prezentácia Fajčenie

download report

Transcript prezentácia Fajčenie

... Pre niekoho ZLOZVYK, pre niekoho POTREBA...
...Lekári však definovali FAJČENIE nie ako zlozvyk,
ale ako ochorenie, ktoré treba liečiť...
 V Číne už pred 2000 rokmi fajčili,
podobne ako Rimania a Kelti. Námorníci
Kolumba priviezli tabak do Európy už v
roku 1492.
 Svoje meno dostal tabak po francúzskom
veľvyslancovi v Portugalsku Jeanovi
Nicotovi, ktorý preniesol tabakové semená
do Francúzska. Tabak bol vtedy
považovaný za všeliek, no už koncom 16.
storočia sa objavili prvé spochybňujúce
názory.
A súčasnosť: 20. storočie = storočie rakoviny
Tabak užívali už pôvodní obyvatelia Ameriky
pred Kolumbom, ale k jeho významnému
rozšíreniu došlo od začiatku 20. storočia
 Fajčenie patrí medzi
toxikománie
 predstavuje najrozšírenejší
zlozvyk
 ide o spoločenskú neresť,
ktorá spôsobuje mnoho zla
v oblasti zdravia,
medziľudských vzťahov,
na pracoviskách a všade,
pretože znečisťuje prostredie.
 !!!
Fajčenie je spojené s vysokou návykovosťou,
preto negatívne pôsobí na formovanie osobnosti !!!
 Výskumy potvrdzujú, že dospievajúci pravdepodobne
fajčia preto, aby prekonali komplex menejcennosti;
ktorý na nich v ich veku dolieha, usilujú sa ho
fajčením kompenzovať, vyrovnať sa dospelým a
ukázať, že sú tu, aby ich teda brali vážne.
 Ďalší chcú imponovať druhému pohlaviu a
"vyťahovať sa" pred priateľmi, vrstovníkmi.
Sprvu ich ženie do fajčenia zvedavosť,
dlho nevedia prísť fajčeniu na chuť,
premáhajú sa a usilujú sa dokázať,
že čosi vydržia.
 Mnoho mladých fajčiarov a fajčiarok fajčí "z módy", i
keď im fajčenie prináša samé nepríjemnosti v
rodine, škole, v spoločnosti či na pracovisku.
 Posledná kategória fajčiarov, najmä strednej a
staršej generácie, fajčí preto, lebo vraj "musí", cigareta
alebo cigara sa im žiada, nevedia odolať, majú už
návykom oslabenú vôľu, stali sa otrokmi návyku na
nikotín, podľahli "čaru" cigaretového dymu. Sami seba
nasilu presvedčujú, že všetky nepríjemné s prievodné
javy súvisiace s fajčením nestoja za to v porovnaní s
nekonečným pôžitkom, čo im prináša cigareta, len aby
ospravedlnili svoju slabosť a nemuseli sa zrieknuť
fajčenia.
 Na následky fajčenia ročne umierajú 3 milióny osôb
 V priemere každých desať sekúnd vyhasína na zemeguli jeden
ľudský život následkom fajčenia

Vďaka svojej zhubnej záľube stráca priemerný fajčiar až 8 rokov
svojho života v porovnaní s nefajčiarom
 Rizikový fajčiar, ktorý svojej fajčiarskej vášni podľahne, stráca až 25
rokov očakávanej dĺžky života
 Pri súčasnom stúpajúcom trende spotreby cigariet môžeme
za 20 rokov očakávať až 10 miliónov úmrtí zapríčinených fajčením
ročne. Pre porovnanie, rovnaký počet osôb zahynul v priebehu
1. svetovej vojny
 Aktívne fajčenie sa podieľa na vzniku viac ako 24
chorôb, ktoré môžeme rozdeliť do troch skupín.
Spôsobuje :
 75 % chronických pľúcnych chorôb, z ktorých najčastejšia je chronická
obštrukčná choroba pľúc
 30 % nádorových chorôb s najvýraznejším podielom rakoviny pľúc (90%),
ale aj nádorových chorôb pankreasu, hrubého čreva, konečníka, pečene,
močového mechúra, úst, hrtanu, pažeráku, žalúdku atď.
 20 % kardiovaskulárnych chorôb, z ktorých najvýznamnejšie sú
ischemická choroba srdca, ateroskleróza a ischémia ciev dolných
končatín
 Pasívne fajčenie
okrem nepríjemného
čuchového vnemu, dráždenia slizníc,
bolestí hlavy, prispieva k väčšine chorôb uvedených
pri aktívnom fajčení.
Najhroznejšie sú účinky:
 na plod fajčiacej matky, ktoré vedú k redukcii pôrodnej váhy a k následkom
na ďalší rozvoj bezbranného dieťaťa.
 Majú súvislosť so syndrómom náhlej smrti kojencov, s redukciou
pľúcnych funkcií u detí, so zvýšeným výskytom zápalov horných a dolných
dýchacích ciest, stredného ucha a recidív prieduškovej astmy.
 Tabakový dym je komplexom viac ako 4 000 látok. Z




nich najškodlivejšie sú dokázané karcinogény- chem.
látky, ktoré napomáhajú vzniku rakoviny. Je ich až 43
druhov.
každá cigareta obsahuje okrem nikotínu, papiera, lepidla viac
ako 700 prídavných látok...
cigaretový dym obsahuje viac ako 4000 škodlivých chemických
látok, medzi nimi aj karcinogénne kovy vrátane polónia 210,
ktorý je alfa žiarič...
po inhalácii dymu z cigarety sa nikotín dostáva do mozgu do
10 sekúnd...
bolo dokázané že aj pes žijúci vo fajčiarskom prostredí žije
kratšie...
 Najzaujímavejšou zložkou tabakového dymu je
nikotín. Menšie dávky nikotínu zlepšujú
sústredenie, väčšie dávky zasa skôr
upokojenie, ale účinky sú individuálne.
 Najhoršia je návykovosť nikotínu, ktorá
spôsobuje, že fajčenie sa postupne stáva
drogou. Účinky nikotínu na organizmus sú
jemné, ale okamžité a dávka tejto drogy je
kedykoľvek dostupná.
!!! Na svete neexistuje iná droga, ktorú by bolo
možné tak často beztrestne používať !!!
Dofajčite poslednú cigaretu a už po 20 minútach sa budete cítiť lepšie:
 Po 20 minútach : Krvný tlak, pulz sa vráti k normálu, teplota rúk a nôh






sa vráti k normálu.
Po 8 hodinách : Hladina CO v krvi klesne k normálu, vráti sa normálna
hladina kyslíka.
Po 24 hodinách : Znižuje sa pravdepodobnosť infarktu.
Po 48 hodinách : Nervové zakončenia opäť začínajú rásť, zlepšuje sa
chuť a čuch, lepšie chodí.
Po 2 týždňoch: zlepšuje sa krvný obeh, funkcie pľúc sa zlepšia o 30%
Po 1-9 mesiacoch: ustúpi kašeľ, únava, dýchavičnosť, uvoľnia sa dutiny, v
pľúcach opäť začnú rásť riasy, ktoré znížia riziko infekcie a vyčistia
pľúca.
Po 10 rokoch nefajčenia je riziko rakoviny u fajčiarov a nefajčiarov
približne rovnaké.
 BRATISLAVA. Reštaurácie musia oddeliť stenou
fajčiarov od nefajčiarov, alebo milovníkov tabaku
úplne vykázať z podniku. V opačnom prípade im hrozí
pokuta od 331 do 3319 eur (od 9972 do 99.988 Sk).
Povinnosť priniesla novela zákona o ochrane
nefajčiarov, ktorý poslanci schválili vo februári.
 Mnohé podniky sa podľa skorších ohlasov rozhodli pre
úplný zákaz fajčenia. Stavebné úpravy na ochranu pred
tabakovým dymom boli pre nich príliš nákladné alebo
by nezapadli do interiéru zariadenia.
... Fajčenie nezatrhli kompletne
 Schvaľovanie normy vyvolalo v parlamente širokú diskusiu. Časť poslancov
žiadala, aby sa v baroch, kaviarňach a reštauráciách nesmelo fajčiť vôbec.
Takýto zákaz platí napríklad vo Veľkej Británii či Írsku. Napokon však
zákonodarcovia zmiernili pôvodnú predlohu a oslobodili od povinnosti
oddeliť fajčiarov stenou krčmy a podniky, kde sa nepodáva jedlo. Majitelia
pohostinstiev v minulosti namietali, že ak by ich hostia nesmeli fajčiť,
ubudla im klientela.
 Zákaz fajčenia sa však vzťahuje na podniky, ktoré síce nepodávajú jedlo, ale
majú svoje stoly rozložené napríklad na promenádach obchodných centier.
V reštauráciách, kde platí zákaz fajčenia, by mali byť prístupné kontakty na
kontrolórov, aby sa zákazníci mohli na prípadné porušenie platných
pravidiel sťažovať. Kontrolu dodržiavania normy majú na starosti
regionálne úrady verejného zdravotníctva a Slovenská obchodná inšpekcia.
... Fajčiar by mal zaplatiť pokutu 33 eur
 Viaceré ustanovenia novely zákona platia už od apríla. Na
rozdiel od minulých rokov sa už nesmie napríklad fajčiť
nielen v budovách nemocníc, ale v celých nemocničných
areáloch. Fajčenie sa zakázalo v celých úradných
budovách či divadlách, zatiaľ čo do platnosti novely sa
zákaz vzťahoval na verejne dostupné priestory. Cigarety
sa už nesmú predávať v automatoch. Za porušenie zákona
samotným fajčiarom hrozí pokuta do 33 eur (994 Sk).