علم مواد

download report

Transcript علم مواد

‫بنام خدا‬
‫دانشگاه بوعلی سینا‪ -‬مجتمع آموزش عالی نهاوند‬
‫گروه مهندس ی صنایع‬
‫اصول علم مواد (‪(2903300‬‬
‫(ساختار‪ ،‬خواص و مهندس ی مواد)‬
‫‪Lecture 1‬‬
‫‪Introduction and Chapter 1‬‬
‫‪Introduction to Materials Science and‬‬
‫‪Selection‬‬
‫مدرس‪ :‬هنگامه هادیان‬
‫‪1‬‬
‫اصول علم مواد‬
‫نام درس‪:‬‬
‫علم مواد (‪(2903300‬‬
‫(ساختار‪ ،‬خواص و مهندس ی مواد)‬
‫‪Principles of Materials Science‬‬
‫اهدف‪:‬‬
‫• آشنایی دانشجویان با انواع مواد‪ ،‬خواص و توانایی آنها در ارتباط با نیازهای‬
‫صنعتی روز‬
‫• شناخت چگونگی تأثیر عوامل خارجی (از قبیل عوامل محیطی و شرایط کاری) بر‬
‫خواص و رفتار مواد‬
‫• شناخت و بررس ی روش ها و فرایندهایی که بتوان خواص مواد را بهبود داد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اصول علم مواد‬
‫مدرس‪:‬‬
‫• هنگامه هادیان‬
‫– آدرس الكترونيكي )‪:(Email‬‬
‫– ساعت هاي رفع اشكال‪:‬‬
‫• دوشنبه ها ‪ 10-12‬و سه شنبه ها‬
‫‪3‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫اصول علم مواد‬
‫وب سایت درس‪:‬‬
‫‪www.hadian-ind.webs.com‬‬
‫– مراجعه مرتب دانشجویان به وب سایت درس‬
‫– اعالم نتایج کوییزها در وب سایت درس‬
‫‪4‬‬
‫اصول علم مواد‬
‫پیش نیاز های درس‪:‬‬
‫–‬
‫‪5‬‬
‫آشنایی با اصول مقدماتی شیمی‬
‫اصول علم مواد‬
‫نحوه مطالعه درس در طول ترم‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪6‬‬
‫‪ 3‬تا ‪ 4‬ساعت کار در هفته‬
‫حضور در کالس و مشارکت در مباحث‬
‫مطالعه اسالیدها و کتاب مربوطه‬
‫انجام تحقیق و ارائه آن در کالس‬
‫اصول علم مواد‬
‫مراجع‪:‬‬
‫• علم مواد‪ ،‬تئوری و عملی‪ ،‬تألیف‪ ،W. D. Callister, Jr :‬مترجم‪:‬‬
‫مهندس مسعود بینش‬
‫• اصول علم مواد (ساختار‪ ،‬خواص و مهندس ی مواد)‪ ،‬تألیف‪ :‬حسین‬
‫تویسرکانی‬
‫• اصول علم و مهندس ی مواد‪ ،‬تألیف‪ ،W. D. Callister, Jr :‬ترجمه‬
‫پروفسور علی شکوه فر‬
‫‪• Principles of Materials Science and Engineering, W.‬‬
‫‪F. Smith, 3ED, McGraw Hill, 1996‬‬
‫‪7‬‬
‫اصول علم مواد‬
‫نمره بندي‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫شرح‬
‫نمره‬
‫شرح‬
‫نمره‬
‫تحقيق و ارائه‬
‫‪2‬‬
‫ميان ترم‬
‫‪7‬‬
‫كوييز‬
‫‪1‬‬
‫پايان ترم‬
‫‪10‬‬
‫اصول علم مواد‬
‫کوییزها‪:‬‬
‫• اطالع دانشجویان از زمان کوییزها‬
‫• زمان گرفتن کوییز در شروع کالس‬
‫‪9‬‬
‫اصول علم مواد‬
‫میان ترم و پایان ترم‪:‬‬
‫• امتحانات میان ترم و پایان ترم شامل کلیه مطالب ارایه شده در کالس و‬
‫اسالیدهای درس ی و کتاب‬
‫• حذفی بودن امتحان میان ترم در صورت مناسب بودن میانگین کالس‬
‫‪10‬‬
‫اصول علم مواد‬
‫تاریخ های مهم برای این درس‬
‫‪11‬‬
‫وظیفه دانشجویی‬
‫تاریخ‬
‫امتحان میان ترم‬
‫‪91/09/12‬‬
‫امتحان نهایی‬
‫صبح ‪91/10/0‬‬