Bas van Loenen - TU Delft BIM lab

Download Report

Transcript Bas van Loenen - TU Delft BIM lab

VIRTUEEL BOUWEN / BIM IN DE GWW
Voorstellen
Bas van Loenen – Volker InfraDesign
[email protected]
Volker InfraDesign is het Integrale Interne ontwerpbureau
voor de Infrasector van VolkerWessels
Volker Wessels
Raad van Bestuur
Bouw en Vastgoed
Nederland
Infrastructuur
Nederland
Energie,
Infratechniek
en Telecom
Werkmaatschappijen
•
Omzet: ca € 5 miljard per jaar
•
Personeel: circa 17.000
VolkerWessels UK
VolkerWessels
Canada/USA
Toelevering &
Maritiem
Inhoud
• Algemeen BIM
• Case A4 Delft-Schiedam
• Huidige ontwikkelingen
Inleiding: Wat is BIM wel/niet?
BIM = WEL
 Samenwerken
 Hulpmiddel
 Virtueel bouwen - Gebruik
maken van 3D modellen
 Beter communiceren
 Informatie delen, opslaan &
hergebruiken
 Ondersteunt integraal werken
 Bruikbaar in alle fases (hele
levenscyclus)
 Eerder fouten ontdekken &
voorkomen
 Kan niet zonder structuren,
taalafspraken - SE bij Infra
BIM = NIET
 Ieder voor zich
 Doel op zich
 Software alleen
 Alles oplossend
 1 totaal omvattende database /
applicatie
 Te koop
 Werken volgens uniforme methodiek
die gereed is
 Alleen iets van ontwerp
 Uitontwikkeld
Ontwikkeling Virtueel Bouwen
Level 0
Level 1
Level 2
Sub-BIMs
Level 3
Integraal
BIM
Level 4
Lifecycle
management
3D
2D
2D
CAD
DMS coderingsafspraken
SE – Structuren
Tekeningen, documenten, lijnen, tekst,
etc.
Papier
Procesafspraken (bestand)-uitwisseling
Digitale workflow
Modellen, objecten, integrale
samenwerking
Hergebruik van data, informatie &
kennis
Digitale bestanden + kennisdatabank + standaard bibliotheek
A4 Delft - Schiedam
9
Projectoverzicht
BIM Toepassingen
1. Ontwerp
2. Werkvoorbereiding
3. Uitvoering
4. Beheer & Onderhoud
Welke software waarvoor?
BIM Product Uitwisselingsproces
Vastleggen van ontwerp en uitwisselingsproces
Wie maakt welke modellen?
Met welke tools?
Wat is de input en output?
Integraal model
Geluidsschermen
Systemen
Integraal
3D
model
Wegontwerp
Ondergrondse infra
Betonconstructie
BIM Werksessies
Koppelen informatiebronnen
Visualisaties
• Welstand
• Analyse Incident Management Camera’s
– Wat zie je door een camera?
• Toetsen wegontwerp
– Zichtafstanden
– Plaatsing bebording en portalen
– Wat ziet de weggebruiker?
– Tunnelveiligheid
• Helpt bij maken van juiste ontwerpkeuzes
Visualisaties
CCTV Camera analyse
Wegbeeldanalyses
Wegbeeldanalyse
DO tekening
Modelinformatie
3D en 4D model beschikbaar voor iedereen
Clashdetectie/raakvlakken
Voor ontwerp:
Raakvlakken al in vroeg ontwerp oplossen
Voor uitvoering:
• Raakvlakken in de tijd; overlappende werkzaamheden
Bijv. Heiwerkzaamheden naast beton storten
• Clashes met hulpconstructies en bekistingen
Bijv. Draaicirkel kraan
UO, Vorm en wapening
3D uitwerking in All-plan
vanuit Revit model
QR-code op
UO tekeningen
Revisie check met QR code
Werkvoorbereiding:
Gebruik maken van intelligente
3D objecten
Dashboard ondersteuning
O.a. hoeveelheden, afwijkingen, budgetbewaking, etc.
Koppeling 3D met Planning
Detailniveau SBS & Planning dient overeen te komen per fase
4D Animatie = 3D + tijd
Uitvoering:
Digitale kwaliteitscontroles
Keurings Applicatie
SE-Database
Meerjarig onderhoud Tunnel TI
Huidige ontwikkeling
•Analyseren van BIG DATA
•Serious gaming
• 3D Printen
Augmented Reality
44
Vragen?