KVIZ-VUKOVAR

Download Report

Transcript KVIZ-VUKOVAR

Napravile učenice 8. b razreda
Danijela Temraz,
Helena Prugovečki,
Katarina Stipić
Popis pitanja:
 1.Po čemu je Vukovar dobio ime?
 2.Koja rijeka protječe kroz Vukovar?
 3.Koji je simbol grada Vukovara?
 4.Koliko je visok vodotoranj u Vukovaru?
 5.Kako se zove dvorac koji je stradao tijekom Domovinskog
rata?
 6.Kada je pao Vukovar?
 7.Kako se zove jedan od najvećih heroja u Vukovaru tijekom
Domovinskog rata?
1.Po čemu je Vukovar dobio ime?
a)Po životinji
b)Po rijeci Vuki
c)Po Vučedolskoj golubici
2.Koja rijeka protječe kroz Vukovar?
a)Dunav
b)Sava
c)Drava
3.Koji je simbol grada Vukovara?
a)Crkva sv. Donata
b)Vučedolska golubica
c)Ovčara
4.Koliko je visok vodotoranj u Vukovaru?
a)55 m
b)49 m
c)50 m
5.Kako se zove dvorac koji je stradao tijekom
Domovinskog rata?
a)Trakošćan
b)Oršić
c)Eltz
6.Kada je pao Vukovar?
a)18.11.1991.
b)19.11.1991.
c)18.10.1991.
7.Kako se zove jedan od najvećih heroja u
Vukovaru tijekom Domovinskog rata?
a)Stjepan Radić
b)Blago Zadro
c) Siniša Glavašević
BRAVO, TOČAN
ODGOVOR!!
PITANJA
KRIVI ODGOVOR,
POKUŠAJTE
PONOVNO!!
PITANJE