HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi

Download Report

Transcript HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi

TỔNG QUAN VỀ TRIỂN KHAI TẠI TP.HCM
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN PML
Ngày 30/9/2014
TS. Phạm Văn Tính. E-mail: [email protected]
Trưởng khoa CNTT, ĐH Nông Lâm TP.HCM
Nội dung trình bày
1
Tổng quan về hệ thống đang triển
khai tại TP.HCM
2
Đề xuất mô hình và các bước triển
khai tại các tỉnh thành
3
Hình thức phát triển hệ thống
4
Mô hình phát triển ứng dụng trên
HCM e-Gov Framework 2.0
5
Các module chính
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
2 / 84
PHẦN 1.
MÔ HÌNH TRIỂN KHAI
Mô hình triển khai tổng quát
4
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
4 / 84
Mô hình triển khai
Mô hình 1: Tập trung tại Data center.
 Sử dụng IaaS để tạo các máy chủ ảo
Mô hình 2: Phân tán tại các đơn vị
 Cài đặt trên các máy chủ vật lý
Mỗi đơn vị sử dụng 2-4 máy chủ (vật lý hoặc
ảo), số lượng users trung bình của các quận
5
khoảng 600, bang thông 20Mbps
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
5 / 84
Triển khai đại đv -Quận Gò Vấp
6
- 1 server 32G RAM (chạy ứng dụng VPĐT)
- 1 server 8G RAM (chạy ISO điện tử và tác nghiệp)
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
6 / 84
Triển khai trên Cloud
7
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
7 / 84
Phân nhóm các đơn vị
8
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
8 / 84
PHẦN 2.
ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH VÀ CÁC BƯỚC
TRIỂN KHAI TẠI CÁC TỈNH THÀNH
Đề xuất - Mô hình triển khai
Mô hình 1: Tập trung toàn thành phố.
Mô hình 2: Phân tán tại các đơn vị
Mô hình 3: Mô hình hỗn hợp
10
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
10 / 84
Mô hình tập trung
Mô tả: Xây dựng Data Center cho toàn thành phố,sử
dụng công nghệ ảo hỏa hoặc điện toán đám mây để tạo
và cấp phát tài nguyên máy chủ cho các đơn vị. PM
CPĐT cho toàn TP sẽ được vận hành tại đây
Ưu điểm:
–Sử dụng hiệu quả các tài nguyên hệ thống;
–Linh hoạt trong quá trình cấp phát tài nguyên;
–Giảm thiểu cán bộ chuyên trách CNTT của từng đơn
vị, mỗi đơn vị chỉ cần 1 người quản trị phần mềm;
–Tính an toàn và tính đáp ứng cao;
11
–Kinh phí vận hành toàn hệ thống thấp
–Dễ dàng nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
11 / 84
Mô hình tập trung
Nhược điểm:
–Kinh phí đầu tư ban đầu cao, cần phải có định
hướng và kế hoạch chiến lược rõ ràng từ cấp thành
phố;
–Quá trình cấp phát và sử dụng tài nguyên sẽ do
trung tâm dữ liệu quyết định trên cơ sở đề nghị
của đơn vị; Vấn đề này sẽ được giải quyết khi PM
CPĐT chuyển thành dạng dịch vụ SaaS
–Yêu cầu đường truyền dữ liệu dùng riêng
(MetroNET) ổn định và băng thông cao.
12
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
12 / 84
Mô hình phân tán
Mô tả: Các đơn vị sẽ có hệ thống máy chủ riêng.
Toàn bộ quá trình quản lý, sử dụng sẽ do đơn vị tự
quyết định
Ưu điểm
–Các đơn vị toàn quyền quyết định việc sử dụng
các tài nguyên
–Chi phí đầu tư ban đầu thấp nhưng tổng đầu tư
của toàn thành phố sẽ cao hơn mô hình tập
trung
–Không yêu cầu hoặc có yêu cầu không cao về13
đường truyền dữ liệu dùng riêng (MetroNET)
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
13 / 84
Mô hình phân tán
Nhược điểm
– Không linh hoạt trong việc thay đổi cầu hình
phần cứng;
– Mỗi đơn vị cần các cán bộ CNTT chuyên trách
gây lãng phí nguồn lực toàn thành phố;
– Không chia sẻ được các tài nguyên nhàn rỗi dẫn
đến hiệu quả sử dụng chung không cao;
– Do không có đội ngũ Quản trị mạng chuyên
nghiệp nên có rủi ro về an toàn thông tin
– Triển khai, nâng cấp PM CPĐT khó khăn (phải
14
thực hiện tại nhiều nơi)
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
14 / 84
Đề xuất mô hình triển khai
Mô hình 3 – Mô hình hỗn hợp
Tùy vào đặc thù của từng đơn vị để lựa chọn mô hình
triển khai tương ứng (1 hoặc 2)
15
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
15 / 84
Đề xuất mô hình triển khai
Các bước triển khai
 Các đơn vị đang triển khai theo mô hình 1 tiếp tục
thực hiện;
 Các đơn vị đang triển khai theo mô hình 2 có số
lượng dự liệu lớn, có đủ nguồn nhân lực và tài
chính vẫn tiếp tục giữ nguyên mô hình đang triển
khai;
 Các đơn vị còn lại khi có nhu cầu trang bị thêm
máy chủ sẽ được chuyển đổi về mô hình tập trung.
Kinh phí mua máy chủ mới sẽ được đầu tư thêm
16
cho Trung tâm dữ liệu
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
16 / 84
PHẦN 3.
HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
Hình thức phát triển hệ thống
Hình thức 1 - Cấu hình (Tùy biến) HCM e-Gov
Framework cho phù hợp với đặc thù của đơn vị
(Giai đoạn 1 - Quản trị)
Hình thức 2 – Phát triển thêm chức năng cho hệ
thống thông qua API hoặc webservice của phần mềm
lõi (Giai đoạn 2 – Phát triển ứng dụng)
Hình thức 3 – Phát triển thêm, hoàn thiện thêm
các module cho phần mềm lõi (Giai đoạn 3 – Phát
triển lõi)
18
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
18 / 84
PHẦN 4.
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ÚNG DỤNG
TRÊN HCM E-GOV FRAMEWORK
Phần mềm lõi
Phần mềm Lõi cung cấp một môi trường và các công
cụ hỗ trợ việc xây dựng phát triển các ứng dụng.
Hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng và tích hợp các ứng
dụng thành phần một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Hỗ trợ quá trình thống kê hồ sơ nhận và trả, tình trạng
hồ sơ và theo dõi quy trình xử lý hồ sơ.
Bảo đảm sự an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin, độ tin
cậy cao.
Dễ sử dụng, quản trị, nâng cấp và khắc phục sự cố
nhanh chóng.
20
Khả năng mở rộng và liên thông với các hệ thống khác
khi có yêu cầu.
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
20 / 84
Mô hình tích hợp hệ thống
21
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
21 / 84
Các tính năng nổi bật
Xây dựng trên nền tảng nguồn mở
Sử dụng các công nghệ nguồn mở hàng
đầu và thông dụng nhất trong các tổ chức
doanh nghiệp quốc tế hiện nay.
Một nền tảng mở hoàn chỉnh
Được thiết kế theo kiến trúc SOA với khả năng mở rộng, độ
tin cậy và hiệu suất cao (HA) - là tiền đề cho việc triển khai
trên Cloud.
Quản lý người dùng tập trung (LDAP)
Hệ thống người dùng sẽ được tích hợp với máy chủ
LDAP phổ biến: OpenLDAP, AD, Apache Directory
Server,...
Đăng nhập một lần (SSO)
Người dùng chỉ cần đăng nhập một lần và sử dụng
tất cả các dịch vụ.
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
22 / 84
Các tính năng nổi bật
Quản lý Quy trình động
Quản lý quy trình theo phiên bản, thiết lập và cấu hình
quy trình một cách nhanh chóng với giao diện web kéo
thả trực quan.
Đồng bộ nội dung và tài liệu từ xa (drag-and-drop)
Tự động đồng bộ các tệp tin từ Thư viện tài liệu của phần
mềm vào máy tính của bạn và ngược lại, với thao tác đơn
giản kéo và thả (drag-and-drop).
Triển khai multi-site, sub-portal
Triển khai tập trung nhiều tổ chức trên cùng một hệ
thống, thông qua các thao tác cấu hình nhanh chóng.
Notifications
Cung cấp một cách thuận tiện cho người dùng
để xem các thông báo sự kiện quan trọng trên
bất kỳ trang nào.
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
23 / 84
Các tính năng nổi bật
Xử lý công việc tập trung
Một điểm truy cập và xử lý công việc.
Giao diện thiết kế thống nhất
Giao diện được thiết kế thống nhất ở tất cả các phần
mềm trong hệ thống, giúp người dùng thuận tiện
trong quá trình sử dụng phần mềm.
Hỗ trợ Ajax
Tăng tốc độ xử lý, thân thiện đối với người dùng.
Liên thông kết nối giữa các phần mềm
Liên thông giữa các phân hệ trong hệ thống.
Liên thông giữa các đơn vị Sở Ban Ngành, Quận Huyện.
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
24 / 84
Các tính năng nổi bật
Biểu mẫu, báo cáo động
Thống kê báo cáo theo nhiều tiêu chí khác nhau. Xuất
báo cáo động theo nhiều định dạng khác nhau: odt, doc,
docx, xls, xlsx, pdf…
Tìm kiếm theo chỉ mục
Nội dung được đánh chỉ mục giúp cho việc tìm kiếm
chính xác và nhanh hơn, làm nổi bật nội dung tìm kiếm
trong kết quả tìm kiếm.
Kho lưu trữ
Tệp tin sau khi số hóa tài liệu sẽ được quản lý tập
trung, có thể lưu trữ trên File System, S3 (cloud
Amazone), Alfresco (giao thức CMIS),...
Bảo mật, mã hóa dữ liệu
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
25 / 84
Các tính năng nổi bật
Chữ ký số
Việc ứng dụng chữ ký số giúp tiết kiệm thời gian, chi
phí hành chính. Hoạt động giao dịch điện tử cũng
được nâng tầm đẩy mạnh. Việc ký các văn bản ký
điện tử có thể diễn ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian
nào.
Mobile
Ứng dụng di động được triển khai trên các thiết bị iOS,
Android, Windows Phone. Thực hiện xử lý công việc, chỉ
đạo điều hành, quản lý lịch công tác,… mọi lúc mọi nơi.
Cloud
Triển khai trên máy chủ điện toán đám mây (Cloud
Computing). Hệ thống sẵn sàng cho việc triển khai
phần mềm như một dịch vụ (SaaS).
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
26 / 84
Công nghệ chính sử dụng
Language
Database
Web Portal
Application
Server
BI
Phần Mềm Lõi sử dụng các công nghệ
nguồn mở đứng hàng đầu và
thông dụng nhất trong các tổ chức
doanh nghiệp quốc tế hiện nay
Reports
Directory Service
Single Sign-On
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
27 / 84
Công nghệ chính sử dụng
ESB
BPMS
Search Engine
Test Tools
Distribution
Configuration
Management
Javascript, Ajax
Presentation
Webservice
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
28 / 84
Mô hình tổng thể PML
29
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
29 / 84
WS – Tương tác với hệ thống khác
30
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
30 / 84
Mô hình kiến trúc n-tier
31
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
31 / 84
3 thành phần cơ bản của PML
Lõi phát
triển ứng
dụng
Lõi liên thông
kết nối
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
Tập hợp các
phân hệ của
các phân hệ
ứng dụng nền
được tích hợp
sẵn trên phần
32
mềm Lõi
32 / 84
Chức năng chung của PML
Hình thành chuẩn liên thông kết nối giữa hệ thống
PML với các hệ thống bên ngoài như: Một cửa điện
tử, hệ thống chuyên ngành, hệ thống khác
Hình thành chuẩn giao tiếp bên trong (các API,
Adapter) đảm bảo sự phát triển, liên thông kết nối
các phần mềm ứng dụng chuyên ngành trên nền hệ
thống PML trong tương lai
Cung cấp các Engine cơ bản của hệ thống phục vụ
cho việc phát triển ứng dụng trong PML và các ứng
dụng trong tương lai
33
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
33 / 84
Chức năng chung của PML
PML cung cấp các ứng dụng nền cơ bản hình thành
một môi trường làm việc điện tử cho các đơn vị như:
Một cửa, Quản lý văn bản và Chỉ đạo điều hành, Web
điều hành,…
Cung cấp các công cụ hỗ trợ Quản trị hệ thống trong
việc quản trị các ứng dụng, người dùng,…
34
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
34 / 84
Các phân hệ trong Phần Mềm Lõi
Nhóm các phân hệ thuộc Hệ thống Nền tảng
1. Nền tảng tích hợp và phát triển ứng dụng
2. Hệ thống Trục liên thông tích hợp
3. Hệ thống Điện toán đám mây
4. Hệ thống Theo dõi, giám sát
5. Hệ thống Quản lý Liên thông kết nối
6. Hệ thống Xác thực người dùng
7. Hệ thống Đánh chỉ mục
8. Hệ thống Chữ ký số
35
9. Hệ thống Cung cấp dịch vụ Mobile
10. Hệ thống Cung cấp dịch vụ SMS
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
35 / 84
Các phân hệ trong Phần Mềm Lõi
Nhóm các phân hệ thuộc Hệ thống Môi trường
làm việc điện tử (G2G)
1. Phần mềm Quản lý quy trình ISO điện tử
2. Phần mềm Tổng hợp thông tin phục vụ quản lý điều
hành
3. Phần mềm Quản lý Văn bản và hồ sơ công việc
4. Phần mềm Quản lý Hồ sơ công việc
5. Phần mềm Quản lý Lịch công tác
6. Phần mềm Quản lý Chỉ đạo điều hành
7. Phần mềm Quản lý Danh bạ
36
8. Phần mềm Quản lý Thư điện tử (Client)
9. Phần mềm Quản lý Kế hoạch
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
36 / 84
Các phân hệ trong Phần Mềm Lõi
Nhóm các phân hệ thuộc Hệ thống Môi trường
làm việc điện tử (G2G)
10. Phần mềm Quản lý Báo cáo định kỳ
11. Phần mềm Trò chuyện
12. Phần mềm Quản lý Lưu trữ
13. Phần mềm Quản lý Văn bản pháp quy
14. Phần mềm Quản lý Chấm công
15. Phần mềm Thông báo, môi trường thảo luận, cộng
tác
16. Phần mềm Quản lý Vi phạm hành chính
37
17. Phần mềm Quản lý Đơn thư hành chính và Khiếu nại
tố cáo
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
37 / 84
Các phân hệ trong Phần Mềm Lõi
Nhóm các phân hệ thuộc Hệ thống Giao dịch
điện tử (G2C)
1. Hệ thống Kiosk thông tin, tra cứu hồ sơ bằng mã
vạch
2. Hệ thống nhắn tin tự động tình trạng hồ sơ cho
người dân
3. Phần mềm Đánh giá hài lòng khách hàng
4. Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
5. Cổng thông tin điện tử đa cấp
38
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
38 / 84
Các phân hệ trong Phần Mềm Lõi
Nhóm các phân hệ thuộc Hệ thống Tác nghiệp
điện tử (G2E)
1. Phần mềm Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể,
lĩnh vực:
 Thương mại dịch vụ (bao gồm rượu, thuốc lá)
 Y tế, văn hóa
2. Phần mềm Quản lý tình hình hoạt động thông tin doanh
nghiệp, hộ kinh doanh cá thể
3. Phần mềm Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn
thực phẩm
4. Phần mềm Quản lý hồ sơ Lao động
5. Phần mềm Quản lý Bồi thường giải phóng mặt bằng
39
6. Phần mềm Quản lý hồ sơ Chứng thực
7. Phần mềm Quản lý Hộ tịch
8. … HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
39 / 84
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
CỦA HCM EGOV FRAMEWORK 2.0
Cấp độ phát triển ứng dụng
1.
2.
3.
4.
Tùy biến - Hiệu chỉnh cơ bản
Thay thế hoặc mở rộng các giao diện hiện hành
Phát triển thêm các ứng dụng mới
Phát triển API core của HCM Egov Framework 2.0
41
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
41 / 84
Tùy biến - Hiệu chỉnh cơ bản
Cấu hình hệ thống (quy trình, báo cáo, phân quyền,
menu, định danh, SSO, v.v.)
Hiệu chỉnh gói theme có sẵn (CSS, image,..)
Phát triển thêm gói theme mới
Hiệu chỉnh Layout Template
Phát triển thêm Layout Template
Hiệu chỉnh bố cục giao diện ứng dụng (JSF UI,
PrimeFaces UI)
42
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
42 / 84
Mô hình ứng dụng
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
43 / 84
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
44 / 84
Mô hình kiến trúc
Phát triển thêm
các phân hệ
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
45 / 84
Quy trình phát triển
46
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
46 / 84
Mô tả các bước
1. Tạo portlet project
 Sử dụng công cụ Liferay IDE để tạo portlet project
là bước đầu để phát triển ứng dụng trên nền tảng
HCM Egov Framework.
2. Xây dựng bussiness logic
 Sử dụng các API đã được cung cấp để xây dựng các
chức năng nghiệp vụ.
3. Xây dựng giao diện
 Tạo các portlet theo chuẩn JSR-268. Về công nghệ
viết giao diện, có thể sử dụng công nghệ tiêu biểu:
47
JSP, JSF, Vaadin, Velocity, Freemarker
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
47 / 84
Mô tả các bước
4. Hiện thực Asset Framework – Đăng ký tài nguyên
 Đây là bước quan trọng để hệ thống HCM Egov
Framework 2.0 có thể gọi đến các giao diện
người dùng trong các mô-đun.
5. Đăng ký mô-đun vào HCM Egov Framework 2.0
 Sau khi hiện thực Asset Framework, chúng ta cần
đăng ký chúng vào HCM Egov Framework 2.0.
6. Đóng gói và triển khai
 Sau khi thực hiện xong mô-đun, chúng ta cần
đóng gói và cài đặt vào HCM Egov Framework
48
2.0.
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
48 / 84
Bộ thư viện PML
Tuân thủ chuẩn: JSR 168 (Portlet Specification),
JSR 286 (Portlet 2.0 Specification), JSR 170
(Content Repository), JSR 208 (Java Business
Integration), Struts, Spring, JSF (JSR 127; 252, 314,
344), Asynchronous JavaScript and XML (AJAX),
Web Services for Remote Portlets (WSRP),…
Tích hợp linh hoạt: Hỗ trợ nhiều cách thức tích hợp:
SOAP, RESTful, RSS,…
Bộ API để sử dụng các dữ liệu về người dùng
Bộ API cung cấp danh mục dùng chung
49
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
49 / 84
Bộ thư viện PML
Bộ API cung cấp trường tuỳ biến (Custom Fields)
giúp cho việc dễ dàng bổ sung dữ liệu mà không cần
thay đổi cấu trúc CSDL
Bộ API quản lý quy trình động
Bộ API báo cáo động
Bộ API liên thông dữ liệu
Bộ API lưu trữ file
Khả năng thay đổi giao diện tác nghiệp trong quy
trình bằng cách cấu hình bằng giao diện trực quan
Khả năng tích hợp nhiều công nghệ khác nhau 50
Hơn 130 component giao diện chuẩn
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
50 / 84
PHẦN 5.
CÁC MODULE CHÍNH
1. QUY TRÌNH ĐỘNG
jBPM – Quản lý quy trình
Xử lý
Xử lý
GUI
Xử lý
GUI
GUI
Xử lý
GUI
Công
Công
Công
Công
việc 1
việc 2
việc 4
việc n
1
3
2
QT1
4
1
QT2
2
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
3
53
53 / 84
Thiết lập quy trình
54
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
54 / 84
Thiết lập quy trình
55
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
55 / 84
Chuẩn bị cấu hình quy trình
Định nghĩa người dùng vào hệ thống
Định nghĩa phòng ban vào hệ thống
Gán người dùng với phòng ban tương ứng vào hệ
thống
Định nghĩa danh sách các form chuyển tương ứng
trong quy trình vào hệ thống
56
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
56 / 84
jBPM và các thành phần
Start: dùng để bắt đầu quy trình
End: kết thúc quy trình
State: chờ cho một xử lý bên ngoài thực hiện
Decision: dùng trong việc có nhiều lựa chọn
Fork/join: fork là activity cho phép chia thành nhiều
nhánh thực hiện song song, join gom những nhánh
tách ra từ fork
Task: đại diện cho một người dùng thực hiện
Sub-process: tạo một quy trình con trong quy trình
57
cha
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
57 / 84
jBPM và các thành phần
Custion: cho người dùng cài đặt hành vi tùy chỉnh
của activity bằng code của người dùng
Java: thực hiện phương thức của class java được cấu
hình
Script: thực hiện một biểu thức
Hql: thực hiện một query HQL trên cơ sở dữ liệu và
kết quả được lưu trong biến quy trình (process
variable)
Sql: cũng giống như hql activity
Mail: dùng để thực hiện việc gửi mail
58
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
58 / 84
Chức năng chính của quy trình
Rút lại
Chuyển nhiều người dùng
Quy trình chính phụ
Nhiều người cùng xử lý chính, nhiều người cùng xử
lý phụ
Cấu hình người xử lý động
Cấu hình các giao diện xử lý động
59
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
59 / 84
2. BÁO CÁO ĐỘNG
Các công nghệ tích hợp trong PML
Jasper Report





Công cụ ireport trực quan với giao diện kéo thả
Hỗ trợ script SQL để truy vấn dữ liệu
Hỗ trợ định dạng template theo chuẩn html
Subreport
Hỗ trợ xuất nhiều định dạng phổ biến: pdf, docx, xls …
Apache POI
 Hỗ trợ việc xuất những báo cáo với những định dạng
phức tạp không thể thiết kế bằng template
RTF Template
 Sử dụng Microsoft Word để thiết kế mẫu
61
 Có thể chỉnh sửa định dạng sau khi hệ thống xuất dữ
liệu
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
61 / 84
Mô hình hoạt động
62
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
62 / 84
Thiết lập báo cáo động
63
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
63 / 84
Chuẩn bị cấu hình
Công cụ thiết kế biểu mẫu.
Định nghĩa người quản lý biểu mẫu tập trung trên hệ
thống.
Định nghĩa các phân hệ sử dụng biểu mẫu.
64
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
64 / 84
Thiết kế biểu mẫu
65
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
65 / 84
Xem trước kết quả
66
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
66 / 84
3. LIÊN THÔNG
Mô hình kết nối của Microsoft
Service
gateway
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
68 / 84
Liên thông các phân hệ
69
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
69 / 84
Liên thông chéo 2 đơn vị
70
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
70 / 84
Liên thông đa cấp độ
71
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
71 / 84
Mã định danh dịch vụ
System/Service identifier (SID) là mã định danh cho
mỗi hệ phần mềm khi tham gia vào liên thông trao
đổi với các hệ phần mềm khác.
Mỗi SID tương ứng với 1 hệ phần mềm trong một
đơn vị.
Mỗi phần mềm thuộc một nhóm chức năng nhất
định sẽ được cấp phát SID theo nguyên tắc đã được
quy định sẵn.
72
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
72 / 84
Cấu trúc mã định danh
SID được cấu thành bởi 2 thành phần:
 1.OID: 48 bit đầu tiên của SID, lưu trữ thông tin
phân cấp của các đơn vị hành chính nhà nước
 2.Mã hệ phần mềm: 16 bit còn lại của SID, phân
biệt các hệ phần mềm với nhau.
Mỗi SID có một mask (mặt nạ) để xác định cấp của
đơn vị hành chính.
STT
SID
MASK
1
0:1:0:0:0:0:0:1 255:255:255:255:255:255:255:255
2
0:1:3:0:0:0:0:0 255:255:255:0:0:0:0:0
3
0:2:0:0:0:0:0:0 255:255:0:0:0:0:0:0
4
0:0:0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0:0:0
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
73
73 / 84
Cấp phát mã định danh dịch vụ
74
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
74 / 84
Chuẩn bị cấu hình
Mã định danh cần phải có sự phân cấp
Mã định danh cần phải duy nhất đối với mỗi hệ
thống phần mềm trong toàn quốc
Mã định danh cần có khả năng định tuyến
Mã định danh cần đáp ứng kết nối tất cả các phần
mềm của tất cả các đợn vị trong cả nước
75
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
75 / 84
Chức năng chính
Gửi yêu cầu
Nhận yêu cầu
Phân phối yêu cầu
Định tuyến yêu cầu
Ghi nhật ký
Lưu trữ các giao dịch
76
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
76 / 84
Năng lực của SGateway
Tự động phân phối thông điệp đến hệ thống nhận
Hệ thống nhận có thể tự kết nối đến gateway để lấy
toàn bộ nội dung thông điệp hoặc một phần của thông
điệp
Hệ thống nhận có thể lấy lại những thông điệp cũ
Hệ thống nhận có thể xem thông tin metadata trước
để có thể quyết định lấy toàn bộ nội dung thông điệp
hay không
Phần mềm gateway sẽ lưu toàn bộ thông điệp từ hệ
thống khác gửi tới và sẽ chuyển đến hệ thống nhận khi
hệ thống nhận kết nối đến gateway
77
Các thông điệp trên gateway chỉ bị xoá hoặc dời đi bởi
người quản trị hệ gateway
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
77 / 84
4. PHÁT TRIỂN GIAO DIỆN WEB
SỬ DỤNG JSF
Tổng quan về JSF
79
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
79 / 84
Áp dụng trên phần mềm
80
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
80 / 84
Các bước thực hiện
Bước 1: Tạo trang xhtml.
Bước 2: Tạo lớp bean để quản lý chức năng được gọi
từ trang xhtml.
Bước 3: Gọi service tương ứng để đọc/lưu trữ dữ
liệu từ/xuống Cơ sở dữ liệu.
81
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
81 / 84
Tùy biến thêm trường dữ liệu
82
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
82 / 84
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tổ chức triển khai
Giai đoạn 1 – Cài đặt, cấu hình (tùy biến) HCM eGov
Framework cho phù hợp với đơn vị
Giai đoạn 2 - Hiệu chỉnh giao diện, them chức năng
 Thành lập nhóm lập trình
 Yêu cầu: Java, JSF, PrimeFaces, CSS, Chức năng
quản trị của Liferay
Giai đoạn 3 – Xây dựng ứng dụng mới
 Yêu cầu thêm: Webservice, lập trình portlet theo
chuẩn JSR286, lập trình cho cổng thông tin
Liferay
84
Giai đoạn 4 – Phát triển PML
HCM eGov Framework 2.0 - Phần mềm lõi
84 / 84
Chúc quý vị đại biểu sức khỏe,
hạnh phúc và thành công