System Center Configuration Manager 2012

download report

Transcript System Center Configuration Manager 2012

PRODUKTIV INFRASTRUKTÚRA
Költség hatékony és rugalmas
infrastruktúra ami az ismert és
meglevő termékeken alapul
KISZÁMÍTHATÓ ALKALMAZÁSOK
Megbízható alkalmazás szolgáltatási
szintek köszönhetően a monitoring és
felügyeleti képességeknek
 Heterogén környezetek
támogatása
 Szolgáltatás központú
megközelítés
 Folyamat automatizálás
 Széleskörű alkalmazás
felügyelet
 Önkiszolgáló infrastruktúra
 Mély alkalmazás felügyelet és
állapot követés
SAJÁT FELHŐ
Privát és publikus felhő használata
az egyedi igények szerint, egy közös
eszköz készlettel felügyelve
 Rugalmas delegáció és kontroll
 Közös konzol használata a
felhők között
 Fizikai, virtuális és felhő
felügyelet
FOLYAMAT
AUTOMATIZÁLÁS
IT Szolgáltatás
Management ajánlások
egy dobozban
IT megfelelőség, kockázat
kezelés és irányítás
INTEGRÁCIÓ
Meglevő System Center
eszközök jobb
kihasználása
CMDB feltöltése
konnektorokon
keresztül
ÖNKISZOLGÁLÓ
Szolgáltatás használók
Üzleti elemzők
Végfelhasználók
Jelentések &
Dashboard
Excel, SSRS
Performance Point
MEGJELENÍTÉS
DW
SM konzol:
Portál: Szerepkör alapú, Önkiszolgáló
Service Desk
IT Szolgáltatás ajánlatok
Változás és bevezetés
Szolgáltatás katalógus: Szolgáltatás és
Service
Deskigénylések
SM Adminisztráció
Adminisztráció
CMDB
ADAT
CMDB
Modellekbiztosítja
/ Objektumok:
Quota, Access,
a Costs,
Templates, VMs, Services,
standardizációt
Clouds, Runbooks
és
megfelelőséget
Konnektor
Igénylési folyamatok:
Üzleti esemény
feliratkozások
Business process WF engine
WI aktivitások
Igénylési folyamat
Figyelés
Bevonás
Értesítések
Jóváhagyások
WORKFLOW
Az
igénylési
folyamatok
vezénylik
az
Orchestrator: IT folyamat automatizáció
Run
Automatizáció
books
Integration automatizációt
Packs
OM
VMM
Other IT
Systems
IT Szolgáltatás
menedzsment
• Incidens és
probléma
kezelés
• Változás és
bevezetés
menedzsment
• Szolgáltatás
igénylés
teljesítés
• Service Level
Agreement (SLA)
támogatás
IT mint
szolgáltatás
• Önkiszolgáló,
szolgáltatás
portál
• Szolgáltatás
katalógus
• Szerepkör alapú
ajánlatok
System Center
integráció
• OM, CM & AD,
VMM és
Orchestrator
csatlakozási
képesség, adatok
áthozatala
• Orchestrator
runbook-ok
• VMM Private
Cloud integráció
Üzleti Intelligencia
• System Center
Data Warehouse
• OLAP támogatás
jelentések és
lefúrások
készíthetősége
végett
Szolgáltatás
tervezés
Módosítások
kezelése
Szolgáltatás
üzemeltetés
Kapacitás
menedzsment
Szolgáltatás eszköz és
konfiguráció
menedzsment
Incidens
menedzsment
Változás kezelés
Probléma
menedzsment
Rendelkezésre állás
menedzsment
Kockázat kezelés
Megfelelőség
kezelése
Beszállító
menedzsment
Szolgáltatás
fejlesztés
Szolgáltatási szint
kezelés
Szolgáltatás mérés
Bevezetés kezelés
Tudás menedzsment
Esemény
menedzsment
Igénylés kiszolgálás
Szolgáltatás
jelentések
Szolgáltatás csomagok (Service
SR (Service Request)
Igénylési csomagok (Request
Offerings) az elérhető
sablonok határozzák
Offering) rendelik össze a felhasználói
szolgálttások gyűjteménye
meg az üzleti
igényeket az SR sablonnal
Szolgáltatás
Igénylési ajánlások
Igénylési sablon folyamatokat
ajánlások
létrehozása
létrehozása
létrehozása
Definiált
folyamatok
vezérlik az
automatizációt
Dinamikus igénylési
űrlap a portálon
Szolgáltatás
katalógus portál
oldal
Az igénylések indítják a
Workflow-kat, jóváhagyásokat,
értesítéseket ahogy azok
sablonokban levő folyamatokban
definiálva vannak
Szerepkör
alapú
elérés
Integrated CMDB
Runbooks
Felhők
Sablonok
Szolgáltatások
VMs
Fabric
Felhasználók
1. SCO konnektor beolvassa a
Runbook adatokat a CMDB-be
Szolgáltatás katalógus – elérhető szolgáltatások
2. Az admin létrehozza RB
tevékenységet a
paramétereket a megfelelő
elemekhez rendelve
CMDB
Igénylési sablon
4
Szolg. igény (SR)
5
Meghív
Figyel
Runbook aktivitás
2
SM Runbook elemek
4. A felhasználó létrehozza az
SR-t az igényléshez
6
SCO
konnektor
1
SCO Web Service
3
3. Az Admin az igénylési
sablont a RB tevékenységgel,
a Szolgáltatás katalógushoz
5. A RB meghívásra kerül a
felhasználó által megadott
adatokkal
6. SM workflow figyeli a RB
állapotát
SM Runbooks mappa
SCO Runbook
SCO Runbook
SCO Runbook
Szolgáltatás és igénylés csomagok
4
SLA
Felhasználói szerepkörök
Tudás
Private Felhő
Alkalmazások
Felhasználók
VM provízionálás
Szolgáltatás
provízionálás
Hozzáférés
igénylés
Felhő igénylések
Javítási
igénylések
Kvóta módosítás
igénylés
Naptár
5
Költség
2
Üzleti folyamat
Adat és folyamat sablonok
(standardizált konfigurációk)
3
Önkiszolgáló modellek és alapok
(Kvóta, hozzáférés, költség)
Munka darabok (Work Item)
(folyamatban levő folyamatok)
Vizsgálat
1
Runbook
Email
CMDB Objects
Runbooks
Felhők
Sablonok
Szolgáltatások
1. Konnektor importálja a
felhő objektumokat,
sablonokat a VMM-ből
beleértve SCO RB-ket
2. Az Admin létrehozza az
SM sablonokat,
folyamatokat
3. Az Admin definiálja a
modelleket és
alapértékeket a
standardizált
csomagokhoz
4. Az Admin
meghatározza a
felhasználói interakciókat
és lehetőségeket
5. Az Admin konfigurálja a
szerepköröket a egyes
csomagokhoz
Adatforrások
VMs
Fabric
Felhasználók
(OM, AD, VMM,
SCO, CM)
Data
Warehouse