Škodlivosť fajčenia (PowerPoint)

download report

Transcript Škodlivosť fajčenia (PowerPoint)

Škodlivosť fajčenia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Považskej Bystrici
Škodlivosť fajčenia
NIEKOĽKO ČÍSEL:
• závislosť od nikotínu sa v medicíne označuje
ako diagnóza F 17
• na svete sa denne vyfajčí asi 14 miliárd
cigariet
• prvá cigareta na predaj bola uvedená na trh v
r. 1861 v Londýne
• vo svete fajčí okolo 1,1 miliardy ľudí a na
ochorenia súvisiace s fajčením zomiera
priemerne 3,5 milióna ľudí ročne
• každých 10 sekúnd zomiera na svete
jeden človek, za hodinu je to 360
ľudí!!!
• podľa WHO začne denne fajčiť 80 –
100 tisíc detí
• každá cigareta obsahuje okrem nikotínu,
papiera, lepidla viac ako 700 prídavných
látok
• cigaretový dym obsahuje viac ako 4000
škodlivých chemických látok
• bolo dokázané, že aj pes žijúci vo
fajčiarskom prostredí žije kratšie
Prečo prestať fajčiť
• s každou cigaretou si skracujete život asi o 5
minút, v rámci ľudského života celkovo asi o
8 rokov
• po zadusení poslednej cigarety sa krvný tlak a
pulz vrátia do normálu asi za 1/2 hodiny
• normálna hladina kyslíka sa obnoví v tele
fajčiara po 8 hodinách
• riziko infarktu klesá približne po 24 hodinách
• krvný obeh a funkčnosť pľúc sa zlepšuje asi
po 2 týždňoch
Prečo prestať fajčiť
• ústup dýchavičnosti, kašľa, obnovuje sa rast
riasiniek v pľúcach, ktoré znižujú riziko
infekcie a začínajú sa čistiť pľúca asi po 1-9
mesiacoch
• asi po 2 rokoch výrazne klesá riziko vzniku
srdcovo cievnych ochorení
• riziko
rakoviny
a
pľúcnych
chorôb
spôsobených fajčením klesá približne na
úroveň nefajčiara po 12-15 rokoch
Ako zistíme závislosť?
• čím skôr si fajčiar ráno po prebudení musí
zapáliť cigaretu, tým je závislejší
• väčšina fajčiarov fajčí hlavne v spoločnosti s
určitými osobami, najskôr preto lebo sa to
patrí
• po opakujúcich sa príležitostiach a situáciách
kedy fajčiar siaha po cigarete sa nenápadne
vyvíja závislosť psychická napr. pri káve, pive,
po jedle, u niekoho je fajčenie podmienkou
„tvorivej“ práce
Ako zistíme závislosť?
• po určitom čase sa vyvinie fyzická čiže
drogová závislosť od nikotínu
• tento čas je individuálny, v priemere je to
obdobie 2 rokov od začiatku fajčenia
• fyzická závislosť sa prejavuje neschopnosťou
koncentrácie, depresiou, podráždenosťou až
agresivitou, nespavosťou, zvýšeným apetítom,..
Prestať fajčiť sa oplatí !
Počet vyfajčených
cigariet za deň
Ušetrené peniaze za
1 rok
Ušetrené peniaze za
20 rokov
10
500 € ( 15 000 Sk)
10 000 € ( 300 000 Sk)
20
1000 € ( 30 000 Sk)
20 000 € ( 600 000 Sk)
30
1500 € ( 44 000 Sk)
30 000 € ( 880 000 Sk)
TEST FAJČIARA
Fagerströmov test nikotínovej závislosti
1.
2.
3.
4.
5.
Ako skoro po prebudení si zapálite prvú cigaretu?
do 5 minút
3b
o 6 až 30 minút
2b
o 31 až 60 minút
1b
po 60 minútach
0b
Je pre Vás ťažké nefajčiť na miestach, kde je fajčenie
zakázané?
Áno
1b
Nie
0b
Ktorá cigareta Vás najviac uspokojuje?
Tá prvá ranná
1b
Ktorákoľvek iná
0b
Koľko cigariet denne vyfajčíte?
1 až 10
0b
11 až 20
1b
21 až 30
2b
31 až viac
3b
Fajčite viac v prvých hodinách dňa (po zobudení), než v
ostatnom dennom čase?
Áno
1b
Nie
0b
TEST FAJČIARA
Fagerströmov test nikotínovej závislosti
6.
Fajčíte, aj keď ste chorý a väčšinu dňa ležíte?
Áno
1b
Nie
0b
Po spočítaní získaných bodov sa nikotínová závislosť hodnotí takto:
0 – 1 bod
2 – 4 body
5 bodov
6 – 7 bodov
8 – 10 bodov
žiadna alebo veľmi slabá závislosť
slabá závislosť
stredná závislosť
silná závislosť
veľmi silná závislosť