Puterea mecanica

Download Report

Transcript Puterea mecanica

,Fizica nu schimbă natura lumii pe
care o studiază şi nici o ştiinţă
comportamentală nu poate schimba
esenţa naturii omeneşti, cu toate că
ambele ştiinţe aduc tehnologiei o
vasta putere de a-şi manipula
materiile.’’
citat de : B.F. Skinner
Puterea mecanică este marimea fizică scalară
numeric egala cu lucrul mecanic efectuat in
intervalul de timp corespunzator
->P -este puterea
->W -este lucrul mecanic
->t
-este timpul
<- locomotiva : 1MW –
10 MW
Deseori, diferite mijloace de transport se deplaseaza cu viteză
constantă. Rezultă că forţa de tracţiune a motorului este egală şi de
sens opus cu forţele de rezistenţă întâmpinate din partea mediului cu
care vin în contact. Lucrul mecanic efectuat de forţa aplicată este:
L = Fd
iar puterea mecanică pusă în joc are următoarea expresie
P = Fd/t = Fvm
Astfel, se poate stabili o proporţionalitate între viteza medie şi puterea
motorului:
vm = P/F
Deci, pentru a construi vehicule care să se deplaseze cu viteze mari,
trebuie ca puterea motorului să fie mare.
<- automobil de curse : 100kW
– 1MW
Unitatea de masura in SI a puterii este
watt(W)
racheta: 1 GW-10 GW ^
1 w -> puterea mecanică
determinată de 1 lucru mecanic
de 1j efectuat in timp de 1s
-În tehnică se folosesc multiplii wattului, kW(kilowatt) si MW(megawatt) şi
se tolerează si calul putere
Un cal putere, prescurtat CP sau C.P. este
o unitate de măsură pentru putere,
presupusă a fi egală cu puterea mecanică
1 KW = 1000 w
pe care este capabil s-o furnizeze un cal.
1MW = 1.000.000 w
Calul putere se utilizează uneori pentru a
1 GW =
specifica puterea motoarelor termice sau
1C.P = 736 w
electrice. În contextul motoarelor termice,
se utilizează ca unitate de măsură pentru
energie calul putere oră.
Calul putere
Un cal putere, prescurtat CP sau C.P. este
o unitate de măsură pentru putere, presupusă a fi
egală cu puterea mecanică pe care este capabil s-o
furnizeze un cal. Calul putere se utilizează uneori
pentru a specifica puterea motoarelor
termice sau electrice. În contextul motoarelor termice,
se utilizează ca unitate de măsură
pentru energie calul putere oră.
-Denumirea unităţii a fost data în onoarea englezului
James Watt. Acesta a construit in secolul al XVII-lea ,
prima maşină cu aburi perfecţionată.
automobil : 10kW – 100kW >