Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Download Report

Transcript Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT)

Adana Sanayi Odası 14.01.2015

Prof.Dr. Kadir AYDIN Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 28.06.2004 tarihli ve 906 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 07.07.2004 tarihinde kararlaştırılarak, Çukurova Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan 859.585 m 2 lik alan Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmiştir. İlgili karar 17.07.2004 tarihinde 25525 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu alan 2013 yılında Çukurova Üniversitesi Yönetim Kurulunda alınan karar ile 943.835 m 2 ye yükseltilmiştir.

Yönetici Şirket olan ‘Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ 17.05.2005 tarihinde kurulmuştur.

Çukurova Teknokent 4.000 m alanı bulunan A Blokta faaliyetini sürdürmektedir. Yine 4.000 m 2 2 kapalı kapalı alanı bulunan B Blok inşaatı 2014 yılında tamamlanmış olup, Ar-Ge firmalarının taleplerine 2015 yılı başında açılmıştır.

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde kuruluşundan günümüze kadar Yap-Devret İşlet Yöntemiyle 1.000 m 2 nin üzerinde Ar Ge binası ve 20.000 m 2 Ar-Ge serası yapılmış olup, bu binalarda ve seralarda ağırlıklı olarak Tarımsal Biyoteknoloji Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir.

Yaklaşık 6.000 m 2 kapalı alana sahip olan içerisinde Eğitim ve Konferans Salonunun da bulunduğu Kuluçka ve Yönetim Binasının detay projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, kendi elektriğini de kendisi üreten bu binanın Çukurova Kalkınma Ajansı gibi yerel kaynaklar ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gerekli destek sağlanarak 2015 yılının ilk çeyreğinde inşaatına başlanması planlanmaktadır.

2015 yılı sonuna kadar ülkemize ithal yolla sağlanan kimyasalların üretim teknolojisini geliştirmek amacıyla bir prototip kimya tesisi ile 3 boyutlu dizayn ve hassas üretim tesisinin kurulması için gerekli olan projelendirilme çalışması yapılacaktır.

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kuruluş Amacı

          

Türkiye ve Adana’daki İleri Teknoloji Araştırmaları ve çalışmalarına destek vermek ve ilerletmek, Teknoloji Yoğun Üretim ve Girişimciliği destekleyerek, yeni şirketlerin doğmasına katkıda bulunmak ve mevcut şirketlerin sayılarını artırmak, İleri Teknolojiyi kullanan şirketlere Üniversite içerisinde araştırma ortamı yaratmak ve yatırım yapmalarını teşvik etmek, Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, Ar-Ge ve Yazılım Yeteneği ve Geleneğine sahip uluslararası firmaların bölgede yer almaları için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak, Üniversitenin kütüphane, bilgisayar altyapısı vb. gibi birçok özel olanakları Teknokent’in hizmetine sunması, dolayısı ile şirketlerin faydalanması, Danışmanlık Hizmetleri verilmesi, Üniversite ile Sanayi arasında işbirliği sağlamak, Teknoloji Transfer Ofisi ile Üniversitede üretilen bilginin teknolojiye dönüştürülerek ticarileşmesini sağlamak, Üreticilerin Ulusal ve Uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak, İhracatı artırmak.

Çukurova Teknokentte Öncelikli Konular

           

Yazılım Endüstriyel Otomasyon Mekatronik Telekominikasyon Savunma Sanayi Güvenlik Mobil Cihaz Yazılımı ve Geliştirilmesi Akıllı Ev ve Ofis Cihazları Otomotiv Organik Tarım Tarımsal Biyoteknoloji Tarım ve Tarım Makinaları

           

Temiz Enerji KOBİ’lerde Bilişim Teknolojilerinin Etkin kullanımı Medikal Teknoloji Biyoteknoloji Elektronik Enerji İleri Malzemeler İletişim Kimya Çevre Teknolojileri Polimerler Nanoteknoloji

Çukurova Teknokent Yönetici A.Ş. Ortakları

1.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Adana Ticaret Odası (ATO) Adana Sanayi Odası (ASO) A.C.N Kimyasal Mad. İnş .Oto. Teks. A.Ş.

Akım Elek. İnş. Bil. Sis. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.

Temsa Global San. ve Tic. A.Ş.

Koray İnş.Tic.ve San. Ltd. Şti.

A Yazılım Proje Yatırım Dan. Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tusan Taş Ürün. San. A.Ş.

Gizerler Day. Tük. Mam. San. ve Tic. A.Ş.

Maya Bil. ve Elek. İnş. Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.

Platon Bilişim Elekt. Elektronik Dan. Eğitim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tesla Oto. Bil. ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

Er Bil. İnş. Turizm İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Ebos Elekt. Bil. İşlem Otomasyon Sis. Ltd. Şti.

Alfabim Bil. Sis. Yazılım Donanım İşletim San. ve Tic. A.Ş.

Becker International Ltd. Şti.

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin esas sermayesi 3.360.000,00.- TL’dir.

       

Teknokentte Firmalara Yönelik Destek ve Muafiyetler

Kurumlar Vergisi Muafiyeti.

Katma Değer Vergisi İstisnası.

Çalışan Personelin Gelir Vergisi Muafiyeti.

Çalışan Personelin SGK Priminde %50 İndirim.

Yabancı Araştırmacı Çalıştırma İmkanı.

Üniversite Öğretim Üyelerini Çalıştırma İmkanı.

KOSGEB tarafından desteklenen Teknokent bünyesindeki girişimciler de Kanunun sağladığı muafiyetlerden yararlanırlar.

Teknokent bünyesinde yürütülen TÜBİTAK ve TİDEB destekli projelerde daha yüksek destek oranları uygulanır.

Teknokentte Personel Çalıştırma ve Görevlendirme

  

Yönetici Şirkette ve Bölgede yer alan firmaların faaliyetlerinde yürürlükteki İş ve Çalışma Mevzuatına göre Personel istihdam edilir.

Teknokentte 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde Yabancı Uyruklu Yönetici ve vasıflı Ar-Ge Personeli çalıştırılabilir.

12.03.2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6170 sayılı Kanuna göre Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversite Personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde Araştırmacı ve Destek Personeli olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak Çukurova Teknokentte görevlendirilebilirler.

Teknolojik Ürün Yatırım Desteği

  

29.04.2014 tarih ve 28986 sayılı Resmi Gazetede Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik yayınlanmış olup, 2015 yılından itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek uygulaması başlatılmıştır.

Teknokentte geliştirilen projelerden üretilecek teknolojik ürün yatırımları en fazla 36 ay boyunca desteklenecektir.

Makine-Teçhizat desteği olarak küçük işletmelerde destek tutarı 5.000.000.- TL’yi aşmamak üzere yatırım proje tutarının en fazla %40’ı, orta büyüklükteki işletmelerde destek tutarı 4.000.00.- TL’yi aşmamak üzere yatırım proje tutarının en fazla %30’u ve büyük işletmelerde ise destek tutarı 2.000.00.- TL’yi aşmamak üzere yatırım proje tutarının en fazla %10’u Bakanlıkça karşılıksız olarak desteklenecektir. Makine ve teçhizatın yerli olması durumunda bu oranlara %10 ilave yapılacaktır.

Teknolojik Ürün Yatırım Desteği

Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarının en fazla 50.000.000.- TL’ye kadarlık kısmı destek kapsamında değerlendirilir. Yatırım için kullanılacak kredi faizinin %50’si destek süresince Bakanlıkça ödenir.

Yatırımını tamamlamış küçük işletmelere, aşağıdaki gider kalemlerinden biri veya birkaçı esas alınarak; Enerji giderlerinin en fazla % 75’i kadar, Personel giderlerinin o yıl uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla % 75’i kadar ve Kira giderinin ise en fazla % 75’i kadar Bakanlıkça destek sağlanır. Bu işletme giderleri katkısı geri ödemesiz olup, en fazla destek süresi 1 yıldır.

Çukurova Teknokent Ar-Ge Bilgileri

Ar-Ge Bilgileri 2011 2012 2013 Mevcut Toplam Ar-Ge Firma Sayısı Kuluçka Firma Sayısı Akademisyenlerce Kurulan Firma Sayısı Yabancı Firma Sayısı Mevcut Ar-Ge Personeli Çalışan Öğrenci Sayısı Yönetici A.Ş. Personel Sayısı Devam Eden Proje Sayısı Tamamlanan Proje Sayısı Akademisyenlerle İşbirliği Yapılan Proje Sayısı 32 2 8 0 46 0 4 55 19 28 46 3 9 2 75 4 5 66 20 36 60 13 10 2 93 10 6 84 64 47 59 20 13 1 117 14 6 97 103 49

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketlerine Sağlanan Muafiyetler

Vergi Muafiyetleri 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı KDV Muafiyet Toplamı (TL) Kurumlar Vergisi Muafiyet Toplamı (TL) 224.181,00 244.900,08 254.103,88 171.317,67 294.922,95 224.790,93 Personel Gelir Vergisi Muafiyet Toplamı (TL) 20.681,97 46.445,98 50.553,39 Personel SGK Desteği Toplamı (TL) 29.690,89 45.222,62 35.965,67 TOPLAM (TL) 445.871,53 611.491,63 565.413,87

Çukurova Teknokent Firmaları Gelir-Gider Durumu

Gelir ve Gider Verileri 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Toplam Ar-Ge Dışı Gelirleri (TL) Toplam Ar-Ge Gelirleri (TL) Toplam Ar-Ge Giderleri (TL) Yönetici Şirket İşletme Giderleri (TL) 196.000,00 623.708,28 322.998,31 198.000,00 849.279,34 572.308,66 0 1.862.020,00 2.903.874,91 3.276.034,38 465.551,53 420.725,16 Yönetici Şirket Yapılaşma Giderleri (TL) Yönetici Şirket Diğer Giderleri (TL) 0 26.051,35 0 17.214,52 1.281.507,01 53.713,82 Yönetici Şirket Gelirleri (TL) 472.241,49 525.847,15 1.560.294,99 *

*1.000.000,00.- TL B Blok İnşaatı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca sağlanmıştır.

Ülkemizde 39 adedi faaliyette ve 14 adedi de inşaat/yapılanma aşamasında olan 53 adet teknokent bulunmaktadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca her yıl faaliyetteki teknokentler 3 kategoride 6 boyutta ve 54 gösterge verisine göre performansları hesaplanarak sıralanmaktadır. Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi; 2011 yılı verileriyle hesaplanan performans endeksine göre 29,04 puanla 24. sırada iken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık tarafından 07.02.2014 günü TOBB Üniversitesinde düzenlenen toplantıda açıklanan 2012 yılı performans endeksine göre ise 10 sıra birden yükselerek 37,67 puanla 14. sıraya yerleşmiştir.

Hedefimiz Çukurova Teknokenti yerel destekleri de arkamıza alarak iki yıl içerisinde sahip olacağı 16.500 m 2 kapalı alanı, 150’nin üzerinde Ar-Ge firması ve 15 milyon TL’nin üzerinde Ar-Ge geliri ile Ülkemizdeki Teknokentler Performans Endeksi sıralamasında ilk 10 içerisine sokmaktır. Yıl Sıra Çukurova TGB Performans Endeksi Sonuçları Devlet Destekleri ve Yönetici Şirket Harcamaları (%16) Ar-Ge Yetkinliği (%29) İhracat ve Firma Kompozisyonu (%20) Fikri Mülkiyet Hakları (%12) Kuluçka ve TTO Hizmetleri (%8) İşbirliği ve Etkileşim (%15) Toplam Puan 2011 2012 24 14

8,21 11,65 13,06 13,17 3,15 6,86 0,00 0,00 1,11 1,59 3,51 4,40

29,04 37,67

ÇUKUROVA TEKNOKENT ADANA’NIN ÖZ MALIDIR, ONA SAHİP ÇIKMAK DA TÜM ADANALILARIN EN TEMEL GÖREVİDİR…

Saygılarımla…