TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Download Report

Transcript TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
Cíle tepelného zpracování (T.Z.)
1. Odstranit nevhodnou strukturu a vlastnosti
jako důsledek technologického zpracování.
T.Z. polotovarů – odlitků, výkovků, výlisků,
svařenců. Jedná se o mezioperační T.Z.
2. Získat potřebné vlastnosti (strukturu). T.Z.
finálních výrobků. Konečné T.Z.
Druhy T.Z:
•
•
•
•
Žíhání
Kalení a popouštění
Termomechanické zpracování
Povrchové zpracování
– Povrchové kalení
– Chemicko-tepelné zpracování
Žíhání odlitků, tvářených a
svařovaných součástí
• Bez překrystalizace
– Rekrystalizační
– Na odstranění pnutí
– Na měkko
• S překrystalizací
– Izotermické
– Normalizační
– Homogenizační
Žíhání
s překrystalizací
teplota
A3
A1
bez překrystalizace
ohřev
prodleva
čas
ochlazování
Tepelné zpracování odlitků
• Cíl:
– Odstranění hrubé licí struktury
– Zmenšit rozdíl v chemickém složení vyvolaný
dendritickým a pásmovým odmíšením, zajistit
homogenitu struktury
– Odstranit vnitřní pnutí
Základy tepelného zpracování ocelových
odlitků
• žih. na snížení vnitřního pnutí, 550o až 650oC,
prodleva na teplotě 4 min/1 mm největší tloušťky,
max. však 20 min, ochlazování do 150oC v peci
• žih. na měkko, 620o až 650oC – zlepšení
obrobitelnosti
• normalizační žih., Ac3 +30 až 50oC – odstranění licí
struktury – zlepšení mechanických vlastností
• homogenizační žíhání 1050o až 1150oC – odstranění
dendritického a pásmového odmíšení
• zušlechťování – ocelí s vyšším obsahem C (0.35%C)
Základy tepelného zpracování litinových
odlitků (grafitická litina)
• žih. na odstranění vnitřního pnutí, 600oC,
prodleva 1 až 8 hod.
• žih. pro zlepšení obrobitelnosti (snížení
tvrdosti), 850o až 950oC, prodleva do 2. hod.
• normalizační žih., 750o až 800oC – zvýšení
tvrdosti a pevnosti
• kalení a popouštění
Tepelné zpracování výlisků a výkovků
• Cíl:
– Odstranění deformačního zpevnění
– Zlepšit obrobitelnost
– Zrovnoměrnit strukturu a mechanické vlastnosti
– Odstranit vnitřní pnutí
T.Z. výlisků a výkovků
• Rekrystalizační žíhání – 600oC až 650oC - odstranění
deformačně zpevněné struktury za studena tvářených součástí
• Žih. na odstranění vnitřních pnutí 600oC až 650oC– velké volně
kované výkovky
• Žih. na měkko – 650o až 720oC – přeměna páskového perlitu
na zrnitý, dobře obrobitelný perlit
• Normalizační žíh. - Ac3 +30 až 50oC – výdrž na teplotě 5 až 20
min – odstranění nestejné struktury, dosažení rovnoměrné
krystalizace – rovnoměrné mech. vlastnosti
• Žih. izotermické – krátká prodleva na tepl. austenitizace –
rychlé ochlazení na t. přeměny – prodleva - u výkovků, kdy se
N.Ž dosáhne příliš vysoká pevnost
• Zušlechťování
Tepelné zpracován svařenců
• Žíhání na snížení vnitřního pnutí
• Žíhání normalizační – s cílem odstranit
strukturu degradovanou svařováním
Postup tepelného zpracování by měl
obsahovat
• Název výrobku a jeho identifikaci (materiál,
hmotnost, počet kusů …)
• Číslo operace
• Typ pece
• Způsob uložení v peci
• Ohřívací medium
• Rychlost ohřevu
• Doba ohřevu – prodleva na teplotě
• Rychlost a podmínky ochlazování
• Zobrazení teplotního režimu
Příklad postupu žíhání