DIPLOMSKE NALOGE

download report

Transcript DIPLOMSKE NALOGE

DIPLOMSKE NALOGE mentor Matija LOKAR

PRAKTIČNA MATEMATIKA

TEMATIKE

Uporaba računalnikov in rač. tehnologije pri poučevanju    Praktično: priprava gradiv s področja matematike (npr. diplomska naloga, ki predstavi način priprave gradiv, ki podpirajo poučevanju kotnih funkcij) – za primer gradiv glej npr. www.nauk.si

Bolj "teoretično": proučitev določenih tehnologij in pristopov (npr. DN, ki razloži, kaj je SCORM in Common Cartridge ali pa DN na temo QTI (standard, ki predpisuje način, kako se sestavljajo računalniško podprta testiranja) "mešanica": obravnava nekega pojma, pristopa, ter potem priprava tudi praktičnega zgleda / npr. DN na temo uporabe tabličnih računalnikov (iPAD, Samsung Tab …) – teoretična razprava o možnostih ter praktična priprava prikaza določenih aplikacij /

E-gradiva in E-učbeniki

Vse v povezavi s pripravo učnih gradiv v elektronski obliki  Gradiva kot so na www.nauk.si

     Sodelovanje pri razvoju portalov www.nauk.si

, www.dedi.si

, lokar.fmf.uni-lj.si/www/ROM/ , … Video vodiči Razvoj appletov z GeoGebro Predelava določenih orodij v "slovenski prostor" – npr. slovenska različica primerov, kot so npr. na http://i2geo.net

"You Tube" filmi, ki kažejo reševanje določenih matematičnih nalog ali uporabo računalniških programov (MATLAB, Mathematica, …) Študij idej o tem, kakšen naj bi e-učbenik prihodnosti

Programski jeziki

    Proučitev določenega novega programskega jezika (npr. F#, Scratch, …) Priprava sklopa gradiv za poučevanje določenega prog. jezika  Video vodič po zbirki nalog iz pythona  Priprava sklopov testov namenjenih poučevanju določenega programskega jezika • Npr. sklop kvizov, vprašanj, namenjenih študentom 1. letnika pri učenju pythona Obravnava naprednih značilnosti določenega programskega jezika  Izjeme v pythonu / C# / javi … (bodisi primerjava pristopov, bodisi se osredotočimo le na ne jezik)  Spletno programiranje v pythonu (ali kakšnem drugem jeziku) Wiki za določen programski jezik  Pripraviti wiki, ki vsebuje različne razlage, zbirko rešenih nalog, …

Wikiji / spletne učilnice

Različna orodja, ki nam pomagajo pri delu z wikiji  Orodje, ki zna prestavljati strani iz wikija v wiki  Orodje, ki iz wikija izloči vse povezave na neobstoječe strani …  Praktična priprava Wikija   MATLAB Wiki, WIKI za python, WIKI z rešenimi maturitetnimi nalogami … Moodle 2.0

Proučiti novosti, spremembe, pripraviti navodila za uporabo …

Tema v povezavi s prakso/zaposlitvijo

Če v sklopu prakse (ali zaposlitve) delate na določenem projektu s področja računalništva, lahko projekt nadgradimo v temo diplomske naloge Možnost, da preko IMFM opravljate prakso pri meni (v mojem kabinetu) – pomoč pri pripravi gradiv, urejanju wikijev …  Najdemo tudi temo, ki jo nadgradimo v diplomsko nalogo

"Vaše teme"

Načeloma karkoli, povezano z        Programiranjem, podatkovnimi strukturami, algoritmi oziroma računalništvom nasploh Uporabo tehnologije pri učenju in izobraževanju Repozitoriji učnih gradiv E-gradivi Računaniškimi orodji pri matematiki …

Glej tudi

http://rc.fmf.uni lj.si/matija/temeDiplome.htm

nekaj tem) (spisek Diplome, pri katerih sem bil mentor:  http://rc.fmf.uni-lj.si/matija/matija_lokar.htm

K 313 ali [email protected]

Če vas kaj od omenjenega zanima, se oglasite Posebej vabljeni tisti, ki bi opravljali prakso