Jesper Hermansen - Bibliotekslederforeningen

download report

Transcript Jesper Hermansen - Bibliotekslederforeningen

BCF ÅRSMØDE 2015
V. JESPER HERMANSEN, DIREKTØR KULTURSTYRELSEN
Kulturstyrelsen
Foto: Bjarke Ørsted
Kulturstyrelsens strategiske fokus
• Samarbejde
• Anbefalingerne i ”Folkebibliotekerne i
videnssamfundet” har fortsat gyldighed
• Udviklingspuljen for folkebiblioteker og
pædagogiske læringscentre er et
eksempel på en strategisk ressource
• Indsatsområderne læner sig op ad de
udviklingsspor, som styrelsen forfølger
strategisk
Odense Bibliotek
Foto: Mette Krull
Ændrede samfundsmæssige vilkår
• Hastige forandringer
• Digitalisering
• Ændrede brugervaner og brugerkrav
• Informationsoverload
• Nye krav til bibliotekernes
serviceydelser
• Borgerne som medskabere af
bibliotekets tilbud
Musikbiblioteket Odense
Foto: Mette Krull
Stikord nr. 1: Digitaliseringen
• Efterspørgsel på de digitale produkter
stiger
• Brugernes forventning til produkter og
funktionalitet
• Nyt indhold og variable prismodeller i
eReolen
• Eksperimenter med klik– og licensmodel
• Forbedret digital formidling
Foto: Bjarke Ørsted
Stikord nr. 1: Digitaliseringen
Danskernes Digitale Bibliotek:
• 100 % tilslutning
• Fælles videreudvikling
• Formidling via CMS-løsning og
apps
• Kvalificeret viden om brugere
• Evaluering 2015
Rammeaftalerne på CB-området:
• Sætter strategisk retning
• Kulturstyrelsen arbejder på
modeller for en digital overbygning
i de nye rammeaftaler
DDBs årshjul, 2015
Stikord nr. 2: fællesskaber
• Stærk efterspørgsel efter
fællesskaber
• Læseklubber og
læsekredse
• Biblioteket som det
centrale fælles-offentlige
mødested
Lyngby Bibliotek
Foto: Karin Heiberg
Stikord nr. 3: nye brugergrupper
• Interessen for at bringe
læsningen ud til nye
grupper
• Ministerens Danmark
Læser kampagne bidrager
• Modelkommunerne
• Danmark Læser dagen d.
23. april 2015
• Bibliotekernes indsats
Danmark Læser
Foto: Nana Reimers
Stikord nr. 4: partnerskaber
• Nye typer af partnerskaber
mellem kulturinstitutioner
• Mulighederne for
samarbejde i
folkeskolereformen
• Konference om potentialet
• Bibliotekernes mangeårige
erfaring med
skolesamarbejde
Randers Bibliotek
Stikord nr. 5: bibliotekernes fysiske rammer
• Åbne - eller selvbetjente biblioteker
• Imødekommer borgernes ønske om
fleksibel adgangen til bibliotekernes
rum, digitale tilbud og fysiske
samlinger
• Biblioteker i yderkanten
Odense Bibliotek
Foto: Mette Krull
Modelprogram for folkebiblioteker
• Gentænker bibliotekets fysiske rammer
• Inspiration, cases og workshops
• Public Library of the Year blev uddelt
første gang i 2014
• Programmet fortsætter
Public Library of The Year Award 2014,
Craigieburn Library, Australien
Foto: Francis-Jones Morehen Thorp og
Jens Lauridsen
Stikord nr. 6: bibliotekernes rolle som
udbyder af lærings- og inspirationstilbud
• Bibliotekernes bidrag til implementering
af den fællesoffentlige
digitaliseringsstrategi
• Uformel læring og it-kurser
• Understøttelse af et livslangt
læringsperspektiv
• Bibliotekerne i den nye
digitaliseringsstrategi
Foto: Bjarke Ørsted
Stikord nr. 7: formidling
• Ministerens tre-årige
formidlingspris
• Stor anerkendelse af
bibliotekernes vilje til
fornyelse
• Den første vinder kåres
i marts 2015
Biblioteket Rentemestervej
Foto: Barke Ørsted
Fælles drøftelser om fremtiden
• Kulturstyrelsen igangsætter en debat- og udviklingsproces om fremtidens
folkebibliotek
• Tre konferencer i foråret 2015. Alle opfordres til at bidrage.
• Centrale omdrejningspunkter: Den digitale verden, dannelse, individ &
fællesskab
Odense Central Bibliotek, foto: Mette Krull
Gentofte Bibliotek, foto: Leif Bolding
Lektiecafé, foto: Bjarke Ørsted
Tak for opmærksomheden!
Jesper Hermansen
Direktør
Kulturstyrelsen
[email protected]
www.kulturstyrelsen.dk