Gastenhuys de Klok in Zutphen bruist

download report

Transcript Gastenhuys de Klok in Zutphen bruist

MONUMENT VAN DE MAAND
Zutphen is een stad vol fraaie monumenten.
Elke maand kiest Zutphen Bruist samen met het monumentenblad
Zutphense Pracht een monument van de maand.
op een 'huijs en brouwerij', Ze namen
wrlnhandelaar Schaapve d was in de
voor'v1Í goudengu dens hypotheek',
zeventiende eeuw een soort kazerne.
a
&mst*rehex*jx §3* K§*§q
st*mà §m **s3 tr**§&§e
Het pand van Gastenhujs De Klok aan
de Pe kaanstraat 6
is we lswaar een
dus het archief. Pe kaanstraat 6 was
n die dagen een hoekhu s, ge egen
Beneden stonden de paarden, boven
s epen de manschappen. De naam van
aan een u tva sweg en vedrekpunt
voor de posikoets. Zoek
1e
Aok u:us lit:t r:t:n. Í'ljd
r 1t 1.:1,'ttlr tt i i:
verder
ld rr(1,,t'rt
n de archieven, dan z e je vaak de
vermeld ng'brouwhu
js'en herberg er
rijksmonument, maar als je in de lijst
van rlksmonumenten zoekt, vrnd je niet
a s beroep van de eigenaar.
vee meer dan de verme ding: 'Pand
du Cro q
met eenvoudige, gep e sterde gevel
kolfiehuijs en stalling' Ook was het
't
{)?' {L€ c7'
6p'v1: fi r,:t't
).)
In 1875
t t cLt:t.s L
g € I € lJ €t )' t
sto rí,sl t'ct ch,l.
wordt het bedrilf door Theodorus
u tgebre d
tot' ogement,
dat pand,
Ru terskoiregaard, betekent
Ru ters Corps du Gard. De naam De
met muurankers, gemodern seerd'. De
een tild lang een gastenhui s voor de
K ok dateed
werkgroep bouwhistorie van de H storische
ernaast gelegen bereden stadswacht,
steeds het restaurant met een fraai
Veren grng biedt ook geen bouwkund ge
een soort M.E. Het huidige pand van
uithangbord.
van 1861 en
s
ed nog
informatre. In het rijtle onderzochte panden
N et
staat Pe kaanstraat 6 n et verme d. Waarom
de historie van de plek. B nnen v nd
dan ioch een monument van de maand?
1e
0^ :- .- . . -o qe -iorn aà o la. aa'
ver a'r :r,-.,.,,crd:n op deze plek. Waar
.1Ll' : l: '::' ./ -.r.a't?\ n een StadStUin
^-:. - r:-.
:: !:
Dr,rgenapstoren tuss.^n
a::irJa r,ien,/an
ce stad?
a een buiten ademt het pand
een trad tione e open haard en
muursch deringen van het Zutphens
'ffi*.
stadsbeeld. Hans en Jeanette hebben
a ebe hun roots n Zutphen, maar
ieerden het restaurantvak in het zu den
des ands. Hoewel ze het bourgondische
Hans en Jeanette Bronkhorst koesteren
sfeertje in het zu den we m ssen. kozen
de histor e van het pand. Ze drilven s nds
ze na 25 laar toch weer voor Zutphen.
A weer deir en jaar runnen ze samen
2001 samen het restaurant en wonen
erboven. "We v nden het zo'n mooi dee dat
d t pand a tld een gastenhu s s geweest
hun restaurant met onverm nderde
pass e en gastvrlhe d.
en we zetten die traditie graag voort." Het
begon
a in 1621 toen Dereck ter Haer en
Altien van der Heijde een hypotheek namen
Agnes van Brussel
Hoof d redacteu r Zutphe n se Prac ht