CADIS Poslovanje

Download Report

Transcript CADIS Poslovanje

Slide 1

CADIS d.o.o.
Strokovni posvet za občine in
javne zavode
november 2009
Lendava, 19.11.2009


Slide 2

Strokovni posvet za občine in javne zavode
november 2009
UVOD……………………………………Marija KELENC
Novosti in rešitve “CADIS poslovanje”....Dejan HORVAT
Novosti in rešitve “CADIS plače”………..Robert KOVAČ
Evidenca brezposelnih, potni nalogi……..Sandi MLAKAR
Odmor …
“CADIS PoslovanjeSQL”…………......... Andrej HOZJAN
“CADIS Materialno poslovanje”…….. Bojan ŠMIDLEHNER
Novosti v plačilnem prometu…...…….…..Natalija ŠEGA
Vprašanja, razprava, predlogi…
14:00 – Kosilo in druženje ob glasbi v hotelu Lipa

Lendava, 19.11.2009

Strokovni posvet za občine in javne zavode

2


Slide 3

SEZNAM MODULOV


CADIS Poslovanje

Saldakonti dobaviteljev
Saldakonti kupcev
Glavna knjiga
Davčna knjiga
Proračun
Osnovna sredstva
Fakturiranje
Obresti
Blagajna
Položnice
Položnice za vrtce in šole
Stroškovniki

Lendava, 19.11.2009CADIS Plače

Plače
Ostala izplačila
Kadrovska evidenca
Potni nalogi
Evidenca brezposelnih
Dohodnina
M4
Delovna prisotnost

Komunalni program
Materialno poslovanje

Strokovni posvet za občine in javne zavode

3


Slide 4

CADIS Poslovanje


Obrazložitve
– Struktura opisana v proračunskem priročniku (v skladu
s strukturo implementirana v APPrA-O)
– Obrazložitve implementirane tudi v “CADIS
poslovanje” iz naslednji razlogov:
» Možen vnos pri skrbnikih
» Dodatne možnosti za vnos obrazložitev (nivo proračunske
vrstice)
» Omejitev vnosa na izbrani dokument (določen v financah)
» Zaklepanje vnosa (v financah)
» Izvoz v Word (neposredni, tudi z zneski)

Lendava, 19.11.2009

Strokovni posvet za občine in javne zavode

4


Slide 5

CADIS Poslovanje


Obrazložitve
– Zagotovljen izvoz v APPrA-O (za obvezen nabor
obrazložitev) in uvoz iz APPrA-O ali iz drugega dok.
– Obrazložitve se izvažajo ločeno od finančnih podatkov
(stopenj), pomembna vezava stopnje NRP na stopnjo
posebnega dela v APPrA
– Pri izvozu finančnega dela NRP pomembna vezava vira
– V prihodnosti verjetno prenos na MF na enak način kot
realizacija in proračuni (ne kot priloga PDF)
– Zaradi registracije knjižnic potreben vsaj en zagon z
administrativnimi pravicami na računalniku

Lendava, 19.11.2009

Strokovni posvet za občine in javne zavode

5


Slide 6

CADIS Poslovanje


Predlog prerazporeditev
– Vnos in izpis predloga (lahko tudi pri skrbniku) ob
opozorilu o prekoračitvi ali ročno
– Po podpisu predloga potrditev in izpis sklepa
– Ob potrditvi se v proračunu kreira dokument PRE
(prerazporeditev sredstev) in spremeni veljavni
proračun
– Izgled predloga in sklepa je prilagodljiv

Lendava, 19.11.2009

Strokovni posvet za občine in javne zavode

6


Slide 7

CADIS Poslovanje


Administracija uporabnikov
– Poenostavitev administracije
– Možnost kopiranja uporabnika
– Izvoz podatkov za izbrane uporabnike v Excel
»
»
»
»

Dostopi do menijev
Dostopi do PP
Dostopi do pravnih oseb
Dostopi do odgovornih delavcev

Lendava, 19.11.2009

Strokovni posvet za občine in javne zavode

7


Slide 8

CADIS Poslovanje


AJPES in IPRS
– Omejitev števila poizvedb (na 5?), po dosegu omejitve
odgovor “NI PODATKOV”
– Nadgradnja IPRS z uporabo SOAP protokola
» Iskanje po poljubnem ključu (do zdaj samo davčna številka)
» Lahko dobimo več zadetkov in izberemo pravega

– AJPES storitev zaračunava (obstaja sicer brezplačna
varianta, ki pa ni uporabna, ker manjkajo bistveni
podatki)
– CADIS Poslovanje je podprlo novo storitev, še vedno
pa podpiramo star način (odločitev je vaša)
Lendava, 19.11.2009

Strokovni posvet za občine in javne zavode

8


Slide 9

CADIS Poslovanje


EZR
– Knjiženje izpiska EZR v skladu z navodilom MF
"verzija 0.6" avgust 2009
– V skladu z navodilom nočni depozit in vračilo nočnega
depozita niso nasprotne knjižbe
– Nočni depozit 99044 / 999, vračilo 990 / 999075
– V CADIS Poslovanje lahko posebej nastavite
“ev.konto/protikonto” za nočni depozit in vračilo
nočnega depozita
– Brez te nastavitve so nočni depozit in vračilo nočnega
depozita nasprotne knjižbe (po starem)

Lendava, 19.11.2009

Strokovni posvet za občine in javne zavode

9


Slide 10

CADIS Poslovanje


Predobremenitve
– Skeniranje preobremenitev
– Dodatna polja (veljavnost pogodbe, dobav.št.pog.)
– Možnost vpogleda v “sken” predobremenitve (tudi
računa) pri vezavah dokumentov (seznam)
– Dograditev izpisa “seznam predobremenitev”
»
»
»
»
»

Možen izpis brez analitike vezanih računov
Izpis samo napačno vezanih
Izpis samo odprtih predobremenitev
Ročno zaprte imajo saldo 0
Dodan filter veljavnost od -do

Lendava, 19.11.2009

Strokovni posvet za občine in javne zavode

10


Slide 11

CADIS Poslovanje


Osnovna sredstva
– Ukinitev sredstev v upravljanju
» Prenos GJI na občino do 1.1.2010
» Tehnični vidik prenosa (priprava podatkov, Cadis opravi
prenos, oblikovanje enot)
» Poslovni najem (stopnje amortizacije?)

– Dopolnitev programa za vodenje evidenc zemljišč,
stavb, stanovanj na podlagi Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
84/2007)
– Dodali smo tudi pripadajoče izpise
Lendava, 19.11.2009

Strokovni posvet za občine in javne zavode

11


Slide 12

CADIS Poslovanje


ZDDV-1B
– Uradni list 85/2009
– 76.a člen (prejemniki blaga in storitev kot plačniki
DDV)
– Primer vnosa računa v CADIS Poslovanje
» Osnovni podatki
» Davki

Lendava, 19.11.2009

Strokovni posvet za občine in javne zavode

12


Slide 13

CADIS Poslovanje


Fakturiranje
– Izbira avansov za zapiranje ob izdaji fakture
– Kreiranje temeljnice za zapiranje avansov v GK
– Nastavljanje kontacije artiklov v odvisnosti od partnerja

Lendava, 19.11.2009

Strokovni posvet za občine in javne zavode

13


Slide 14

CADIS Poslovanje


Arhiviranje
– Programski moduli->Servis->Arhiviranje
– Lahko se arhivira na izbrani medij, ne glede na to, če je
kdo v programuObveščanje o novostih

Pri “CADIS Poslovanju” in “CADIS Plače”
Okence z opisom novosti od zadnje nadgradnje
Pri vsakem uporabniku ob prvi prijavi po nadgradnji
Novosti verzije na internetu

Lendava, 19.11.2009

Strokovni posvet za občine in javne zavode

14


Slide 15

CADIS Poslovanje


Komunalni program
– Večjih sprememb v položnicah znotraj CADIS
Poslovanja ne izvajamo več
– Nadomešča jih komunalni program, ki ga nekateri že
uporabljate

Lendava, 19.11.2009

Strokovni posvet za občine in javne zavode

15


Slide 16

CADIS d.o.o.

VPRAŠANJA , RAZPRAVA,
PREDLOGI…

Lendava, 19.11.2009