PONOVIMO 1. Koja je najvažnija gospodarska djelatnost u nizinskom kraju? POLJOPRIVREDA 2. Nabroji 3 žitarice.

Download Report

Transcript PONOVIMO 1. Koja je najvažnija gospodarska djelatnost u nizinskom kraju? POLJOPRIVREDA 2. Nabroji 3 žitarice.

PONOVIMO
1. Koja je najvažnija gospodarska djelatnost u
nizinskom kraju? POLJOPRIVREDA
2. Nabroji 3 žitarice. RAŽ, ZOB, JEČAM, PŠENICA,
KUKURUZ
3. Nabroji 3 industrijske biljke.
SUNCOKRET, SOJA, ULJANA REPICA, DUHAN, ŠEĆERNA REPA
4. Što je krmno bilje? HRANA ZA STOKU
5. Nabroji 3 vrste voća i 3 vrste povrća koje se
uzgajaju u nizinskom kraju.
KRUMPIR, KUPUS, PAPRIKA, JABUKE, KRUŠKE, ŠLJIVE,…
6. Napiši barem 2 vinogradarska područja u
nizinskom kraju.ILOK, KUTJEVO, MEĐIMURJE
7. Koje životinje uzgajaju stočari u nizinskom
kraju? KRAVE, SVINJE, PERAD
8. Koja vrsta drveta prevladava u šumama
nizinskog kraja? HRAST LUŽNJAK
9. Koja prirodna bogatstva imamo u nizinskom
kraju? NAFTA, ZEMNI PLIN, VODA
10. Napiši po jedan važan izvor nafte i zemnog
plina! KUTINA, IVANIĆ GRAD, ĐELETOVCI, DONJI
MIHOLJAC
MOLVE (ĐURĐEVAC) - PODRAVINA
11. Na kojoj rijeci su izgrađene hidroelektrane?
NA RIJECI DRAVI
12. U kojim gradovima nizinskog kraja je
razvijena industrija (5)?
Zagreb, Osijek, Koprivnica, Sisak, Kutina, Vukovar, Vinkovci,…
13. Nabroji 5 tvornica koje rade u nizinskom
kraju. Dukat, Podravka, Koka, Borovo, Spačva, Pliva,
Saponia, Vindija, INA, Kandit, Petrokemija,…
14. Kakav turizam je razvijen u nizinskom kraju?
ZDRAVSTVENI, VJERSKI, SEOSKI, LOVNI
15. Ima li nizinski kraj veliku ili malu ulogu u
prometnoj povezanosti RH? VELIKU
NASELJA NIZINSKIH KRAJEVA
REPUBLIKE HRVATSKE
Najviše gradova Republike Hrvatske nalazi se u
nizinskom kraju.
U nizinskom kraju živi i većina stanovništva RH.
Zašto?
Najviše su se u prošlosti naseljavale suhe
(ocijedite) ravnice.
SELA
• Sela su velika i imaju
puno stanovnika
(neka i više tisuća).
• Kuće su građene uz
cestu pa su mnoga
sela duga više
kilometara.
• Ulice su široke i ravne
( šorovi).
Najčešće su
građena u križ ili u
obliku šahovske
ploče.
• Kuće u selima imaju velika dvorišta i
gospodarske zgrade.
• Iza kuća su obradive površine.
• Naselja u srednjoj Posavini i Turopolju
građena su na povišenim mjestima koja
nisu bila izložena poplavama. Poznata su
po tipičnoj drvenoj arhitekturi.
Najveće selo u Hrvatskoj je ČEPIN (kod Osijeka).
Ima 7 000 stanovnika.
• Pronađi na karti i zapiši imena 10 sela u
nizinskom zavičaju!
GRAD
• Gradovi u nizinskom kraju smjestili su se uz
rijeke i na križanjima važnih prometnica.
• Neki gradovi imaju staru rimsku ili
srednjovjekovnu jezgru oko koje se širi novi
grad.
• Gustoća naseljenosti u gradovima je velika.
• Svi gradovi nizinskih krajeva su gospodarska,
prometna i kulturna središta.
Najveći grad
Republike Hrvatske
i nizinskih prostora
je ZAGREB.
Najveći grad istočnohrvatske
ravnice je OSIJEK.
• Smjestio se uz rijeku Dravu.
• U rimsko doba bio je poznat
pod imenom Mursa.
• U srednjem vijeku u gradu je
sagrađena tvrđava
(današnja Tvrđa), koja je
dobro sačuvana i predstavlja
vrijedan kulturno-povijesni
spomenik.
Veliko željezničko
čvorište –
VINKOVCI
Vukovar – “grad-heroj”. Razrušen u velikosrpskoj
agresiji na Hrvatsku 1991. – 1995. godine.
Vukovar je najveći grad
hrvatskog Podunavlja i važna
riječna luka na Dunavu.
ĐAKOVO ima velike kulturne (katedrala), tradicijske
(vezovi) i rekreacijsko (lipicaneri) turističke
potencijale. Crkveno je središte Slavonije, a u okolici
je bogat vinogradarski kraj.
Đakovo je
najpoznatije po
katedrali, koja je
građena od 1866.
do 1882. godine, za
vrijeme biskupa J.
J. Strossmayera.
Ova spektakularna
građevina ubraja
se među najljepše
katedrale od
Venecije do
Istanbula.
SLAVONSKI BROD – veličinom drugi grad u Slavoniji.
U rimsko doba postojalo je naselje Marsonia.
Grad se počeo razvijati izgradnjom posavskog smjera krajem
19. stoljeća. Nakon II. svjetskog rata razvija se industrija,
posebno metalurgija. Ostaje važno prometno čvorište prema
zapadu, istoku i jugu (Bosna).
POŽEGA je nekada bila središte i vodeći grad Slavonije.
Izgradnjom posavskog prometnog smjera grad je izgubio na
značaju. Smjestila se u Požeškoj kotlini – Vallis aurea (Zlatna
dolina). U okolici grada – u području naselja Kutjevo, Velika,
Kaptol – proizvode se najkvalitetnija vina u ovom dijelu Europe.
Karlovac je grad na četiri rijeke (Kupi, Korani, Dobri i
Mrežnici). Osnovao ga je nadvojvoda Karlo (1579. g.)
kao vojno uporište u obrani od Turaka. Grad je
izgrađen u obliku šesterokrake zvijezde.
Prvotna tvrđava proširena je i pregrađena u obliku
šesterokrake zvijezde s dubokim okopima napunjenim vodom.
Grad ima kazalište, muzej, parkove, sportske objekte i
kupalište na Korani, a u okolici su dvorci Dubovac i Ozalj.
Nalazi se na važnom prometnom smjeru iz Srednje Europe
prema Jadranskom moru.
• VARAŽDIN je središte
Hrvatskog zagorja i
Varaždinske Podravine.
Svoj razvoj započinje u
srednjem vijeku.
• U 18. stoljeću je kratko
vrijeme bio i glavni grad
Hrvatske.
• Varaždin su dugo nazivali
«Mali Beč». Grad je
značajno središte
tranzitnog i izletničkog
turizma.
• Varaždin ima razvijenu
prehrambenu i tekstilnu
industriju.
Bjelovar se razvio kao vojno središte u 18. stoljeću.
Razvijena stočarska proizvodnja u okolici grada osnova je
razvoja prehrambene industrije, no slaba prometna
povezanost sprječava mu daljnji gospodarski rast.
Na utoku Kupe u Savu
Iliri su sagradili
Segesticu, koja se u
rimsko doba razvila u
vodeći urbani centar
Sisciu. Razvoj Siska
stagnira u srednjem
vijeku, ali u doba turskih
osvajanja grad je važna
vojno-obrambena utvrda.
Dolaskom željeznice
krajem 19. stoljeća
otvara se mogućnost
razvoja industrije.
Željezara i rafinerija
danas su dva najveća
gospodarska subjekta u
Sisku.
SISAK
Koprivnica je grad u gornjoj Podravini, na križištu
putova prema Budimpešti. U Koprivnici je sjedište
najvećeg prehramebenog poduzeća u Hrvatskoj –
Podravke.
• Pronađi na karti i zapiši imena 10 gradova u
nizinskom zavičaju koja nismo spomenuli!