Skaidrė 1 - Telšių regioninis profesinio mokymo centras

Download Report

Transcript Skaidrė 1 - Telšių regioninis profesinio mokymo centras

PIRMINIO IR TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO YPATUMAI, INOVATYVUMAS IR DERMĖ GRAIKIJOJE

LEONARDO DA VINČI PROJEKTO ,,PROFESINĮ MOKYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ IR VYKDANČIŲ ASMENŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, SUSIPAŽĮSTANT SU PIRMINIO IR TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO YPATUMAIS, INOVATYVUMU IR DERME ES ŠALYSE”

VIZITAS GRAIKIJOJE

PROJEKTO VYKDYTOJAI VšĮ TELŠIŲ RPMC, SIUNČIANTIEJI PARTNERIAI- Mažeikių politechnikos mokykla, Šiaulių PRC, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai PRIIMANČIOJI ORGANIZACIJA KEA (PROFESINIO TOBULINIMO CENTRAS) VOCATIONAL DEVELOPMENT CENTER, RETHYMNO, CRETE, GREECE

VIZITO TIKSLAS- SUSIPAŽINTI SU GRAIKIJOS PROFESINIO MOKYMO YPATUMAIS, INOVATYVUMU IR DERME BEI MOKYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMU, SKATINANČIU GLAUDESNĮ BENDRADARBIAVIMĄ SU DARBO RINKA, TUO BŪDU PADEDANT PROJEKTO DALYVIAMS ĮSIVERTINTI SAVO PROFESINIUS GEBĖJIMUS, BENDRAVIMO, BENDRADARBIAVIMO, IT NAUDOJIMO BEI UŽSIENIO KALBOS VARTOJIMO ĮGŪDŽIUS, JUOS TOBULINTI

VIZITO DALYVIAI ● 7 MOKYTOJAI IŠ VšĮ TELŠIŲ RPMC ● 1 MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS ATSTOVAS ● 1 ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO ATSTOVAS ● 1 ŠIAULIŲ PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ ATSTOVAS

KEA BŪSTINĖ RETHYMNO MIESTE

MOKYKLOS DIREKTORĖ PRISTATO LIETUVOS PROFESINIO RENGIMO SISTEMĄ, MOKYMO INSTITUCIJAS

KEA VEIKLĄ PRISTATO DIREKTORIUS IR VIZITO KOORDINATORĖ KALLI RODOPOULOU

GRAIKIJOS ŠVIETIMO SISTEMA

ŠALIA ĮPRASTŲ PAGRINDINĮ IR VIDURINĮ

IŠSILAVINIMĄ TEIKIANČIŲ MOKYKLŲ, YRA MOKYKLOS, KURIOS TEIKIA SPECIALŲJĮ IKIMOKYKLINĮ, PRADINĮ, ŽEMESNĮ VIDURINĮ IR AUKŠTESNĮ VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ SPECIALIOMS MOKINIŲ GRUPĖMS.

AUKŠTESNĮJĮ VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ TAIP PAT

TEIKIA PROFESINIO AUGIMO IR KARJEROS CENTRAI. JUOSE ĮGYJAMAS FORMALUS, BET NEKLASIFIKUOTOS PAKOPOS IŠSILAVINIMAS. INSTITUTAI NEIŠSKIRIAMI Į ATSKIRĄ IŠSILAVINIMO PAKOPĄ. STOTI GALI IR GIMNAZIJŲ (BENDRĄJĮ VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ TEIKIANČIŲ MOKYKLŲ) IR LICĖJŲ (AUKŠTESNĮJĮ VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ TEIKIANČIŲ MOKYKLŲ) ABITURIENTAI.

SKIRTINGAI NUO TECHNINIŲ BEI PROFESINIŲ

MOKYKLŲ (TEE) KURSŲ, IEK KURSAI ORIENTUOJAMI Į DARBĄ IR DERINAMI SU DARBO RINKOS POREIKIAIS. JUOS RUOŠIA TRIŠALĖS EKSPERTŲ GRUPĖS (ATSTOVAUJAMA VALSTYBĖ, DARBDAVIAI, DARBUOTOJAI). MOKINIAMS IŠDUODAMI PROFESINIO MOKYMO DIPLOMAI, SUTEIKIANTYS TEISĘ LAIKYTI BAIGIAMUOSIUS KVALIFIKACIJOS

EGZAMINUS.

TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS

TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS ORIENTUOJASI Į

KETURIAS KATEGORIJAS: BEDARBIŲ MOKYMĄ, PRIVATAUS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ MOKYMĄ, PLATESNIO VIEŠOJO SEKTORIAUS TARNAUTOJŲ MOKYMĄ, SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMOMS GRUPĖMS PRIKLAUSANČIŲ ASMENŲ MOKYMĄ.

TĘSTINĮ PROFESINĮ MOKYMĄ TEIKIA DAUGYBĖ ĮSTAIGŲ,

KURIOS ORIENTUOJASI Į KONKREČIAS GYVENTOJŲ GRUPES IR YRA KONTROLIUOJAMOS ĮVAIRIŲ MINISTERIJŲ.

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS- TRUMPALAIKĖS.

TEORINIS KURSAS IR PRAKTIKA FIRMOSE. MOKAMA STIPENDIJA.

PROFESINIO MOKYMO CENTRAI GRAIKIJOJE(KEK)

TAI- VIEŠO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS AGENTŪROS, ORGANIZUOJANČIOS IR SIŪLANČIOS TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS.

KEK AKREDITUOJA NACIONALINIS PROFESINIO

MOKYMO STRUKTŪRŲ IR GRETUTINIŲ PASLAUGŲ AKREDITACIJOS CENTRAS (EKEPIS).

VIZITAS Į ASMENIMS SU NEGALIA MOKYMO CENTRĄ

VIZITAS Į PROFESINIO MOKYMO IR ATKŪRIMO DEPARTAMENTĄ

MICHALIS DARAKIS, RETHIMNO PROFESINIO MOKYMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS ,, MOKYMO INSTITUCIJOS GRAIKIJOJE”

VIZITAS Į ROFESINIO AUGIMO IR KARJEROS CENTRĄ RETHYMNE

VIZITAS Į MOKYKLINIŲ LABORATORIJŲ CENTRĄ

VIZITAS Į TECHNOLOGIJŲ IR TYRIMŲ CENTRĄ HERAKLIONO MIESTE

VIZITAS Į RETHIMNO PROFESINIO ORIENTAVIMO CENTRĄ

VIZITAS Į TURIZMO PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ HERAKLIONE

VIZITAS Į MOKINIŲ VEIKLOS PRISTATYMO RENGINĮ (DARBŲ PARODA, KONFERENCIJA)

VIZITO GRAIKIJOJE APTARIMAS, ĮVERTINIMAS