De juiste behandeling voor de juiste patient op het

Download Report

Transcript De juiste behandeling voor de juiste patient op het

Post-ECTRIMS Nascholing
De juiste behandeling voor
de juiste patient op het juiste
moment
Disclosures
Inhoud
• Europese richtlijn behandeling MS (Late breaking news,
abstract 255)
• Personalised treatment (Plenary Session 1; abstract 97)
• To switch therapies in RRMS: why and when? A real-life
multicentre study (Parallel Session 11; abstract 216).
• Rituximab in multiple sclerosis: data from the swedish
MS registry (Free Communication 1; abstract165).
• Casus (Teaching Course 6 controversy in management)
Abstracts/Presentations in ECTRIMS online library (2016)
Samenvatting nieuwe Europese richtlijn behandeling MS
ALGEMEEN
 Volledig spectrum van MS DMTs alleen voorschrijven in centra met de
juiste voorzieningen (monitoring, bepalingen, detectie en behandeling van
bijwerkingen)
CIS
 CIS en afwijkend MRI: overweeg IFN of GA
RRMS
 RRMS: vroege behandeling bij actieve RRMS (relapses en/of MRI activiteit)
 Keuze DMT afhankelijk van kenmerken en comorbiditeiten patiënt,
ziekteactiviteit, veiligheidsprofiel DMT en beschikbaarheid DMT
Samenvatting nieuwe Europese richtlijn behandeling MS
MONITORING
 Overweeg MRI plus klinische bepalingen (evaluatie ziekteactiviteit)
 Overweeg het gebruik van een gestandaardiseerd referentie hersen MRI
(binnen 6 maanden na start behandeling) en vergelijk deze met MRI op 12
maanden. Hou, qua timing, rekening met: werkingsmechanisme DMT en
ziekteactiviteit
INDIEN STOP DMT MET HOGE EFFECTIVITEIT:
 Overweeg een andere DMT met hoge effectiviteit, bij switch rekening
houden met:
 Ziekteactiviteit (hoe hoger, hoe urgenter start nieuwe therapie),
halfwaardetijd en biologische activiteit voorgaande DMT en rebound
effect (met name bij natalizumab)
• 26 jr vrouw 1 maand geleden neuritis optica
• 8 maanden geleden tintelingen in beide benen
gedurende enkele weken
• Gaat over 1 jaar trouwen en heeft kinderwens
• NO gb
• MRI cerebrum meerdere T2 lesies en
aankleurende lesies
• MRI wervelkolom aantal T2 lesies
•
•
•
•
•
•
IFN beta
Glatirameer acetaat
Dimethylfumaraat
Teriflunomide
Natalizumab
Alemtuzumab
•
•
•
•
JCV negatief
Start natalizumab
MRI rustig
Wil zwanger worden
• Natalizumab hele zwangerschap
doorgebruiken
• Natalizumab continueren totdat ze zwanger is
• Stop natalizumab en gelijk proberen zwanger
te worden
• Stop natalizumab voor minimaal 2 maanden
en dan proberen zwanger te worden
• Switch naar glatirameer acetaat
• Switch naar alemtuzumab
• Patiente switches naar GA
• Geeft borstvoeding en wil dit heel graag door
blijven geven
• Na 2 maanden MRI met meerdere nieuwe T2
lesies
• Doorgaan met GA
• Switch naar natalizumab, doorgaan met
borstvoeding.
• Switch naar dimethylfumaraat, doorgaan met
borstvoeding.
• Switch naar natalizumab, stoppen met
borstvoeding.
• Switch naar dimethylfumaraat, stoppen met
borstvoeding.
• Er komt een Europese richtlijn voor de
behandeling van MS
• In de afweging van de juiste therapie voor de
juiste patiënt moeten veel factoren worden
meegenomen
• Bijna de helft van de patiënten is 3 jaar na
start geswitcht van therapie.
• MS registers kunnen ons veel leren over hoe
we (moeten) behandelen