Ponovimo Tekućice su: a) b) potok i rijeka bara i jezero Točan odgovor je pod b).

download report

Transcript Ponovimo Tekućice su: a) b) potok i rijeka bara i jezero Točan odgovor je pod b).

Ponovimo
Tekućice su:
a)
b)
potok i rijeka
bara i jezero
Točan odgovor je
pod b).
Koje zavičaje poznaješ?
Poznajem nizinski, primorski, brežuljkasti
i gorsko – planinski zavičaj.
Mjesto na kojem jedna voda
utječe u drugu nazivamo:
a) korito
b) ušće
c) izvor
Točan odgovor
je pod b).
Svaka tekućica ima
lijevu i desnu obalu.
DA ili NE?
Da, svaka tekućica ima
lijevu i desnu obalu.
Ja znam koje životinje žive u
šumama u nizinskom zavičaju.
Znaš li ti?
To su zečevi, srne, lisice.
Što je to izvor?
To je mjesto gdje potok
izvire. Točnije, mjesto gdje
se rijeka “rađa”.
Što uzgajaju ratari?
Uzgajaju
pšenicu,
kukuruz, šećernu repu,
suncokret.
Što znači ako kažemo da
rijeka teče uzvodno?
Otvori udžbenik i glasno
pročitaj!
Što svaka tekućica ima?
Ima izvor, lijevu i desnu
obalu, korito i ušće.
Koje rijeke su u tvom
zavičaju?
To su Drava, Dunav, Sava.
Što je to zavičaj?
Zavičaj čine mjesto gdje živimo,
susjedna mjesta i okolni kraj.
Što je to korito?
Udubljenje kojim
tekućica teče naziva
se korito.
Imenuj nekoliko domaćih
životinja u nizinskom
zavičaju.
Svinje, krave, kokoši,
koze, purani…
Gdje se nalazi
primorski zavičaj?
Zavičaj uz Jadransko
more naziva se
primorski zavičaj.
Zato što ima puno
ravnica, bez brežuljaka,
gora i planina.
Zašto nizinski kraj
nazivamo još i
ravničarski kraj?
Smisli nekoliko poruka
za očuvanje šuma.
ODLIČNO!