Presentaci (596.5Kb)

Download Report

Transcript Presentaci (596.5Kb)

EL MAPA DE LA SOSTENIBILITAT
LA VISIÓ D’UNA EINA PER A LA
PROMOCIÓ
DE LA RECERCA EN SOSTENIBILITAT A LA
Boris LazzariniUPC
[[email protected]]
Alessandro Meluni [[email protected]]
Josep-Lluís Moner [[email protected]]
Marta Pujadas [[email protected]]
Centre per a la Sostenibilitat
Edifici Vèrtex, 1ª planta
+34 93 405 43 78
http://www.upc.edu/sostenible2015
La ciència i la tecnologia no són neutres
• Estan vinculades a les nececessitats canviants de la societat:
No són corpus tancats i immutables, sinó oberts i interelacionats amb els
interrogants, les visions, les necessitats, els recursos i les demandes
canviants de les societats i les persones.
• Estan sotemeses a incertesa que fa les solucions més
complexes:
Mentre el nostre coneixement, comprensió i capacitat tecnològica incrementa, les
incerteses entorn a la problemàtica socioambiental es magnifiquen.
• Depenen de la capacitat de finançament de les institucions:
La manca de finançament dels governs cap a les institucions universitàries
provoca que la universitat com a servei públic es converteixi en un mecanisme de
subsistència per als investigadors oberta només a aquells que poden pagar els
costos del seus serveis
La recerca en sostenibilitat a la UPC
1.
És fonamentalment unidisciplinar, tot i que està patint una certa
transformació cap a la col·laboració interdisciplinar.
2.
Es troba focalitzada a curt termini i per tant, principalment
orientada a cobrir les demandes d’interessos privats de la
societat.
3.
Pateix d’una alta dispersió d’informació, baixa homogeneïtat i
poca transparència en els seus resultats.
4.
Està supeditada socialment per l’existència de portaveus
institucionals que expressen una “visió única” poc real, sobre
diferents aspectes socials i ambientals.
5.
Gaudeix de poca participació d’actors socials actius
diferents de les administracions públiques o les entitats/empreses
privades.
El Mapa de la Sostenibilitat
Motor de cerca de la UPC
d’activitat acadèmica en sostenibilitat
• Cerques per nom, departament, grup de recerca o àrea temàtica
• Resultats: Informació sobre investigadors, enllaços i recursos propis
http://www.upc.edu/sostenible2015