Вижте презентацията, изготвена от нашите ученици!

Download Report

Transcript Вижте презентацията, изготвена от нашите ученици!

Тежките метали околo нас

ПРИЧИНИ

Днес , населението на България е изложено на наднормени нива на тежки метали в харната, която консумира, водещо до повишение на броя хора със здравни проблеми причинени от тях. Ние решихме да проучим причините за тези нива, въздействието на тези метали върху човешкия организм и да уведомим и предупредим обществото относно тази скрита заплаха.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

     Изграждане на здравна култура Създаване на обществено известие Осигуряване на безопасен начин на хранене Как да избягваме големи количества тежки метали Как да се предпазим от отравяне с тежки метали

Какво са тежки метали?

Тежък метал е всеки метал или металоид, който представлява опасност за околната среда.

Реакция на човешкия организъм Най-чести симптоми: гадене диария треска главоболие болки в мускулатурата и ставите отпадналост анемия

-

Хронично излагане

рак диабет хипопигментация стоматит остеомалация полиорганна недостатъчност др.

Изследване на концентрации на тежки метали в храните

Метод на изследване

   Хомогенизация Микровълново разграждане ICP-MS

РЗИ Варна -

Хомогенизация

 Процес на смесване на две или повече взаимно неразтвори ми вещества.

Микровълново разграждане Метод на разтваряне на тежки метали в присъствие на органични вещества

ICP-MS

Вид спектрометрия способна да засича метали с точност до една част на трилион ( 10 12).

Co Cr Cu Hg Ni Pb Tl Zn

Елемент

Al Средни концентрации на тежки метали в човешкия организъм

Здрава европейска

популация (µg/ml-1) 0,0165

Допустими стойности

(µg/ml-1) 0,002 – 0,015 Cd 0,00096 0,0001 - 0,0017 0,00011 0,00043 0,940 0,00609 0,00086 0,0387 0,00007 6,713 0,00004 – 0,00091 0,00001 – 0,0012 0,780 – 1,760 0,0017 – 0,0099 0,0003 – 0,0033 0,0004 – 0,047 0,00015 – 0,00063 4,076 – 7,594

Cd Pb Zn As Se Hg Източници на тежки метали

Месо

31% 56% 38% 100%

Зърно

23% 19% 14% 62% -

Зеленчуци Плодове

44% 34% -

Млечни пр.

21% 31% -

Анкета

1. Консумирате ли разнообразна храна?

2. Ядете ли полуфабрикати?

3. Готвите ли в алуминиеви съдове?

4. Пушите ли?

5. Ползвате ли кафе машини? 6. Избирате ли храната си по произход? 7. Консумирате ли брашно често?

8. Ядете ли консервирани храни?

9. Консумирате ли риба или рибни продукти?

10. Използвате ли козметика повече от един път на седмица?

Резултати

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не Да

Дневна доза

Pb (µg) Cd (µg) Zn (µg)

Млечни продукти Месо и риба Зърно Картофи Листни зеленчуци Бобови растения 0 4 4,16 0,70 3,03 18,80 Коренни растения 3,38 Плодове 21,85 Олио и мазнини Захарни изделия Напитки Общо 0,67 0,55 3,81 60,4 3,94 2,49 11,66 9,11 3,18 0,42 0,76 11,09 1,36 0,68 6,49 51,2 3837 6660 3370 1198 136 542 80 461 314 254 1066 17918 0 0 0 0

Hg (µg)

0 2,89 0 0 0 0 0 2,89

As (µg)

0 0 2,34 5,64 1,35 0,64 0 0 0,17 0 0 10,1

Se (µg)

0 0 0 56,3 92,5 0,65 0,25 0 0 0 0 149,7

Обществено известие

1. Кои метали са тежки?

2. Къде можем да срещнем тежки метали?

3. Някои от тежките метали полезни ли са за човешкия организъм в определени количества?

4. Запознати ли сте какви тежки метали има в козметиката, която използвате?

5. Запознати ли сте какви тестове трябва да направите, за да установите количеството на тежките метали във вашето тяло?

6. Какви са основните симптоми на натрупване на тежки метали в тялото ни?

7. Натрупването на кой тежък метал е причина за Алцхаймер, Паркинсон, деменция?

8. Знаете ли съдържанието на продуктите, които купувате?

9. Кои храни са най- богати на арсеник?

10. Кои риби имат по- голяма склонност да натрупват живак?

100%

Резултати

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Грешно Вярно

1.

2.

3.

4.

Резултати

Повишихме общественото внимание отностно тежките метали.

Запознахме целевата група с методите на изследване на концентрациите на тежките метали в храните.

Научихме .... как да разпознаваме симптоми на отравяне с тежки метали Уповестихме токсичността на храната, която консумираме.

ИЗРАБОТИЛИ

Кристиан Чернев Траяна Димитрова Даниелсон Коше

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Ани Нинова

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО