Transcript Slajd 1

 UVODNA PITANJA
 1.Koje su tri prirodno-geografske cjeline Hrvatske?
 2.Koja klima vlada u primorskoj hrvatskoj?
 3.Nabroji najveće gradove primorske hrvatske(veće od
30 000 stanovnika).
 4.Koliko ima parkova prirode , a koliko nacionalnih
parkova u hrvatskoj?
A SADA DA KRENEMO S MALO TEŽIM PITANJIMA!!!
-buahahahahahahah
 1.Kako je Jadransko more dobilo ime?
 2.Kakav je to dalmatinski tip obale?
 3.Što je to transgresija?
 4.Koji proces djeluje na obalni reljef Jadranskog mora?
 5.Koja je prosječna slanost Jadrana?
 6.Koji je značaj Jadranskog mora?
 7.Koji su najveći onečišćivači Jadranskog mora?
 8.Koja su svojstva Jadranskog mora?
 9.Koja su dva hrvatska najveća otoka?
 10.Što je to melioracija i gdje je u primorskoj hrvatskoj ona
izvedena?
 11.Kojim je prirodnim odlikama prostora uvjetovana
poljoprivreda proizvodnja i nabrojite tipične
poljoprivredne kulture primorske hrvatske.
 12.Kakvo je to ekstenzivno stočarstvo?
 13.Koja su najpoznatija ribarska središta?
 14.Što je to marikultura i koja su područja u hrvatskoj
pogodna za njezinu provedbu?
 15.Gdje se nalaze tri hrvatske solane?
 16.Koja rijeka ima najveći hidroenergetski potencijal i








koja se tamo hidroelektrana nalazi?
17.Gdje je u primorskoj hrvatskoj pronađen plin i
kada?
18.Koje su svije najveće termoelektrane u prim. Hr.?
19.Kada je hrvatsku zahvatio proces litoralizacije?
20.Što je to lapor?
21.Gdje se proizvodi građevni kamen?
22.Što je to industrijska regija i koje su dvije ind.regije
u prim. Hr.?
23.Koja su najveća hrvatska brodogradilišta?
24.Nabroji sedam hrvatskih velikih luka?
 25.Od kojih se lučkih bazena sastoji riječki lučki






kompleks?
26.Kakva je to linijska,tankerska,slobodna plovidba?
27.Nabroji nacionalne parkove i parkove prirode
primorske hrvatske.
28.Koji su spomenici naše kulturne baštine pod
zaštitom UNESCO-a?
29.Koji su još kulturno-povijesni spomenici prim. Hr.
Posebno važni?
30.Što su to suhozidi?
31.Kada kažemo da je voda bočata?
 32.Koje su prirodne pretpostavke za razvoj turizma u






primorskoj Hrvatskoj?
33.Koje su društvene pretpostavke za razvoj turizma u
primorskoj Hrvatskoj?
34.Koje su kulturno-zabavne manifestacije
najpoznatije u primorskoj hrvatskoj?
35.Koja je važnost turizma u gosp. Hrvatske?
36.Nabrojite i pokažite na karti turističke regije
primorske Hrvatske.
37.Što je to nautički turizam?
38.Što je marina?




39.Što su to akropolska naselja?
40.Kakav je to mediteranski tip grada?
41. Kuda se sve prostire područje riječke makroregije?
42.Nabroji najveće gradove gore navedene makroregije
i pokaži ih na karti.
 43.Kuda se prostire splitska makroregija?
 44.Nabroji najveće gradove Splitske makroregije?
 45.Koji se problem pojavljuje u priobalju,a vezan je uz
gradnju?
Hvala na obraćanju pozornosti.
NIGGA!!!!