009-2013
Göteborg
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Födelsenetto
Antal födda minus antal
avlidna under året
+
Flyttnetto
Antal inflyttade minus antal
utflyttade under året
=
Folkökning
Födelsenetto plus flyttnetto
(och eventuella korrigeringar
i befolkningsregistret)
Befolkningsförändring, 2013
Göteborg