Estudiants incorporats a estudis adaptats a l'EEES de la Universitat

Download Report

Transcript Estudiants incorporats a estudis adaptats a l'EEES de la Universitat

Estudiants incorporats a estudis adaptats
a l’EEES
Estudis
Estudiants
Administració i Direcció d’Empreses
341
Biologia
192
Dret
359
Economia
367
Enginyeria en Informàtica
80
Enginyeria de Telecomunicació
65
Enginyeria tècnica en Informàtica de
Sistemes
66
Enginyeria tècnica de Telecomunicació
93
Humanitats
321
Lingüística
56
Publicitat i Relacions Públiques
168
Traducció i Interpretació
644
Total
2.752
El 30% dels estudiants de la UPF es troben en estudis adaptats a l’EEES