Javno zastupanje i lobiranje Hotel „Residence“ Bečići, Lidija Brnović i Aleksandar Zeković

Download Report

Transcript Javno zastupanje i lobiranje Hotel „Residence“ Bečići, Lidija Brnović i Aleksandar Zeković

Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Javno zastupanje i lobiranje
Hotel „Residence“ Bečići,
14 - 16. mart 2014. godine
Lidija Brnović i Aleksandar Zeković
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
CILJ SEMINARA
• Povećati znanja polaznika o pojmu javno zastupanje
• Povećati znanja polaznika o koracima u kampanji javnog
zastupanja
• Omogućiti polaznicima praktičnu primjenu znanja
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Plan rada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šta je javno zastupanje
Karakteristike i elementi javnog zastupanja
Istraživanje teme
Ciljevi kampanje
SWOT
Ciljana publika
Saradnja
Akcioni plan
Poruke
Lobiranje...
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Što je uloga NVO u društvu?
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Što je javno zastupanje?
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Javno zastupanje - izrada definicije
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Definicije “javnog zastupanja”
• Javno zastupanje znači mobilisanje građana da
učestvuju u donošenju promjena u politici
• Obrazovanje javnosti i donosioca odluka o pitanju koje
smo istakli, uvjeravajući ih da se aktiviraju, dajući
građanima osjećaj da imaju vlastiti glas i moć, te
mobilizaciju na akciju za promjenu
• Javno zastupanje je govoriti glasno, privući pažnju
zajednice na važan problem, i usmjeriti donosioce odluka
prema rešenju. Javno zastupanje je raditi sa drugim
ljudima i organizacijama da bi se nešto promijenilo.
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Karakteristike javnog zastupanja
• TRAŽI nešto od drugih
pojedinci, grupe, institucije
• PITA-postavlja sistemska pitanja
• BAVI SE temama kojima se niko ne bavi
• STVARA nova politička iskustva
• ANGAŽUJE ljude koje zanima promjena određene
politike
• INICIRA I OTKRIVA
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
RAZLIKE između javnog zastupanja i drugih bliskih
koncepata
Ko su akteri?
Šta se mijenja?
(ZADATAK)
Ciljna publika
Da li utiče na
donosioce
odluka?
Indikatori uspjeha?
Politike, primjena
politike, zakona i
prakse
Donosioci odluka,
lideri, kreatori
politika, ljudi na
položaju/koji imaju
uticaj
DA
Politike, primjena, zakoni i
prakse koji doprinose
poboljšanju stanja (usvojeni,
ukinuti, izmijenjeni,
dopunjeni)
Grupa određene
starosti, pola,
stanovnici nekog
geografskog
područja
NE
Procenat ljudi koji je primio
novu informaciju, koji se
aktivno uključuje, promjena
stava i ponašanja
Javno zastupanje
NVO-i, interesne
grupe
Informusanje,
obrazovanje i
komunikacija
Davaoci usluga u
najširem smislu
Svjest i ponašanje
Mobilizacija
zajednice
Članovi zajednice i
organizacije
Kapacitet zajednice da Članovi/ce zajednice NE
identifikuje i da se bavi
svojim problemima
Riješeni problemi u
zajednici; više ljudi
prisustvuje sastancima u
zajednici
Odnosi s javnošću
(PR)
NVO, Komercijalne
institucije, i
organizacije, Javne
institucije
Poboljšati imidž,
povećati prihod
Poboljšana percepcija od
strane javnosti; povećan
prihod, povećan udio na
tržištu
Javnost, Potrošači
NE
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Elementi javnog zastupanja - Vježba
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Elementi javnog zastupanja
CILJEVI
BAZA
PODATAKA
CILJNE GRUPE
PORUKE
Monitoring +
EVALUACIJA
PREZENTAC
IJA
NALAŽENJE
SREDSTAVA
KOALICIJE
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Identifikacija problema
Izaberite problem koji je značaja za ostvarenje ciljeva
vaše organizacije/mreže/koalicije
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Istraživanje teme kampanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RADNI LIST ZA ISTRAŽIVANJE TEME KAMPANJE
1. Koja je širina i cijena postojećeg problema?
2. Kakva je podrška zajednice za različita moguća rješenja?
3. Kakvi su stavovi važnih pojedinaca i organizacija o ovom pitanju?
4. Da li su drugi sprovodili kampanje povodom ovog pitanja? Što se do
sada pokazalo efikasnim?
5. Koje argumente iznose oni koji se protive? Koje se tvrdnje mogu pobiti?
6. Koji su zakoni, ili političke odluke koje doprinose problemu?
7. Da li je za njegovo rješavanje potrebno donijeti novi zakon (pravni
propis) ili on već postoji ?
8. Koje su institucije odgovorne za sprovođenje tih zakona ili političkih
odluka?
9. Koji su pogledi, uvjerenja i ponašanja tipični za ljude koji su u vezi sa
ovim problemom?
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Istraživanje teme kampanje
•
•
•
•
•
•
•
RADNI LIST ZA ISTRAŽIVANJE TEME KAMPANJE
Koga ćete pitati?
Kako ćete sprovesti istraživanje? Metode/Tehnike
istraživanja !
Koliko će istraživanje trajati? Vrijeme !
Koliko će istrazivanje koštati? Cijena !
Ko će uraditi istraživanje? Zadaci/odgovornosti!
Kako ćete obraditi podatke?
Što ćete uraditi sa podacima?
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
Ključna pitanja Strategije
This project is funded
by the European Union.
9 ključnih pitanja razvoja Strategije
Spoljnja
Unutrašnja
Što želimo postići, koji nam je,
dugoročni cilj ?
Što mi imamo, koje resurse
posjedujemo?
Ko to može ostvariti? (identifikovanje Što nam je potrebno da se razvijemo?
ključne publike)
Kakva poruka treba svakoj od ciljnih
grupa?
Kako da počnemo?
Ko najbolje može prenijeti poruku?
Kako ćemo znati da smo na pravom
putu?
Kako možemo pridobiti pažnju
drugih?
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Ciljevi kampanje
Jasni - Da li ih je lako razumjeti
Realni - da li ih je moguće postići
Mjerljivi - Hoćemo li biti u mogućnosti viđeti svoj uspjeh
1. Dugoročni cilj
2. Srednjoročni ciljevi- predstavljaju pobjede koje se moraju
postići u toku kampanje, kako bi se postigao krajnji cilj.
3. Kratkoročni ciljevi- predstavljaju korake potrebne da se
pokrene kampanja i postignu srednjoročni ciljevi
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
SWOT ANALIZA
Snage (strength)
Slabosti (weaknesses)
Mogućnosti (opportunities)
Prijetnje (threats)
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Analiza interesnih grupa (1)
Ko su interesne grupe?
• Osobe kojih se tiče pitanje?
• Osobe koje imaju interesa od pitanja?
• Osobe koje mogu uticati na pitanje?
Zašto su oni važni?
• Da li su oni saveznici, neodlučni ili protivnici?
• Može li se na njih uticati?
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Analiza interesnih grupa (2)
Korak 1 Razmislite o svim interesnim grupama (osobe ili organizacije)
u vezi teme; napišite u tebelu koja se zove: analiza interesnih
grupa.
Korak 2 Primjenite 3 filter pitanja na listu/procjenite interesne grupe:
•
Do koje tačke se interesne grupe slažu ili ne slažu sa vašim
stavom?
•
Kako važno, u odnosu na ostale, predstavnici interesne grupe
posmatraju pitanje?
•
Koliko uticajna, relativno prema ostalim, jeste interesna grupe u
odnosu na odluku?
Korak 3 Prenos informacija na matricu davanja prioriteta publici
Korak 4 Prenos informacija na matricu saveznika i protivnika
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Tabela analize interesnih grupa
Interesna
grupe
..
Stav interesne
Važnost pitanja Uticaj interesne
grupe u vezi pitanja
za interesnu grupu
grupe na pitanje
X
++ = veoma
za
+ = za
V = Visoko
V = Visoko
Y
Z
..
..
O = neutralno S = Srednje
- = protiv
S = Srednje
-- = veoma
protiv
N = Nisko
N = Nisko
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
Matrica prioritizacije publike
Visoko
Važnost
Sekundarna
publika
Srednje
Ignorisanje
Nisko
Ignorisanje
pitanja publici
Nisko
Prioritetna
Publika
Sekundarna
publika
Ignorisanje
Srednje
This project is funded
by the European Union.
Prioritetna
publika
Prioritetna
Publika
Sekundarna
publika
Visoko
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Matrica saveznika i protivnika
Veoma
za
Glavni
saveznici
za
Stav
Neutralni
Ključni
uticaji
publike
prema vašem
stavu
protiv
Veoma
protiv
Glavni
protivnici
Niska
Srednja
Visoka
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Saveznici i protivnici
Pitanja za saveznike
• Kome je stalo
• Šta će dobiti
• Kakav rizik preduzimaju
• Kakav uticaj na donosioce odluka imaju-kako vam to
može pomoći
• Kolika je njihova sposobnost u mobilisanju građana
(za prikupljanje sredstava, glasanje, dolazak na
javne skupove)
• Imaju li kakve sposobnosti (političke , medijske...)
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Saveznici i protivnici
Pitanja za protivnike
• Koliko će ih koštati vaš uspjeh
• Šta će učiniti da nam se suprotstave
• U čemu je njihova snaga(finansije, uticaj...)
• Šta misle o nama
• Kako se “zaštititi”
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Mete javnog zastupanja
• PRIMARNE METE
OSOBE KOJE IMAJU MOĆ DA DONESU ODLUKE ILI PROMJENE
KOJE ŽELIMO
• SEKUNDARNE METE »KANALI«
OSOBE KOJE IMAJU VEĆI UTICAJ NA NAŠE PRIMARNE METE
NEGO ŠTO GA IMAMO MI
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Uobičajene mete u kampanjama javnog
zastupanja
•
•
•
•
•
•
DRŽAVA
Crna Gora ( predsjednik Vlade, ministri, pomoćnici
ministara, sekretari Ministarstava i drugi činovnici
izvršne vlasti)
Lokalna samouprava (predsjednik opštine,
potpredsjednici, sekretari, odbornici, činovnici)
Zakonodavna vlast
Predsjednik Skupštine, poslanici, predsjednici i
članovi skupštinskih odbora i komisija Skupštine
Državno tužilaštvo
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda -Ombudsman
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
ARENA VAN DRŽAVE
1. nevladine organizacije
2. sindikati
3. poslovna udruženja i asocijacije
4. privrednici
5. vjerske zajednice
6. škole
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
MEĐUNARODNA ARENA
1. Međunarodne nevladine organizacije
2. Vlade
3. UN, EU, Svjetska Banka, Savjet Evrope...
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Uobičajene greške kod identifikovanja
meta
• Identifikovanje institucije kao mete
• Identifikovanje mete koja ne odgovara cilju kampanje
• Identifikovanje jedne mete za cijelu kampanju,
umjesto pronalaženje odgovarajućih meta za svaki cilj
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
Mreže i koalicije
This project is funded
by the European Union.
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Izgradnja podrške
Mreže za javno zastupanje
skup organizacija i
pojedinaca koji zajedno
rade na promjenama u
politici, zakonu ili
programima za
odredjeno područje
interesa
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Koalicije
Koalicija je savez više organizacija, grupa i/ili pojedinaca koji na istovjetan
način žele riješiti određeni problem. Unutar koalicija svako zadržava
autonomiju djelovanja
Brojnost
•
KOALICIJE čini značajnijim:
svaka je kampanja značajnija što je više ljudi uključeno
Raznovrsnost
•
koalicija je mnogo uspješnija kada okupi grupe sa različitim djelovanjem
Razmjena znanja i vještina
•
različite grupe imaju različite talente, znanja, vještine – zajedno mogu
učiniti puno stvari
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Članovi koalicije se moraju složiti oko
osnovnih pitanja
• Cilja odnosno razloga postojanja
• Strukture – ko šta radi odnosno šta su čije
obaveze, odgovornosti i ovlašćenja
• Pravila djelovanja – set pravila kojih će se svi
pridržavati
• Sistema donošenja odluka – ko i na koji način
donosi koje odluke
• Načina komunikacije – kako će se komunicirati,
a posebno u situacijama kada je potrebno hitno
donijeti odluku, odnosno reagovati na nešto što
se u okruženju događa
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Ključni problemi koji mogu nastati
• Nerazumijevanje osnovnog cilja
• Nedostatak međusobnog povjerenja
• Kompeticija
Tehnički problemi koji mogu nastati:
• Prazan hod
• Loše organizovani sastanci
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
Odgovorite na pitanja
This project is funded
by the European Union.
• Koga bi ste pozvali da vam se pridruži u
mreži?
• Ko bi vam bili ključni partneri? Zašto baš
oni?
• Koji su njihovi interesi za priključenje?
• Šta mogu da ponude - njihov doprinos mreži?
• Koju vrstu obaveze su spremni da prihvate?
• Koji je sledeći korak?
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Strateški stil – Taktika
 Strateški stil podrazumeva opšti ton vašeg
zastupanja. Da li ćete biti blagi sa vašim
protivnicima? Da li ćete ih javno napadati?
 Morate biti pažljivi u odabiru i pri tome imati u
vidu:
-Kakva je vrsta pristupa najprimjerenija vašoj
zajednici?
-Kakva vrsta pristupa najviše odgovara vašoj grupi –
šta vi znate i možete i sa kakvim pristupom ćete
biti u stanju da se nosite ?
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Taktika (tehnike) u javnom zastupanju
 TAKTIKA je niz različitih načina
delovanja u toku zastupanja (ono što
radite da sprovedete svoju strategiju)
 Taktika treba da odgovara vašem
strateškom stilu, a što podrazumeva
opšti ton zastupanja.
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Taktika (tehnike) u javnom zastupanju
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medijske događaje
Javno informisanje i obrazovanje
Javna saslušanja
Edukaciju glasača
Peticije
Pregovore
Lobiranje
Sastanke
Tribine
Mitinzi
Performansi...
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Kontinuinum zagovaranja
demonstracije
Ne-nasilne
akcije
peticija
Stav
Sastanci
stručnjaka
harmonija
nasilje
bojkot, štrajk
aktivizam
mediji
zagovaranje
prijem
lobiranje
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Taktike, pitanja
 Da li će ova taktika olakšati postizanje dogovora
sa protivnicima ili će učiniti da postanu još
odlučniji u protivljenju?
 Da li će odabrana taktika motivisati naše
saveznike i potencijalne pristalice ili će im biti
nezanimljiva ili možda preoštra?
 Da li odabrana taktika omogućava da iskoristimo
svoje saveznike i resurse na najbolji mogući
način?
 Da li odgovara našem stilu i pristupu?
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Akcioni plan kampanje
DUGOROČNI CILJ KAMPANJE
Srednjoročni cilj 1
Krat.cilj
Resursi
Saveznici Protivnici Mete
Taktike
Odg.
osoba
Rokovi
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Zastupanje u medijima
• Ima važnu ulogu u mobilizaciji i širenju
baze podrške
• Doprinosi neutralizaciji opozicije
• Ostvaruje pozitivan uticaj na donosioce
odluka
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
Elementi medijske kampanje
This project is funded
by the European Union.
 POKRENUTI NA AKCIJU
 UBIJEDITI
 MOTIVISATI
 INFORMISATI
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Razvijanje poruke
Poruka treba da ubijedi vašu ciljanu publiku da pruže
podršku pokrenutoj temi
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Poruka
Osnovna “centralna” poruka
“Prilagođene” poruke
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Karakteristike uspješne poruke
 kratka, precizna, jasna
 jednostavna i laka za pamćenje
 koristi primjeren jezik
 sadržaj prilagođen načinu prenošenja
 ton i jezik u skladu sa porukom (ozbiljan, smiješan,
duhovit...)
 kredibilitet govornika, pošiljaoca
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Ključni elementi dobre poruke

Sadržaj- centralna ideja poruke, poenta koju želite da
prenesete

Jezik - izbor riječi jasan, odgovarajući za vašu ciljanu
publiku

Pošiljalac/izvor- osoba koja saopštava poruku

Vrijeme i mjesto- kada i gdje ćete saopštiti vašu
poruku

Format/mediji- kanali
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Kanali komunikacije










sastanci licem u lice
plakati, leci
tv, radio ili bilbord reklama
peticije
javni protesti
debate
saopštenja za javnost
konferencije za medije
politički forumi
Internet
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Primjeri poruka
- Formulisati poruku u
odnosu na definisanu
temu i cilj javnog
zastupanja
- Odaberite kanal
komunikacije
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Lobiranje
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
“Deset ljudi koji govore stvaraju
veću buku nego deset hiljada onih
koji ćute."
Napoleon Bonaparta
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
Lobiranje
This project is funded
by the European Union.
• Lobby- engleski:hodnik, trem
• Uveravanje-ubeđivanje-uticanje
• Kontakt koji je lobista ostvario sa
predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti
radi promocije ili zaštite interesa svog
klijenta uključujući i pripreme i planiranje
ovih kontakata (usmeni i pisani kontakt)
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Lobiranje…
predstavlja niz akcija kojima je cilj izvršiti uticaj
na donosioce odluka.
Obraćanje članovima parlamenta u namjeri da se
utiče na zakonodavstvo.
Lobirati ne znači samo uticati, već prije svega
analizirati i shvatiti problem, kako bi onima koji
odlučuju, objasnili suštinu i posljedice.
Svaki pokušaj grupe ili pojedinaca da utiču na odluke
vlade.
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Lobiranje se u savremenom smislu može
definisati na različite načine:
•od lobiranja kao komunikacije između ljudi,
•do tehnike javnog zagovaranja
•odnosno umjetnosti ubjeđivanja,
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Zastupanje naspram lobiranja
• Zastupanje pokriva mnogo šire područje aktivnosti
koje mogu, a ne moraju uključiti lobiranje
• Lobiranje uvijek uključuje zastupanje, ali zastupanje
ne mora neophodno uvijek podrazumjevati lobiranje
• Lobiranje obično podrazumjeva pokušaje da se utiče
na donošenje zakona, politika ili odlučivanje
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Lobiranje može biti:
• Direktan apel onima koji donose odluke u izvršnom ili u
zakonodavnom tijelu, ili
• Indirektan (npr. kroz pokušaje da se utiče na javno
mnjenje).
Može da uključi:
• usmene ili pismene pokušaje ubjeđivanja,
• finansiranje kampanja,
• PR kampanje,
• istraživanja koja se podnose zakonodavnim komitetima
• formalno svjedočenje pred takvim komitetima
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
1. Pisano lobiranje
This project is funded
by the European Union.
• Kratka obaveštenja, pisma, izveštaji
• Cilj: na efikasan način saopštiti poruku
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Lobiranje “u četiri oka”usmeno
• Često najefikasniji način uticanja
• Ključan je sastanak
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Pripremni koraci lobiranja
Analiza koju treba sprovesti, a koja je
prethodnica bilo koje akcije lobiranja može se
podijeliti na tri ključna elementa:
• utvrđivanje činjeničnog stanja
• pravnih procedura i
• analiza uticaja
Prije svega morate jasno da definišete koje je to
pitanje (“issue”) oko kojeg želite da lobirate
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Osobine dobrog lobiste
strateg
komunikator
facilitator
da zna da pravi Mrežu
orijentisan na rezultat
vodič
analitičar
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Profesija lobista
Nikada ne treba izgubiti iz vida da se
efektno može baviti lobiranjem samo osoba (i
organizacija) od integriteta
Da bi lobirali i uticali na druge najvažnije je
da vam oni mogu vjerovati, pa je tu lični
integritet osobe koja lobira od najvećeg
značaja.
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
Lobiranje i moral
This project is funded
by the European Union.
Osnovni principi lobiranja su visoka etika,
časnost i profesionalnost. Lobista mora
raditi sa tačnim firmi i organizacija, koji je
uglavnom kod većih firmi, kao i kod
profesionalnih udruženja i asocijacija,
neizbježan preduslov za uspjeh.
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
“Moderno lobiranje ne događa se više
iza zatvorenih vrata, već se sastoji od
jasne implementacije dogovorene
strategije.”
Bruce Wolpe, Lobbying Congress
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Preporuke za uspješno lobiranje
• Budite pozitivni i prijatni
• Ostanite fokusirani
• Očekujte neslaganje i moguće sukobe
• Pokušajte da ostanete mirni
• Iskoristite vaše vještine komunikacije i pregovaranja
najbolje što možete
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Preporuke za uspešno lobiranje 2
• Znati šta se svakim susretom/sastankom
želite postići
• Sastanci/susreti treba da traju kratko
• Slušati pažljivo sagovornika
• Pripremiti se za razgovor, ali znati da ne
morate biti ekspert
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
ŠTA TREBA IZBJEGAVATI
1.Kolege katastrofičare
2.Prebrzo kretanje u akciju
3.Zapadanje u pretjerani optimizam ili pesimizam
4.Kanibalizam prema zakonodavcima, državnim
službenicima koji su na suprotnoj strani
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Na sastanku
• Početi pozitivno
• Navedite razloge/ problem zbog kojih ste
hteli sastanak
• Dajte pregled pitanja- tema za diskusiju dajući informacije i
postavljajući pitanja
• Navedite razloge (pravo) na kojima se temelje vaši pogledi na
neku politiku
• Znajte o čemu se može pregovarati a o čemu ne
• Znajte šta želite da pitate donosioca odluke
• Precizirati postignuti dogovor. Dogovorite šta treba da se desi
nakon sastanka, razgovora
• Posle sastanka pošaljite pismo zahvale
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
Vježba
This project is funded
by the European Union.
KOMUNIKACIJA
SA DONOSIOCIMA ODLUKA
(Role play)
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Akcioni plan kampanje
DUGOROČNI CILJ KAMPANJE
Srednjoročni cilj 1
Krat.cilj
Resursi
Saveznic Protivnici Mete
i
Taktike
Odg.
osoba
Rokovi
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia
Technical Assistance for
Civil Society Organisations
Office
This project is funded
by the European Union.
Hvala na pažnji !
Kancelarija TACSO projekta –Crna Gora
Tehnička podrška organizacijama civilnog društva
Ul. Dalmatinska 78, 81 000 Podgorica
Tel/fax: + 382 20 219 121, 124
[email protected]
http://www.tacso.org
TACSO Montenegro Office • Dalmatinska 78 • 20000 Podgorica • t: +382 20 219 121 • f: +382 219 122/123 • e-mail: [email protected]
SIPU International AB Sweden • Ecorys Netherland • Intrac United Kingdom • Foundation Partners for Local Development Romania
Euclid Network United Kingdom • SMART Croatia