PQPI - Institut Lluís Domènech i Montaner

Download Report

Transcript PQPI - Institut Lluís Domènech i Montaner

Slide 1

A vegades em
pregunto…

De què em
serveix estudiar?
Generalitat de Catalunya
IES Lluís Domènech i Montaner
Canet de Mar


Slide 2

Tothom té oportunitats a la vida.
La teva formació te’n dóna
o

Tant si vols estudiar

com si vols treballar


Slide 3Potser teniu clar que voleu continuar estudiant.Això està molt bé, però heu de tenir en compte
que:

els estudis que feu us conduiran a una

professió.


Llavors és molt important que trieu alguna cosa
que us agradi.


Slide 4

Però abans de continuar, fem una petita enquesta a mà alçada.
Quants i quantes de vosaltres heu pensat que l’any vinent voleu…treballar?
continuar estudiant?estudiar Cicles Formatius de Grau Mitjà?
estudiar Batxillerat?

I ara, dels que voleu continuar estudiant, quants i quantes encara...


dubteu una mica sobre si fer un Cicle Formatiu o Batxillerat?


Slide 5

I ara…

QUÈ
Generalitat de Catalunya
IES Lluís Domènech i Montaner
Canet de Mar


Slide 6


Slide 7Vegem les oportunitats de formació

Si O tinc el
Graduat en ESO


Slide 8

Prova d’accés a CFGM:
Descripció:
• Adreçat a alumnes que no tenen la ESO i fan 17 anys l’any
que fan la prova.
• Existeix un curs per preparar les proves que es fa a escoles
d’adults:
(Departament Ensenyament: Mataró, Premià de Mar.
Ajuntaments: Vilassar de Mar, Alella, Pineda de Mar...)
• Es pot fer la prova i acabar 4t d’ESO.
Informació

Formulari per fer la inscripció


Slide 9

Prova d’accés a CFGM:
Matriculació i Calendari


La inscripció a la prova s'ha de fer per Internet a l'aplicació disponible a la
pàgina:http://www20.gencat.cat/portal/site/EducacioCalendari: (no disponible any 2012, exemple any anterior)
 Del 14 al 27 de març del 2011: inscripció a les proves
 26 d'abril del 2011: assignació de centre per presentar la
documentació i fer la prova
 Del 26 d'abril al 3 de maig del 2011: presentació de la documentació
 9 de maig del 2011: publicació de les llistes definitives de persones
admeses i excloses i de les exempcions atorgades
 10 de maig de 2011: prova
 25 de maig del 2011: publicació de les qualificacions definitives i
lliurament dels certificats
 31 de maig del 2010: termini per presentar una segona reclamació


Slide 10

Prova d’accés a CFGM:
Temari:


Part comunicativa i social 50%Part matemàtica 25%
Competència en llengua catalana: 15%
Competència en llengua castellana: 15%
Competència en llengua estrangera: 10%
Competència social i ciutadana: 10%
Competència matemàtica: 25%

Part científica i tecnològica 25%Competència d’interacció amb el món físic 12,5%
Competència en tecnologies: 12,5%
Models de proves i més informació a:
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio


Slide 11

Si O tinc el
Graduat en ESO
Puc aprendre un ofici o una professió participant en:
1.

2.

Programes de Qualificació Professional Inicial
1.

Pots aprendre un ofici que podràs acreditar on vagis.

2.

A més a més tens l’opció d’obtenir el títol de l’ESO.

Formació Professional Ocupacional
1.

Formació Ocupació: Escoles Taller i Cases d’Oficis

2.

Cursos de Formació Ocupacional


Slide 12

Programa de Qualificació Inicial
Formació professionalitzadora
teòrico-pràctica
Orientació i formació laboral

Formació bàsica
Pràctiques en empreses
Seguiment i acció tutorial

Avantatges:
1)

Tens una formació que et prepara per fer una feina.

2)

Tens una experiència.

3)

Et poden contractar a l’empresa on has fet pràctiques.

4)

Et poden donar referències per a altres feines.

5)

Et preparen per buscar feina.

6)

T’ajuden a veure les possibilitats de futur

7)

Si vols continuar estudiant ho tens més fàcil.


Slide 13

En resum: PQPI: Inici d’un itinerari professional
Cicles formatius
de grau superior

(CFGS)
[Prova i curs accés]

Títol GESO
PQPI
Mòduls
voluntaris: C

PQPI
Mòduls
obligatoris: A, B

[Prova accés
amb reconeixement
PQPI]

Cicles formatius
de grau mitjà
(CFGM)

Certificació
acadèmica

ESO sense acreditar
13


Slide 14

Programa de Qualificació Inicial
Mostra d’especialitats
Hoteleria i turisme

Agrària

1)

Auxiliar de cuina

1) Auxiliar en activitats agropecuàries

2)

Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració

2) Auxiliar en vivers i jardins

3)

Auxiliar d'establiments hotelers

Comerç
1) Auxiliar en comerç i atenció al públic
2) Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Indústries alimentàries

Arts gràfiques

1) Auxiliar de la indústria càrnia

1) Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia

2) Auxiliar de pastisseria i fleca

Transport i manteniment de vehicles
1) Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers
2) Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles

Informàtica i comunicacions
1) Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics


Slide 15

Programa de Qualificació Inicial
Mostra d’especialitats

Fabricació mecànica

Administració i gestió

1) Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura
2) Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC

1) Auxiliar en activitats d’oficina i en
serveis administratius generals

3) Auxiliar de mecànica i electricitat
4) Auxiliar en treballs de fusteria i construccions metàl·liques

Imatge personal

Electricitat i electrònica/
Instal·lació i manteniment
1) Auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis

1) Auxiliar d’imatge personal:
perruqueria i estètica

2) Auxiliar de perruqueria

2) Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas.

Fusta, moble i suro
1) Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles

Instal·lació i manteniment
1) Auxiliar en fontaneria i calefacció i
climatització

Edificació i obra civil
1) Auxiliar de paleta i construcció
2) Auxiliar de pintura


Slide 16

Oferta PQPI al Maresme
curs 2011-2012Dates preinscripció: del 7 al 18 de maig de 2012
Argentona


Calella
Auxiliar en muntatges d'instal.lacions electrotècniques en
edificis
Auxiliar de pastisseria i fleca
Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers
Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

El MasnouAuxiliar en muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i
gas
Auxiliar en comerç i atenció al públic


Slide 17

Oferta PQPI al Maresme
curs 2011-2012


Mataró
 Auxiliar en muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas
 Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica
 Auxiliar de vivers i jardins
 Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques
 Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles
 Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius
generals
 Auxiliar en muntatges d'instal.lacions electrotècniques en
edificis
 Auxiliar en comerç i atenció al públic
 Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles
 Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers
 Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics


Slide 18

Oferta PQPI al Maresme
curs 2011-2012


Premià de Dalt
Premià de Mar


Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius
generals
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics
Auxiliar en muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i
gas

Tordera


Auxiliar de vivers i jardins


Slide 19

Informació !!!

En aquesta guia virtual
trobareu informació
sobre:
Aquí trobareu
informació de la
totes les
comarques !

• Tota classe d’ensenyaments
postobligatoris
• Dates de preinscripció
• Sistema educatiu
• Altres informacions d’interès

http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p11.menu


Slide 20

Servei d’Ocupació de Catalunya
Formació Ocupacional
Aprens una professió o un ofici.
Formació teòrica

Cada curs té una durada diferent

possibilitat de fer pràctiques en empreses.

Avantatges


Tens una formació que et prepara per fer una feina.Pots veure com es fa la teva feina en una empresa real.Et poden contractar a l’empresa on has fet pràctiques.Et poden donar referències per a altres feines.Et preparen per buscar feina.T’ajuden a veure les possibilitats de futur.


Slide 21

Servei d’Ocupació de Catalunya
Formació Ocupacional


Inscriure’s a l’oficina de treball:
Carrer Anoia, s/n. Edifici Innova
Pineda de Mar. 937629370
Dilluns a divendres 8:15 a 13:30Es fan en centres col·laboradors del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC).Es poden consultar els cursos a :

www.oficinatreball.net


Slide 22

Informació !!!

Al web del
SOC hi
trobaràs tota
l’oferta
formativa

http://www.oficinatreball.net/socweb/opencms/socweb_ca/eines/cerca_cursos/cursos.jsp


Slide 23Vegem les oportunitats de formació

Si inc el Graduat
en ESO


Slide 24

Si inc el Graduat
en ESO
Aquestes són les oportunitats de formació:

1.

Batxillerats

2.

Ensenyaments de Règim Especial

3.

Cicles Formatius de Grau Mitjà

4.

Altres


Slide 25

1. Batxillerats
Pots escollir entre tres modalitats

Humanitats i ciències
socials

Ciències i Tecnologia
Via d’arts plàstiques imatge i disseny

Arts
Via d’arts escèniques, música i dansa


Slide 26

1. Batxillerats

Modalitats:
L’institut Lluís Domènech i Montaner
de Canet de Mar
ofereix 3 modalitats de Batxillerat:
Modalitat d’humanitats i ciències socials
Modalitat de ciències i tecnologia
Modalitat d’arts:


via d’arts escèniques, música i dansa.


Slide 27

Estructura Batxillerats


1. Batxillerats

Les diferents modalitats consten de:
 Part comuna

Part diversificada


Matèries comunes
Tutoria

Matèries de modalitat
Matèries optatives
Treball de recerca

L'alumne/a ha de triar quatre matèries de modalitatPodeu veure totes aquestes matèries i la seva distribució a:
http://www20.gencat.cat/portal/site/EducacioTambé a la web de l’institut: http://www.iescanet.cat/


Slide 28

1. Batxillerats

Estructura general


Matèries comunes:
Les han de cursar tots els alumnes, independentment
de quina modalitat hagin triat.Matèries de modalitat i optatives:
L’alumne/a les ha de triar. Segons la modalitat de
Batxillerat que ha escollit, pot triar-ne unes o altres.


Slide 29

1. Batxillerats

Matèries de modalitat i optatives
-IMPORTÀNCIA

Serveixen per a que els alumnes comencin a
especialitzar-se en un àmbit.L’elecció de modalitat, i les matèries que l’alumne/a
esculli condicionaran força els estudis als quals
podrà accedir després del Batxillerat.


Slide 30

1. Batxillerats

Matèries de modalitat i optatives
-QUÈ SÓN?-

Matèries de modalitat:

Relacionades amb la modalitat escollida per l’alumne/a.
A l’examen de selectivitat, l’alumne/a s’examinarà
obligatòriament, a part de les matèries comuns, d’1
matèria de modalitat de Selectivitat.
Igualment, podrà examinar-se de manera opcional de
més matèries de modalitat de Selectivitat (fins a 3,
també cursades a 2n Batxillerat) per pujar nota.


Slide 31

1. Batxillerats

Matèries de modalitat i optatives
-QUÈ SÓN?-

Matèries optatives:


No necessàriament estaran relacionades amb la
modalitat escollida per l’alumne/a. Per exemple:
segona llengua estrangera, psicologia...S’avaluen i compten com les matèries de modalitat,
però a l’examen de selectivitat, l’alumne/a NO
s’examinarà de matèries optatives.


Slide 32


Slide 33

Matèries de Batxillerat:


Slide 34

Batxillerat social:


Slide 35

Accés a estudis universitaris:
Branca de Ciències Socials i JurídiquesAdministració d'empreses i
gestió de la innovació
Administració i direcció
d'empreses
Administració i direcció
d'empreses - Dret
Administració i direcció
d'empreses - Publicitat i
relacions públiques
Antropologia social i cultural
Audiovisual i multimèdia
Ciència política i gestió
pública
Ciències de l'activitat física i
de l'esport
Ciències empresarials

Ciències polítiques i de
l'administració
Comptabilitat i finances
Comunicació audiovisual
Comunicació i industries
culturals
Criminologia
Criminologia i polítiques
públiques de prevenció
Direcció de comerç i
distribució (títol propi)
Direcció hotelera
Dret
Dret - Ciències polítiques i
de l'Administració
Economia


Slide 36

Accés a estudis universitaris:
Branca de Ciències Socials i Jurídiques


Educació infantil

Educació primària
Educació social

Empresa i tecnologia

Estadística

Finances i comptabilitat

Geografia

Geografia i ordenació del
territori

Geografia i ordenació del

territori- en xarxa

Geografia, ordenació del territori
i gestió MA

Gestió aeronàutica

Gestió d'empreses

Gestió i administració pública 
Informació i documentació

International business
economics
Mitjans audiovisuals
Negocis i màrqueting
internacionals-ESCI
Pedagogia
Periodisme
Prevenció i seguretat integral
Publicitat i relacions públiques
Relacions laborals i ocupació
Relacions laborals i recursos
humans
Sociologia
Treball social
Turisme
Turisme i gestió del lleure


Slide 37

Batxillerat científic:


Slide 38

Accés a estudis universitaris:
Branca de Ciències
Biologia
Biologia ambiental
Bioquímica
Bioquímica i biologia
molecular
Biotecnologia
Ciència i tecnologia
d'aliments
Ciències ambientals
Ciències biomèdiques
Ciències matemàtiques i de
la computació
Enologia


Estadística aplicada
Física
Física - Matemàtiques
Genètica
Geologia
Matemàtiques
Matemàtiques - Administració
i direcció d’empreses
Microbiologia
Nanociència i nanotecnologia
Química
Tecnologia i gestió alimentària


Slide 39

Batxillerat biosanitari:


Slide 40

Accés a estudis universitaris:
Branca de Ciències de la Salut

Biologia humana
Ciència i tecnologia dels
aliments
Ciències biomèdiques
Ciències de l'activitat física i de
l'esport
Ciències i salut animal
Ciències mèdiques bàsiques
Farmàcia
Fisioteràpia
Infermeria
Logopèdia
Medicina
Nutrició humana i
dietètica
Odontologia
Òptica i optometria
Podologia
Psicologia
Teràpia ocupacional
Veterinària


Slide 41

Batxillerat tecnològic I:


Slide 42

Batxillerat tecnològic II:


Slide 43

Accés a estudis universitaris:
Branca de Enginyeria i ArquitecturaArquitectura

Ciències de l'enginyeria civil 
Disseny- Elisava

Enginyeria agrària i
alimentària

Enginyeria agrícola

Enginyeria agroalimentària 
Enginyeria agroambiental i 
del paisatge
Enginyeria alimentària

Enginyeria biomèdica

Enginyeria civil
Enginyeria d'aeronavegació 
Enginyeria d'aeroports


Enginyeria de disseny industrial
Enginyeria de disseny industrial i
desenvolupament del producte
Enginyeria de la construcció
Enginyeria de l'energia
Enginyeria de materials
Enginyeria de recursos minerals
Enginyeria de sistemes
audiovisuals
Enginyeria de sistemes
audiovisuals de telecomunicació
Enginyeria de sistemes biològics
Enginyeria de sistemes de
telecomunicació
Enginyeria de sistemes
electrònics


Slide 44

Accés a estudis universitaris:
Branca de Enginyeria i Arquitectura

Enginyeria de sistemes i
tecnologia naval
Enginyeria de tecnologia i
disseny tèxtil
Enginyeria d'edificació
Enginyeria d'edificació-Elisava
Enginyeria d'integració de
sistemes TIC
Enginyeria d'organització
industrial
Enginyeria elèctrica
Enginyeria electrònica de
telecomunicacióEnginyeria electrònica industrial i
automàtica
Enginyeria en tecnologies
aeroespacials
Enginyeria en tecnologies de
telecomunicació
Enginyeria en tecnologies
industrials
Enginyeria en vehicles
aeroespacials
Enginyeria física
Enginyeria forestal
Enginyeria geològica


Slide 45

Accés a estudis universitaris:
Branca de Enginyeria i ArquitecturaEnginyeria geomàtica i
topografia
Enginyeria informàtica
Enginyeria marina
Enginyeria mecànica
Enginyeria mecatrònica
Enginyeria nautica i
transport marítimEnginyeria química
Enginyeria telemàtica
Fotografia i creació digital
nformàtica i serveis
Matemàtiques
Matemàtiques - Enginyeria
informàtica
Multimèdia
Pilot d'aviació comercial i
operacions aèries


Slide 46

Batxillerat humanístic:


Slide 47

Batxillerat artístic, arts escèniques:


Slide 48

Batxillerat artístic, arts plàstiques:


Slide 49

Accés a estudis universitaris:
Branca d’arts i HumanitatsAnglès
Arquelogia
Arts i disseny
Belles arts
Cinema i mitjans audiovisuals
Comunicació cultural
Comunicació i periodisme
audiovisuals
Conservació – Restauració de
béns culturals
Disseny
Estudis anglesos
Estudis àrabs i hebreus
Estudis catalans i occitans
Estudis clàssics
Estudis d'anglès i català
Estudis d'anglès i de clàssiques
Estudis d'anglès i espanyol
Estudis d'anglès i francès
Estudis d'Àsia Oriental - japonès
Estudis d'Àsia Oriental - xinès
Estudis de català i de clàssiques
Estudis de català i espanyol
Estudis de francès i català
Estudis de francès i de
clàssiques
Estudis de francès i espanyol
Estudis d'espanyol i de
clàssiques


Slide 50

Accés a estudis universitaris:
Branca d’arts i HumanitatsEstudis francesos
Estudis francesos - Traducció i
interpretació-francès
Estudis hispànics: llengua i
literatura
Estudis literaris
Filologia catalana
Filologia clàssica
Filologia hispànica
Filologia romànica
Filosofia
Geografia i ordenació del territori
Història
Història de l'art
Humanitats


Lingüística
Llengua i literatura catalanes
Llengua i literatura espanyoles
Llengua i literatura hispàniques
Llengües aplicades
Llengües aplicades i comunicació
inercultural
Llengües i literatures modernes
Musicologia
Traducció i interpretació
Traducció i interpretació - alemany
Traducció i interpretació- anglès
Traducció i interpretació- francès


Slide 51

Batxillerat internacional


El Batxillerat Internacional (IB), ofereix programes d'educació
internacional de qualitat a una comunitat d'escoles de tot el
món.Té una durada de 2 anys i s'imparteix en tres idiomes: anglès,
francès i espanyol..Els trets diferencials del programa del batxillerat internacional
són diversos: es fan molts més treballs, tant escrits com
experimentals; es treballen els conceptes i aprenentatges amb
un enfocament molt més analític que no pas memorístic; i es
fomenta, a través dels treballs i els experiments a dissenyar i a
realitzar, l’esperit crític i la manera de procedir pròpia dels
científics.


Slide 52

Batxillerat internacionalCom funciona?
El Batxilletat Internacional es basa en el Programa del Diploma,
que és un currículum d'educació internacional que conté 6 grups
d'assignatures i un tronc comú compost per 3 components
independents obligatoris per a tots els alumnes.Es garantitza una àmplia experiència en llengües, ciències
socials, ciències experimentals i matemàtiques.El Programa del Diploma està reconegut acadèmicament com
l'equivalent al títol de batxillerat espanyol, per tant, permet
l'ingrés a qualsevol universitat tant estatal com internacional i tot
això, en el cas de les universitats espanyoles, sense haver de
passar la prova d’accés a la universitat.


Slide 53

Batxillerat internacionalOn es fa?
Públic

Institut Jaume Vicens Vives de Girona
 en les modalitats de Ciències i tecnologia i d’Humanitats i
ciències socials.
 http://phobos.xtec.cat/iesjvicensvives/portal/oferta/diurn_bi.php

Privats
Informació general:
http://www.qestudio.cat/contenido.aspx?nid=653


Slide 54

2. Ensenyaments de Règim Especial
Cal tenir títol d’ESO i superar unes proves específiques
Si tens ànima d’ artista, ensenyaments artístics:

Ensenyaments
artístics
Dates preinscripció: del
14 al 25 de maig 2012
.

•Arts plàstiques i disseny
• Art floral
• Arts aplicades al llibre
• Arts aplicades al mur
• Arts aplicades a


l’escultura
Ceràmica artística
Disseny gràfic
Esmalts artístics
Joieria d’art


Slide 55

2. Ensenyaments de Règim Especial

Ensenyaments
artístics
.

• Música
• Dansa
•Dates preinscripció: del 19 al 30 de març
• Art dramàtic (superior)
•Interpretació
•Escenografia
•Direcció d’escena i dramatúrgia
• Disseny (superior)
•De moda
•De producte
•D’interiors
•Gràfic
• Conservació i restauració de béns culturals
(superior)

•Arqueologia
•Escultura
•Pintura
•Document gràfic


Slide 56

2. Ensenyaments de Règim Especial
Cal tenir títol d’ESO i superar unes proves específiques
Si tens vocació

Ensenyaments
d’esports
(6 modalitats)

Dates preinscripció: a
partir del 5 de juny 2012

esportista, ensenyaments esportius:

•Handbol
• Bàsquet
• Atletisme
• Futbol i futbol sala
• Esports d’hivern:
 esquí alpí, esquí de fons, surf de neu
• Esports de muntanya i escalada:
 Alta muntanya, escalada,
 Descens de barrancs, muntanya
mitjana (grau mitjà)

 Esquí de muntanya (grau superior)


Slide 57

3. Cicles Formatius de Grau Mitjà
Dura 1 o 2 anys

Pots aprendre una professió o un ofici

Formació teòrica

pràctiques en empreses.

Avantatges:


Tens una formació que et prepara per fer una feina.Tens una experiència.Et poden contractar a l’empresa on has fet
pràctiques.Et poden donar referències per a altres feines.Et preparen per buscar feina.T’ajuden a veure les possibilitats de futur.


Slide 58

CFGM:

3. Cicles Formatius de Grau Mitjà

• Estan dividits en famílies professionals.
• Es poden fer tots el que vulguis.
• Es pot accedir a CFGS amb la prova d’accés.
Informació i famílies professionals


Slide 59

3. Cicles Formatius de Grau Mitjà
Famílies professionals:
Activitats físiques i esportives
Comerç i màrqueting
Fabricació mecànica
Electricitat i electrònica

Sanitat

Administració

Química

Imatge personal

Informàtica
Fusta i moble
Manteniment de vehicles autopropulsats
Manteniment i serveis a la producció


Slide 60

Oferta CFGM al Maresme


Dates preinscripció : 14 al 25 de maig de 2012Arenys de Mar: Institut els Tres Turons
 Gestió administrativa
Calella: Institut Bisbe Sivilla
 cuina i gastronomia
 serveis en restauració
 forneria, pastisseria i confiteria
Calella: Freta (Privat)
 gestió administrativa (concertat)
 cures auxiliars d'infermeria (concertat)
 farmàcia i parafarmàcia (concertat)
 sistemes microinformàtics i xarxes (concertat)
Pineda de Mar: Institut Joan Coromines
 conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural
 instal·lacions elèctriques i automàtiques
 atenció sociosanitària
Slide 61

Oferta CFGM al Maresme
Malgrat de Mar: Institut Ramon Turró i Darder
 perruqueria
 instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i
conducció de línies
El Masnou: Institut Maremar
 comerç
 atenció sociosanitària
Premià de Mar: Institut Premià de mar

gestió administrativa

electromecànica de vehicles

electromecànica de vehicles automòbils

instal·lacions elèctriques i automàtiques

equips electrònics de consum

instal·lacions de telecomunicacions
Tordera: Institut Lluís Companys

gestió administrativa


Slide 62

Oferta CFGM al Maresme


Mataró: Institut Thos i Codina
 gestió administrativa
 comerç
 sistemes microinformàtics i xarxes
Mataró: Josep Puig i Cadafalch
 atenció sociosanitària
 perruqueria
Mataró: Institut Miquel Biada
 gestió administrativa

electromecànica de vehicles

electromecànica de vehicles automòbils

obres de la construcció

instal·lacions elèctriques i automàtiques

laboratori

instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i
conducció de línies

muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i
producció de calor

instal·lacions frigorífiques i de climatització


Slide 63

Oferta CFGM al Maresme


Mataró: Institut Alexandre Satorras

cures auxiliars d'infermeria

farmàcia i parafarmàcia

emergències sanitàries
Mataró: Freta (Privat)
 gestió administrativa (concertat)
 cures auxiliars d'infermeria (concertat)
 farmàcia i parafarmàcia (concertat)
Mataró: Escola Pia (Privat)
 conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural
(concertat)
 gestió administrativa (concertat)
 instal·lacions elèctriques i automàtiques (concertat)
 sistemes microinformàtics i xarxes (concertat)


Slide 64

Informació !!!
Aquí pots fer consultes
sobre qualsevol tipus de
formació reglada:
http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu

Batxillerats
Cicles Formatius
Ensenyaments de règim
especial


Slide 65

Ara és el moment de prendre una decisió sobre el vostre
futur:
És una decisió important!!!, no ho deixeu per demà!!!...

Departament d’Orientació
Institut Lluís Domènech i
Montaner
Canet de Mar

Molta sort a tots
i totes!