Slim Bouwen met BIM

Download Report

Transcript Slim Bouwen met BIM

Slim Bouwen met BIM

praktijkervaring met BIM Ton van ‘t Hoff architect | directeur Edwin Buis projectcoördinator

1. keuze voor BIM 2. implementatie BIM in bureau 3. voorbeeldprojecten met BIM 4. voorbeeldproject Brede School Den Oever

Slim Bouwen met BIM

praktijkervaring met BIM Ton van ‘t Hoff architect | directeur Edwin Buis projectcoördinator

BBHD architecten is een breed georiënteerd bureau opdrachten

woningbouw – onderwijs – zorg – utiliteit nieuwbouw – herstructurering –renovatie

dienstverlening

architecten - bouwkundigen – bestekschrijvers – bouwkostendeskundigen - directievoerders - opzichters

opdrachtgevers

gemeenten-ontwikkelaars-bouwbedrijven- woningcorporaties

BBHD

BBHD architecten ziet de meerwaarde van BIM in

kennisdeling

en

samenwerking

in de gehele bouw kolom. BIM als hulpmiddelen bij

integreren

en

informeren

BIM als

efficiëntieslag

binnen bedrijfsvoering bureau

BBHD

BIM als zelfstandige dienstverlening aanbieden: BIM bureau

BIMintermediair

naast het architectenbureau -

BIMintermediair

richt zich specifiek op

BIM engineering

en

BIM management

Keuze BIM

2d-tekenpakket verouderde en ontwikkelde zich niet meerwaarde BIM voor interne bedrijfsvoering d.m.v. geïntegreerd ontwerpen in 3d-model meerwaarde BIM in samenwerking met opdrachtgever, uitvoerende partijen en mede-adviseur

Keuze BIM

aantal partijen uitgenodigd om presentatie te houden (Revit /ArkeyAdomi/ArchiCAD) bij de presentatie waren vertegenwoordigers aanwezig vanuit alle werkdisciplines binnen BBHD architecten: (ontwerp - engineering - bestek/calculatie – directievoering) presentatie aan de hand van vraagspecificatie (algemeen, technisch, opleiding)

Keuze BIM

Keuze voor SmartRevit als BIM-pakket met NavisWorks Manage voor clashcontrole en virtueel bouwen Revit is marktleider (eenvoudige uitwisseling van gegevens met partners binnen project) Werkmethodiek van SmartRevit paste het beste bij werkmethodiek BBHD architecten

Implementatie BIM

Gefaseerde implementatie: Fase 1 engineers Fase 2 ontwerpers en bouwkostendeskundigen Fase 3 opzichters en directievoerders

Implementatie BIM

Waar zijn wij tegen aan gelopen:

Risico om te vroeg in het proces al te willen doorschieten (1:1 modelleren i.p.v. 1:50) elke fase (VO/DO/TO/UO of LOD 100 t/m LOD 500) kent ook bij BIM zijn eigen detailnivo Te snel detaillering opgepakt binnen 3d-model, Detaillering in eerste instantie loshouden van model Samenwerking met andere partijen (verantwoordelijkheden vastleggen, zelf eerder de leidende rol nemen, welke informatie komt er in het model)  Architect als BIM regisseur Verschuiving werkzaamheden van UO  TO  DO  VO

Implementatie BIM

Spanningsveld

Output 2d tekening of BIM model?

Hoeveelheid/welke informatie in BIM model en op welk moment?

Hoe ver ga je met detailleren?

Voorbeeld projecten BIM

Little BIM

gericht op efficiënte interne bedrijfsvoering en samenwerking met constructeur Woningen en appartementen Gerard DouPlantsoen Heerhugowaard Woningen Johan Wagenaarlaan Heemstede Patiowoningen Wijk aan zee Integraal Kind Centrum Koningslinde Nijkerk Integraal Kind Centrum ThamerdalUithoorn Woningen Reigersborg Hoogkarspel Woningen Bangert & Oosterpolder Hoorn

Big BIM

gericht op efficiënte BIM samenwerking met alle partners binnen project en gericht op ontwerp-bouw-exploitatie

DorpsaccomodatieNibbixwoud

- samenwerking in ontwerptraject met constructeur en installatie adviseur (linked files en IFC) - toevoegen Assembly Codes (NEN 2634) in LOD 300 t.b.v. begroting vanuit model - clashcontrole deelmodellen m.b.v. NavisWorksManage

Woningen Albert’sHoeve Castricum

- samenwerking in ontwerptraject met aannemer (standaard conceptwoning) - samenwerking met constructeur en installatie adviseur (linkedfiles) - regie op model bij BBHD

Brede School Den Oever

Brede School Den Oever

Doel en visie van opdrachtgever (Woningstichting Den Helder) bij de ontwikkeling van dit project:

Verbetering van ontwerp-en voorbereidingsproces.

Optimum vinden in prijs en kwaliteitsverhouding.

Uitvoeringstraject te optimaliseren.

Faalkosten tijdens de bouw te minimaliseren.

Brede School Den Oever

Kernpunten hierbij zijn:

Stimuleren van een integrale en efficiënte ontwerpbenadering.

Genereren van tekeningen, hoeveelheden en berekeningen, toetsen aan bouwregelgeving.

Terugbrengen van faalkosten: -voorkomen van dubbele en mogelijk strijdige documenten.

-voorkomen van verlies van informatie.

Verkorten van bouw-en bouwvoorbereidingstijd.

Optimaal kunnen informeren van de eindgebruiker tijdens planvoorbereiding.

Creëren van een optimale gegevensbron voor: Enginering/werkvoorbereiding/realisatie/gebruik en beheerfase.

Brede School Den Oever

BIM als 3D-model:

Omvat meer dan alleen (platte) tekeningen.

Gebouwontwerp tot hoog detailniveau in 3 dimensies.

Daardoor veel inzicht in het gebouw.

Platte tekeningen als extract van het 3D-model, veranderingen in het model werken door op de tekeningen.

Brede School Den Oever

BIM als database:

Het 3D-model is te beschouwen als database.

Productspecificaties, materialen, plaats en hoeveelheden kunnen heel gedetailleerd 3 dimensionaal vastgelegd worden.

Bijvoorbeeld tbv bouwkosten calculatie.

Bijvoorbeeld tbv berekening warmtetransmissie.

Belangrijk is dus de invoer van data, hoe nauwlettender en gedetailleerder de gegevens ingevoerd worden hoe meer betrouwbaar de data is die daarmee gegenereerd wordt.

Brede School Den Oever

3D uitwerking – BIM proces:

Welke disciplines ?

-Bouwkundig -Constructief -Installaties (E) -Installaties (W) -leveranciers

Brede School Den Oever

Voordelen van het BIM-model:

Tijdens de uitwerking en ontwikkeling van het plan blijft er hoge mate van flexibiliteit aanwezig.

Inzicht krijgen tijdens de ontwikkeling.

Mogelijke keuzes kunnen hierdoor vroegtijdig/eerder gemaakt worden.

Het beperken van problemen tijdens de bouw.

Door dat het gebouw, elk hoekje, 3D is uitgewerkt.

Het voorkomen van de bouwfouten.

Voorkomen van meer(/minder) werk door voor start van de uitvoering het gebouw virtueel te bouwen.

Door voortdurend de verschillende disciplines met elkaar te clashen.

Onderhoud en beheer tijdens gebruiksfase.

Het gebouw, in zijn geheel, digitaal in het archief te hebben.

Brede School Den Oever

De start van het 3D-model:

Het ontwerp van architect samen met constructieve ontwerpschetsen van constructeur , 2D of 3D, digitaal of schetsmatig, vormt de basis van het BIM model.

Hiermee gaan onze BIM modelleurs aan de slag.

Volgorde van meewerken in het BIM-model 1 e architect, set de basis op.

2 e constructeur 3 e adviseur W-installaties 4 e adviseur E-installaties 5 e leverancier enz…..

Dit is de start van de 3D uitwerking tot ………………………..(sloop).

Brede School Den Oever

Brede School Den Oever

De uitwerking van het BIM-model:

Het model groeit en wordt snel visueel inzichtelijk voor opdrachtgever en eventuele gebruikers. Ze zien wat ze gaan krijgen.

inpassing bouwplan op locatie.

Ze zien waar ze het gaan krijgen.

-eventuele aanpassingen

Brede School Den Oever

bestemmingsplanprocedures / overleg gemeentelijke instanties -eventuele aanpassingen inhoud en oppervlakten blijven actueel met het wijzigen van het model -maak het mogelijk continu te blijven toetsen aan PVE (M2) -maakt mogelijk continu te blijven toets aan kosten (M2 en M3)

Brede School Den Oever

Visueel inzichtelijk voor opdrachtgever/gebruikers Afmetingen van de ruimtes met de daarbij behorende oppervlakten (makkelijk en continu te toetsen aan PVE).

Brede School Den Oever

3D exterieurbeelden (volume, kleur en materialisatie) -nadruk op volume, niet te vroeg te veel informatie in het model stoppen 3D interieurbeelden (volume, kleur en materialisatie) -nadruk op volume, niet te vroeg te veel informatie in het model stoppen

Brede School Den Oever

Het 3D model is flexibelmaar zal steeds meer informatie gaan bevatten waardoor de flexibiliteit richting start bouw af zal nemen. Logisch… Gevels plattegronden doorsneden zijn gekoppeld.

Aanpassingen in plattegrond werken door in doorsnede, gevels enz….

-let op, communiceren met andere disciplines Tot definitieve start bouw kan er gesleuteld worden aan het model Hoe uitgebreider het model hoe informatiever de output -meer informatie dus meer keuze/afwegingen te maken.

-anders komt dit later, of tijdens de bouw (stagnaties)

Brede School Den Oever

Een zeer uitgebreid BIM-model zou moeten resulteren in een soepele en snelle bouw. Weinig voorbereidingstijd nodig en geen verassingen tijdens de bouw/realisatieen waarbij de opdrachtgever of eindgebruiker precies weet wat zij krijgt.

Brede School Den Oever

Virtueel bouwen:

Voordat de uitvoering begint.

+ beperken van bouwfouten +leveranciers ook meenemen in het BIM proces +logistiek + bouwvolgorde +planning en ook hier het clashen van alle disciplines (continu proces) -heel veel informatie in het model

Brede School Den Oever

Onderhoud en beheer:

+ Het gebouw, in zijn geheel, digitaal in het archief te hebben.

+ Te weten welke materialen waar in het gebouw verwerkt zijn inclusief de hoeveelheden en vorm.

+ aanpassingen/onderhoud aan gebouw / installaties.

+ andere gebruiker met mogelijk andere inrichtingswensen.

Welke informatie heeft gebouwbeheerder hier nodig?

Juiste informatie toevoegen en overtollige informatie verwijderen.