Абітурієнту 2015 - Тернопільський національний економічний

Download Report

Transcript Абітурієнту 2015 - Тернопільський національний економічний

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Талановиті
Наполегливі
Ерудовані
Успішні
Ваш надійний
путівник у майбутнє
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
6 інститутів
57 кафедр
які здійснюють підготовку за:
9 факультетів
4 міжнародні
програми та
• 11 галузями знань
факультет-програми
• 19 напрямами підготовки
• 30 спеціальностями
4 філії
3 коледжі
Магістратура
Аспірантура
Докторантура
ІНСТИТУТИ ТА ФАКУЛЬТЕТИ ТНЕУ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д.ГАВРИЛИШИНА
►УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ПРОГРАМА З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
(за напрямом підготовки комп’ютерні науки)
► УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКА ФАКУЛЬТЕТ-ПРОГРАМА
►УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКА ФАКУЛЬТЕТ-ПРОГРАМА
►УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ПРОГРАМА
(за всіма акредитованими напрямами підготовки)
напрями підготовки:
– маркетинг
– менеджмент
– міжнародна економіка
– міжнародні економічні відносини
– міжнародна інформація
– туризм
ІНСТИТУТИ ТА ФАКУЛЬТЕТИ ТНЕУ
ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ
напрями підготовки:
– облік і аудит
ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ
напрями підготовки:
– фінанси і кредит
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
напрями підготовки:
– економіка підприємств
– менеджмент
– управління персоналом та економіка праці
ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
напрями підготовки:
– економічна теорія
– фінанси і кредит
ІНСТИТУТИ ТА ФАКУЛЬТЕТИ ТНЕУ
ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
напрями підготовки:
– економіка підприємств
– облік і аудит
– менеджмент
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
напрями підготовки:
– економічна кібернетика
– ком’ютерна інженерія
– системна інженерія
– програмна інженерія
– комп’терні науки
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
напрями підготовки:
– правознавство
– соціальна робота
– документознавство та інформаційна діяльність
– психологія
ІНСТИТУТИ ТА ФАКУЛЬТЕТИ ТНЕУ
ФАКУЛЬТЕТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
напрями підготовки:
– менеджмент
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ
ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
– здійснює підготовку фахівців за заочною, заочно-дистанційною та
дистанційною формами навчання
– здійснює довузівську та післядипломну підготовку
НОВОВОЛИНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
напрями підготовки:
– економіка підприємства
– менеджмент
– фінанси і кредит
– облік і аудит
ЧОРТКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ПІДПРИЄМНИЦТВА І БІЗНЕСУ
напрями підготовки:
– облік і аудит
– фінанси і кредит
ІНСТИТУТИ ТА ФАКУЛЬТЕТИ ТНЕУ
ВІННИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІКИ
напрями підготовки:
– економіка підприємства
– облік і аудит
– фінанси і кредит
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ
напрями підготовки:
– менеджмент
– маркетинг
– міжнародна економіка
– фінанси і кредит
– облік і аудит
ЄРЕВАНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
напрями підготовки:
– фінанси і кредит
– комп’ютерна інженерія
– облік і аудит
ФІЛІЇ ТНЕУ
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ
напрями підготовки:
– фінанси і кредит
ЛУЦЬКА ФІЛІЯ
напрями підготовки:
– фінанси і кредит
– облік і аудит
САМБІРСЬКА ФІЛІЯ
напрями підготовки:
– економічна кібернетика
– програмна інженерія
СВАЛЯВСЬКА ФІЛІЯ
напрями підготовки:
– фінанси і кредит
– облік і аудит
КОЛЕДЖІ ТНЕУ
КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
спеціальності:
– правознавство
– організація виробництва
– фінанси і кредит
– обслуговування комп’ютерних
систем і мереж
КОЛЕДЖ ЧОРТКІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО
ІНСТИТУТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА І БІЗНЕСУ
спеціальності :
– фінанси і кредит
– бухгалтерський облік
– оціночна діяльність
– інформаційна діяльність підприємств
ВІННИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
спеціальності :
– правознавство
– економіка підприємства
– фінанси і кредит
– бухгалтерський облік
ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО
ПРЕДМЕТИ ЗНО
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
Факультети/інститути, фахові спрямування
ПРОГРАМНА
ІНЖЕНЕРІЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
- програмне забезпечення систем
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д. Гаврилишина
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
- менеджмент туристичного та готельного бізнесу
1. УКРАЇНСЬКА
МОВА ТА
ЛІТЕРАТУРА
(базовий рівень)
2. МАТЕМАТИКА
(базовий рівень)
3. ІНОЗЕМНА
МОВА
► УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКА ФАКУЛЬТЕТ-ПРОГРАМА
- міжнародний менеджмент
ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
МЕНЕДЖМЕНТ
- менеджмент організацій та адміністрування
- логістика
- менеджмент закладів охорони здоров’я
- менеджмент спортивних організацій
АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
- менеджмент і правове забезпечення агропромислового
виробництва
- менеджмент природокористування та економіка
довкілля
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
- управління у сфері економічної конкуренції
- муніципальний менеджмент
ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО
ПРЕДМЕТИ ЗНО
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
Факультети/інститути, фахові спрямування
ФІНАНСІВ
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
- фінанси;
- фінанси у системі митних органів;
- фінанси суб’єктів господарювання
- оподаткування;
- страхова справа;
БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
- банківська справа
1. УКРАЇНСЬКА
МОВА ТА
ЛІТЕРАТУРА
(базовий рівень)
АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
- облік і правове забезпечення АПВ
ОБЛІКУ І АУДИТУ
ОБЛІК І АУДИТ
2. МАТЕМАТИКА
(базовий рівень)
3. ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ
ЕКОНОМІЧНА
КІБЕРНЕТИКА
- облік і правове забезпечення підприємницької діяльності
- облік і контроль в державному секторі економіки
- облік і контроль у сфері послуг
- облік і правове забезпечення інвестиційної діяльності
- контроль і ревізія
КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
- інформаційні технології в економіці
ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІКА
ПІДПРИЄМСТВА
АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
- економіка і фінанси підприємств агропромислового
виробництва (з правом викладання основ економіки)
ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО
ПРЕДМЕТИ ЗНО
1. УКРАЇНСЬКА
МОВА ТА
ЛІТЕРАТУРА
(базовий рівень)
2. ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
Факультети/інститути, фахові спрямування
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
ТА ІНФОРМАЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
ЮРИДИЧНИЙ
СОЦІАЛЬНА РОБОТА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д. Гаврилишина
ТУРИЗМ
3. ГЕОГРАФІЯ
1. УКРАЇНСЬКА
МОВА ТА
ЛІТЕРАТУРА
(базовий рівень)
2. ІНОЗЕМНА
МОВА
3. ГЕОГРАФІЯ
МІЖНАРОДНА
ІНФОРМАЦІЯ
МАРКЕТИНГ
- управління готельно-туристичним та ресторанним
бізнесом
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д. Гаврилишина
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д. Гаврилишина
►УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКА ФАКУЛЬТЕТ-ПРОГРАМА
- міжнародний маркетинг
ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО
ПРЕДМЕТИ ЗНО
1. УКРАЇНСЬКА
МОВА ТА
ЛІТЕРАТУРА
(базовий рівень)
2. ІНОЗЕМНА
МОВА
3. ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ
1. УКРАЇНСЬКА
МОВА ТА
ЛІТЕРАТУРА
(базовий рівень)
2. ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ
3. БІОЛОГІЯ
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
Факультети/інститути, фахові спрямування
МІЖНАРОДНІ
ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д. Гаврилишина
ПРАВОЗНАВСТВО
ЮРИДИЧНИЙ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д. Гаврилишина
МІЖНАРОДНА
ЕКОНОМІКА
- європейська економіка
- міжнародний туризм
- світова економіка і міжнародне право
► УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКА ФАКУЛЬТЕТ-ПРОГРАМА
- міжнародні фінанси
► АНГЛОМОВНА ПРОГРАМА З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
ПСИХОЛОГІЯ
ЮРИДИЧНИЙ
ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО
ПРЕДМЕТИ ЗНО
1. УКРАЇНСЬКА
МОВА ТА
ЛІТЕРАТУРА
(базовий рівень)
2. МАТЕМАТИКА
(базовий рівень)
3. ФІЗИКА
1. УКРАЇНСЬКА
МОВА ТА
ЛІТЕРАТУРА
(базовий рівень)
2. МАТЕМАТИКА
(базовий рівень)
3. ГЕОГРАФІЯ
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
Факультети/інститути, фахові спрямування
КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
КОМП’ЮТЕРНА
ІНЖЕНЕРІЯ
СИСТЕМНА
ІНЖЕНЕРІЯ
УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ТА
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ім. Б.Д. Гаврилишина
► УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ПРОГРАМА
З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК (англомовна програма)
КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
- комп’ютерні системи та мережі
- спеціалізовані комп’ютерні системи
КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
(з правом викладання основ
економіки)
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ:
– економіка та підприємництво,
менеджмент і адміністрування – з основ економіки
– право – з основ правознавства
– інформатика та обчислювальна техніка – з основ інформатики
ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ЗА
ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ:
– економіка та підприємництво,
менеджмент і адміністрування – з економіки
– культура – з документознавства
– право – з правознавства
– соціальне забезпечення – з психології
– міжнародні відносини – з міжнародних відносин
– сфера обслуговування – з туризму
– інформатика та обчислювальна техніка, автоматика та
управління – з інформатики та обчислювальної техніки
Що нового в ЗНО
Два рівні складності сертифікаційної
роботи (тесту) Абітурієнти складатимуть
тести ЗНО з української мови і літератури
та математики двох рівнів складності –
базового і поглибленого, обрати який слід
буде під час реєстрації.
Що нового в ЗНО
Державна підсумкова атестація (ДПА)
з української мови
Для усіх випускників загальноосвітніх
навчальних закладів 2015 року результати
ЗНО з української мови і літератури
зараховуватимуться як результати ДПА.
Що нового в ЗНО
Встановлення «порогового бала»
Для визначення результатів ЗНО-2015 з кожного
предмета буде встановлено «пороговий бал»,
тобто та кількість тестових балів, яку може набрати
мінімально підготовлений абітурієнт. Учасники
тестування, які не подолають «поріг», не зможуть
використати результат ЗНО з цього предмета для
вступу до ВНЗ. Усі абітурієнти отримають оцінку за
шкалою від 100 до 200 балів.
Дворівневі тести ЗНО
Українська мова і література
та математика
два рівні складності
БАЗОВИЙ
ПОГЛИБЛЕНИЙ
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА
ЧАС ВИКОНАННЯ
БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ
ПОГЛИБЛЕНИЙ
РІВЕНЬ
150 хвилин
210 хвилин
БАЗОВИЙ РІВЕНЬ
ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ
34 завдання
з української мови
підвищеної складності
(зараховується як ДПА)
100-200 балів
(для ВНЗ, які визначили
рівень сертифіката - поглиблений)
16 завдань
(для ВНЗ, які визначили
рівень сертифіката - базовий)
з української літератури
100-200 балів
24 завдання
1-12 балів
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
МАТЕМАТИКА
ЧАС ВИКОНАННЯ
БАЗОВИЙ
РІВЕНЬ
ПОГЛИБЛЕНИЙ
РІВЕНЬ
130 хвилин
210 хвилин
БАЗОВИЙ РІВЕНЬ
ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ
30 завдання
з алгебри та геометрії
підвищеної складності
100-200 балів
(для ВНЗ, які визначили
рівень сертифіката - базовий)
(для ВНЗ, які визначили
рівень сертифіката - поглиблений)
6 завдань
100-200 балів
МАТЕМАТИКА
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
КОНКУРСНИЙ БАЛ
10% вага середнього
бала документа про
повну середню освіту
30% сертифікат
з української мови і літератури (базовий рівень)
30% сертифікат №2
за вибором ВНЗ
30% сертифікат №3
за вибором ВНЗ
+ 5%
бал за особливі успіхи
100-200
балів
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ
Вступник особисто присвоює своїм
заявам пріоритетність від 1 до 15.
Зміна пріоритетів впродовж вступної кампанії
не допускається!
Як правильно визначити
пріоритетність і як
відбуватеметься
надання рекомендацій
ВНЗ
№1
1
ВНЗ
№2
2
3
4
ВНЗ
№3
6
5
7
ВНЗ
№4
9
8
10
12
ВНЗ
№5
13
11
Гіпотетично Ваш конкурсний бал – 187 балів
Прохідні бали по ВНЗ за конкурсними групами:
ВНЗ №1 – “заява з пріоритетом – 1” – 189,0 балів
– “заява з пріоритетом – 2” – 192,0 балів
– “заява з пріоритетом – 3” – 186,5 балів
ВНЗ №2 – “заява з пріоритетом – 4” – 188,5 балів
– “заява з пріоритетом – 5” – 183,0 балів
– “заява з пріоритетом – 6” – 191,0 балів
15
14
ПРІОРИТЕТ
ПОДАЧА ЗАЯВ
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКА
НА ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКА
НА ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ
ВНЗ №3 – “заява з пріоритетом – 7” – 186,0 балів
– “заява з пріоритетом – 8” – 186,5 балів
– “заява з пріоритетом – 9” – 190,5 балів
ВНЗ №4 – “заява з пріоритетом – 10” – 179,5 балів
– “заява з пріоритетом – 11” – 181,0 балів
– “заява з пріоритетом – 12” – 178,5 балів
ВНЗ №5 – “заява з пріоритетом – 13” – 177,5 балів
– “заява з пріоритетом – 14” – 183,0 балів
– “заява з пріоритетом – 15” – 190,5 балів
За результатами конкурсу Ви проходите в
– прохідний бал
таких конкурсних групах:
– прохідний бал вище Вашого
1
2
3
4
6
5
7
9
8
10
12
11
13
15
14
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКА
НА ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ
Згідно з Умовами прийому в 2015 році Ви будете рекомендовані
за найвищим пріоритетом з числа зазначених Вами під час
подання заяв.
У Вашому випадку це заява з пріоритетом № 3.
Отже, заяви з нижчими пріоритетами не беруть участі у
конкурсному відборі, при цьому зберігається право на участь
у конкурсі за пріоритетами 1 та 2.
1
2
3
4
6
5
7
9
8
10
12
11
13
15
14
У разі, якщо Ви не подали оригінали документів до ВНЗ за пріоритетом № 3 до 05 серпня 2015 року (до 18.00 годин) то Ви втрачаєте
право на зарахування на місця державного замовлення в цій
конкурсній групі.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКА
НА ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ
Згідно з Умовами прийому в 2015 році оновлений список
рекомендованих до зарахування оприлюднюється 07 серпня
2015 року до 12.00 години.
У Вашому випадку зберігається можливість бути рекомендованим до зарахування на місця державного замовлення за пріоритетами 1 або 2 (за умови достатності балів).
Прохідні бали по ВНЗ за оновленим списком:
ВНЗ №1 – “заява з пріоритетом – 1” – 187,0 балів
– “заява з пріоритетом – 2” – 190,0 балів
1
2
3
Подати оригінали документів до ВНЗ за оновленим списком
потрібно до 07 серпня 2015 року (до 17.00 годин).
ВИБІР ВНЗ
Як правильно
зробити свій вибір?
Реально оцініть свої
можливості!
Правильно розставте
пріоритети!
ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ
ОКР молодший спеціаліст – з 10 липня до 24 липня
ОС бакалавр (на основі ЗНО) – з 10 липня до 01 серпня
(до 12.00 год.)
ОС бакалавр (з правом здачі вступних іспитів та
проходження співбесіди) – з 10 липня до 24 липня
ОС бакалавр (за скороченими програмами) – з 10 липня
до 24 липня
ОКР спеціаліст, ОС магістр – з 06 липня до 24 липня
ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
ОКР молодший спеціаліст – з 25 липня до 01 серпня
ОС бакалавр – з 25 липня до 01 серпня
ОКР спеціаліст, ОС магістр – з 07 липня до 01 серпня
ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ
оприлюднення першого рейтингу та надання рекомендації щодо зарахування – 2 серпня, до 12.00 годин
вибір вступниками місця навчання відповідно до
зазначених пріоритетів – до 05 серпня, 18.00 годин
оприлюднення оновленого списку рекомендованих до
зарахування – 07 серпня, до 12.00 годин
ТЕРМІНИ ЗАРАХУВАННЯ
за державним замовленням – не пізніше 12.00 год.
08 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови
виконання
державного
замовлення
відповідного
напряму (спеціальності) – не пізніше 14 серпня
ДЕ НАС ШУКАТИ ?
www.tneu.edu.ua
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ТНЕУ
Адреса:
м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11 (корпус №1)
Графік роботи:
Щоденно з 9-00 до 17-00 год.
Обідня перерва з 13-00 до 14-00.
тел. (0352) 47-50-60
http://www.tneu.edu.ua
e-mail: [email protected] Skype: pk_tneu
Довузівська підготовка:
(0352) 53-95-92
Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації:
(0352) 47-58-51; 53-99-96
Відділ по роботі з іноземними громадянами: (0352) 47-5873
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ЛАСКАВО ПРОСИМО
ДО НАС НА НАВЧАННЯ