12esJCD_UPC.ppt (1.165Mb)

Download Report

Transcript 12esJCD_UPC.ppt (1.165Mb)

La publicació científica de la UPC:
integració de sistemes d’informació,
política institucional d’accés obert i
nous rols per a la biblioteca
Yolanda Cacho Figueras
Toni Prieto Jiménez
19 de maig de 2010
Antecedents
 Suport a la recerca amb diferents iniciatives:
•
•
•
Fènix: sistema d’informació de
acadèmica
FènixDoc: referències bibliogràfiques
UPCommons  E-Prints UPC:
https://upcommons.upc.edu/e-prints/
l’activitat
2007-2008
 Fènix:
•
poca satisfacció i baixa participació per part del PDI
•
necessitat de disposar del currículum en el nou
format del MICINN: CVN
 El Servei de Biblioteques i Documentació participa en els projectes
corporatius:
•
DRAC, el Descriptor de la Recerca i l’Activitat
Acadèmica de la UPC
• Emplena: revisió i actualització de les dades
bibliogràfiques del currículum
 La UPC veu com les biblioteques poden aportar valor en el nou aplicatiu de
gestió de la recerca.
2009
Accés
•
Política institucional d'accés obert: accés, visibilitat, impacte i preservació
de la producció acadèmica de la UPC a Internet
•
Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica de la UPC (DRAC):
http://drac.upc.edu/info
Participació de l’SBD (workflow, organització, tasques)
•
Nous serveis
•
PDI  Portal de la Producció Científica deRefWorks
la UPC:
SOD
http://eprints.upc.es/producciocientifica/
CUPC/CCUC
Conclusions
 Beneficis per a la UPC i la comunitat
investigadora
•
•
•
•
Visibilitat de la producció científica
Qualitat de les dades publicades
Preservació
Bon posicionament en els rànquings mundials
 Beneficis per a l’SBD
•
•
Participació en el procés de publicació de la UPC
Nous serveis
Gràcies per la vostra atenció!
[email protected]
[email protected]