A víziközmű szolgáltatás helyzete, szerepe, fő kérdések

download report

Transcript A víziközmű szolgáltatás helyzete, szerepe, fő kérdések

A víziközmű
szolgáltatás helyzete,
szerepe, fő kérdések,
aktualitások
„Többet beszéltek róla pár hét alatt,
mint talán az egész száz éven át.”
(Babits Mihály)
Fürjes József
Balatonszemes, 2010. június.15.
Termék előállítás
rangsor
kiemelt szerep.
• Az élet kizárólagos
feltételeként helyeződik
minden más tevékenység elé
az ivóvíz szolgáltatás.
A vízközmű szolgáltatás
megítélése
Fogyasztói- tőkebefektetői
• PIACI ÉRDEKELTSÉG
• HASZONELVŰSÉG
• BIZTOS HASZON
Magyarország a Kárpát-medence
vízgyűjtő területe
• Stratégiai helyzet
• Vizünk van elég, ám a felhasználhatóság
tekintetében különbözőek a lehetőségeink.
• Parti szűrésű kút, tározott víz, karsztforrás,
mélyfúrású kútból kinyert vízkészlet –
• különböző gyártástechnológiák
• tőkeigényes tevékenységek - vízgyár
A magyarországi vízközmű szolgáltatás
fejlődéstörténeti szakaszai
• 50-es, 80-as évek: alapellátások kiépülése
• 80-as, 90-es évek:
piacgazdasági fordulat, vagyonátadás,
privatizáció,
• szétaprózódás igénye
• Napjaink:
- globalizáció - privatizáció?
recesszió
integráció igénye
Profil tisztítás
kiszervezés
létszám csökkentés
A változások egyetlen és
legszembetűnőbb következménye
• a vízközmű szolgáltatások tömeges kialakulása,
• a rendszerek és intézmények szétaprózódása,
Állandó várakozás
Állami
Kiszámíthatalanság
Önkormányzati
Privatizált
fogyasztás csökkenés,
fajlagos költségek és a vízárak
növekedése,
romló fizetési morál,
piacszerzésért folyó versengés
sajátos piaci
érdekellentét a
szakmán belül
Bizonytalanság
Egyetértés az
integrációban
Műszaki,gazdasági alapjai - adottak
Jogi szabályozás
Vízközmű törvény
Szakmai, fogyasztói
érdekek
Eltérő tulajdonosi érdek
Munkahelyek,
pozíciók,
Privatizáció?
Működő tőke megjelenése?
• A víznek, mint alapélelmiszernek jelenleg nincs
alternatívája,
• kizárólagossága és jelentősége megkülönböztetett
figyelmet érdemel,
• a tulajdonlási vágy egyre nagyobb a működő tőke
részéről.
• A jelenlegi kormányzat intézkedéseiből és
megnyilatkozásaiból érezhető, hogy ez a
tevékenység hosszú távon biztonságos,
jövedelmező, de mindenekelőtt stratégiai
jelentőségű állami vállalkozás kell, hogy maradjon.
• Tőkeigényes fejlesztés, felújítás, karbantartás!!!
A privatizáció mellett szóló
érvek!?
•
•
•
•
a tulajdonosi szereppel a felelősség megnő
árhatóság, fogyasztó egybeesése
a víz ára - politikai kérdés Magyarországon
Az árak és díjak versenyében tetten érhető,
hogy a díjtámogatási küszöb elérése több
esetben nem a valós önköltségszámítás
alapján történik, vagy az, hogy a
lánckereskedelemben megvalósuló, többszöri
termékátadás miatt magasabbak lesznek az
önköltségi árak.
• Csekély számú privatizációs társaságok
A privatizáció mellett szóló
érvek!?
A jövőre nézve elgondolkodtató:
• Pécsi Vízművek Zrt-nél történt visszarendeződés a kizárólagos
önkormányzati tulajdon irányába a tulajdonosi kártérítési igény mellett.
•
Azok a szereplők, akik igazán érdekeltek és felelősek lehetnek az adott
vállalkozás sikerében, szerezhetnek-e nagyobb befolyást és
érdekeltséget, tulajdonjogot a társaságok működésében.
Dilemma
• Támogatható-e a munkavállalói résztulajdonosi program, mint a
munkavállalói tulajdonszerzés egyik formája?
• Nagyobb befolyás a munkahely megtarthatósága érdekében
• Állam
önkormányzat
munkavállalók
Új tulajdonosi kör
ÖSSZEGZÉS
Az említetteken túl a vízügyi ágazat
helyzetét befolyásolják még:
• az EU direktívák,
• az árképzéssel összefüggő
feladatok,
• vízminőség javító programok,
• akkreditált laboratóriumok,
• hálózati rekonstrukciók,
1000 milliárdot
meghaladó mértékű
financiális kérdések
teljes körű
költségmegtérülés
érvényesítése
Egy valós benchmark megállapítás szerint a hazai vízügyes
szakma felkészültsége és színvonala az Európa élmezőnyéhez
tartozik.
„A víz a végletek
alternatíváját tartogatja
mindenki számára: elpusztít
és életben tart.”
Köszönöm a figyelmet!