nizinski zavičaj

Download Report

Transcript nizinski zavičaj

NIZINSKI KRAJ JE
MOJ ZAVIČAJ
• U nizinskom kraju
prevladavaju nizine.
• Njima teku rijeke.
ŠUME
• U hrastovim šumama
žive divlje životinje.
Na poljima ljudi uzgajaju:
Uzgajaju i domaće životinje:
U voćnjacima se uzgaja i voće:
DJELATNOSTI LJUDI
• STOČAR
• RATAR
• VOĆAR
Kroz nizinski zavičaj protječu rijeke:
• Sava
• Drava
• Dunav
Najveći grad u nizinskom kraju je
grad Osijek.