Tim kiem tren Google

Download Report

Transcript Tim kiem tren Google

Slide 1

Biên soạn: Nguyễn Xuân Bắc
Khoa Địa lý – ĐHSP TP. HCM


Slide 2

Ví dụ: Tìm thông tin về tài liệu hướng dẫn sử
dụng phần mềm MapInfo bằng file Word.
Từ khóa: Noi_dung_tim Filetype:doc


Slide 3

Ví dụ: Nếu bạn muốn tìm thông tin về Thông
tin tuyển sinh đại học trong trang web
vnexpress.net
Từ khóa: Noi_dung_tim site: địa chỉ Website


Slide 4Ví dụ: tìm "inurl:CNN" sẽ cho ra các trang web
có địa chỉ chứa từ "CNN“.


Slide 5
Từ khóa "related:URL”
Ví dụ tìm trang tương tự trang google.com,
nhập từ khóa "related:www.google.com"


Slide 6Ví dụ "intitle:địa chất" sẽ tìm các trang web có
tiêu đề chứa từ “địa chất"


Slide 7Từ khóa: Cache :UrlVí dụ: cache:www.yahoo.com


Slide 8

Google Scholar cung cấp một phương pháp
đơn giản để tìm kiếm các tài liệu mang tính
học thuật trên quy mô rộng.
Bạn có thể tìm kiếm tài liệu của nhiều ngành
học và nguồn: bài viết được đánh giá độc lập,
luận án, sách, bản tóm tắt và bài viết từ các
nhà xuất bản học thuật, giới chuyên môn, kho
lưu trữ bản thảo, các trường đại học và các tổ
chức học thuật khác.
 Truy cập vào trang
http://scholar.google.com.vn/


Slide 9Cách 1: Cài đặt phần mềm Internet Download
Manager (IDM) vào máy tính.


Slide 10Cách 2:Vào trang web http://www.clipnabber.com
sau đó nhập đường dẫn của tập tin phim để tải về.