מהי אתיקה ומהי אתיקה משטרתית דר' שמחה ב . ורנר המרכז לאתיקה בירושלים 26.3.08 טוהר מידות בשירות הציבור הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה . החשיבות המיוחדת למשטרה בהקשר זה.

Download Report

Transcript מהי אתיקה ומהי אתיקה משטרתית דר' שמחה ב . ורנר המרכז לאתיקה בירושלים 26.3.08 טוהר מידות בשירות הציבור הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה . החשיבות המיוחדת למשטרה בהקשר זה.

‫מהי אתיקה ומהי אתיקה‬
‫משטרתית‬
‫דר' שמחה ב‪ .‬ורנר‬
‫המרכז לאתיקה בירושלים‬
‫‪26.3.08‬‬
‫טוהר מידות בשירות הציבור הוא נשמת אפה של‬
‫הדמוקרטיה‪.‬‬
‫החשיבות המיוחדת למשטרה בהקשר זה באה‬
‫לידי ביטוי בקוד האתי של משטרות האיחוד‬
‫האירופאי האומר‪" :‬תפקידה של המשטרה בשמירה‬
‫על שלטון החוק הוא כה חשוב עד שמצב‬
‫הדמוקרטיה משתקף מעצם התנהגותה של‬
‫המשטרה"‪.‬‬
‫התנהגויות בלתי ראויות ובמיוחד התנהגויות‬
‫הגובלות בשחיתות מציבות בעיה של ממש‬
‫למשטרה משום‪:‬‬
‫‪ ‬שהן מפירות את הנורמות האתיות שמנחות את‬
‫עבודת המשטרה‪.‬‬
‫‪ ‬שהן פוגעות באמינות המשטרה ובשל כך‬
‫מערערות את שלטון החוק ופוגמות ביכולתה של‬
‫המשטרה לבצע את משימותיה בהצלחה‪.‬‬
‫תפיסה זו מקבלת ביטוי הולם בבג"ץ סויסא בפרשת‬
‫המפכ"ל רפי פלד בו נטען כי "לא כל סוג התנהגות‬
‫המותר לכל הציבור מותר לשוטר"‪.‬‬
‫השוטר אינו רשאי להתנהג באופן שיש בו לגרום נזק‬
‫ולהפריע לתפקודו ולתדמיתו כאוכף החוק ולפגוע‬
‫באימון שהציבור רוחש לו‪ .‬זהו מצב מיוחד בו‬
‫החברה דורשת מידת אמון מיוחדת‪ ,‬תכונות של יושר‬
‫והגינות‪ ,‬ורגישות יתר לנורמות מוסריות ממי שנמנה‬
‫על מסגרת זו (ביד"מ ‪ ,70/93‬כפי שצוטט בבג"צ עמ'‬
‫‪.)783-784‬‬
‫המושג אתיקה נגזר מהמילה היוונית ‪ethos‬‬
‫אחדים מפירושיה‪ :‬אופי‪ ,‬תכונה‪ ,‬אפיון מיוחד‪.‬‬
‫אפשר להתייחס אל אתיקה כאל תורת המידות‬
‫המתחקה אחר מהותם של הערכים המוסריים‬
‫המבחינים בין ההתנהגות הטובה שיבחר האדם‬
‫לעשותה לבין התנהגות הרעה שימנע האדם‬
‫מעשותה‪.‬‬
‫מהוא התוקף לכללים אלה? נימוקים דאונוטולוגיים‬
‫ונימוקים טלאולוגיים‪.‬‬
‫מה בין הרף לסף?‬
‫הרף האתי‬
‫כשר אבל מסריח‬
‫התנהגות פלילית‬
‫הסף החוקי‬
‫אתיקה מקצועית במנהל הציבורי‬
‫ערכים ביורוקרטיים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חובת הנאמנות למדינה ולחוקיה‬
‫חובת הניטרליות‬
‫שמירה על כללי ההיררכיה והמשמעת (ציות)‬
‫חובת היעילות‬
‫חובת הדיווח האמין‬
‫מקצועיות וחובת נטילת אחריות‬
‫אתיקה מקצועית במנהל הציבורי‬
‫ערכים דמוקרטיים ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ראיית התפקיד כשירות לציבור‬
‫חתירה להשגת צדק חברתי‪ ,‬אוניברסאליות‬
‫בשירות ומניעת אפליה‬
‫כיבוד ערכי החוקה והממשל‪ ,‬חופש‪ ,‬זכויות‬
‫האדם והאזרח‪ ,‬זכויות המיעוט‪ ,‬שוויון בפני‬
‫החוק‪.‬‬
‫המושג "טוהר המידות"‬
‫ייחודי לשפה העברית‪ .‬אינו במשפט העברי מופיע‬
‫בחוק מבקר המדינה‪ .‬בדר"כ הכוונה לניצול לרעה‬
‫של התפקיד‪ ,‬קבלת מתנות‪ ,‬ניגוד אינטרסים‪,‬‬
‫יצירת אפליה והעדפה‪ ,‬הפרת אמונים‪ ,‬התנהגות‬
‫עם כוונת זדון‪ ,‬מרמה‪ ,‬חוסר יושר‪.‬‬
‫ערכי משטרת ישראל‬
‫כיבוד החוק ואכיפתו‬
‫יפעל לאכיפת החוק במסגרת הסמכויות וההוראות‪,‬‬
‫תוך כיבוד החוק‪ ,‬וישמור על מידתיות‪ ,‬על הגינות‪,‬‬
‫ועל ריסון הכוח‪.‬‬
‫כיבוד האדם וזכויותיו‬
‫יפעל לשמירה על זכויות אדם בשוויוניות‪ ,‬ללא‬
‫משוא פנים‪ ,‬ובסובלנות אל האחר‪.‬‬
‫ערכי משטרת ישראל‬
‫הגנה על חיי אדם‬
‫יגן על חיי אדם בנחישות‪ ,‬באומץ לב ובתבונה‬
‫טוהר מידות ודוגמה אישית‬
‫ישמור על טוהר מידות ועל יושר‪ .‬ינהג על פי כללי‬
‫המשמעת‪ .‬יאמר אמת‪ ,‬ידווח באופן מלא ומדויק‬
‫וישמש דוגמה אישית בהתנהגותו בכל עת‬
‫ערכי משטרת ישראל‬
‫ממלכתיות‬
‫יפעל בממלכתיות‪ ,‬ללא נקיטת עמדה אישית‪ ,‬כמייצג את‬
‫משטרת‪-‬ישראל‪ ,‬תוך כיבוד ערכי המשטר הדמוקרטי‬
‫שירות הציבור‬
‫יראה עצמו משרת הציבור במתן שירות שוויוני וסובלני‪ ,‬להגברת‬
‫אמון הציבור במשטרה‬
‫מקצועיות ואחריות‬
‫יפעל במקצועיות‪ ,‬תוך הפעלת שיקול דעת ויוזמה‪ ,‬בפתיחות‬
‫לדעות שונות‪ ,‬ויהיה אחראי לתוצאות מעשיו‬
‫ערכי משטרת ישראל‬
‫רעות ולכידות‬
‫ימלא את המשימות תוך הזדהות ארגונית‪ ,‬רעות‬
‫ושותפות‪ ,‬וישמור על ערכי משטרת ישראל‬
‫ומורשתה‪.‬‬
‫מנהיגות‬
‫יפעל מתוך מנהיגות ערכית וחינוכית‪ ,‬המושתתת‬
‫על מצוינות ועל מחויבות לצורכי הפרט והקהילה‪.‬‬
‫המושג שחיתות‬
‫ארבע הגדרות‪:‬‬
‫‪ ‬הגדרה של בגידה ומעילה באינטרס הציבורי‪,‬‬
‫התפקיד‪ ,‬האמון הציבורי‪ ,‬הסמכות הציבורית למען‬
‫אינטרסים ייחודיים‪.‬‬
‫‪ ‬הגדרה כלכלית‪ :‬שחיתות וכוחות שוק‪.‬‬
‫‪ ‬הגדרה חוקית‪.‬‬
‫‪ ‬הגדרה של דעת קהל‪ :‬שחיתות שחורה‪ ,‬אפורה‬
‫ולבנה‪.‬‬
‫המושג שחיתות שיטתית‬
‫טוהר מידות במשטרה‬
‫השניות הערכית בעבודת המשטרה‪:‬‬
‫‪ ‬עבודת המשטרה כרוכה בחיסיון‪ ,‬בהסתרה‪ ,‬בהפעלת‬
‫דמויות סמויות‪ ,‬מתן הבטחאות שווא‪ ,‬הזנת הציבור‬
‫והתקשורת שמידע שאינו תמיד אמין‪ ,‬ניהול חקירות בדרכי‬
‫הערמה‪ ,‬הפעלת לחץ ואלימות‪.‬‬
‫כל אלה אינם עולים בקנה אחד עם ערכי יושר‪ ,‬הגינות‪,‬‬
‫שקיפות‪.‬‬
‫‪ ‬למשטרה מאפיינים מנוגדים‪ :‬משלבת "לחימה" עם מתן‬
‫"שירות" לאזרח‪.‬‬
‫טוהר מידות במשטרה‬
‫השניות הערכית בעבודת המשטרה (המשך)‪:‬‬
‫‪‬‬
‫היקף הסמכות ושיקול הדעת המוקנה לאנשי‬
‫משטרה‪ ,‬גורליות הפעולה וההחלטה‪,‬‬
‫תחושת הכוח‪ ,‬שקיפות נמוכה‪ ,‬קשר עם‬
‫עבריינים‪.‬‬
‫‪ )1983( Toddard‬הציג עשר התנהגויות של‬
‫שחיתות הרווחות בארגוני משטרה בארה"ב ברמת‬
‫השטח והן‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫קבצנות (‪ -)Mooching‬קבלה בחינם של טובות הנאה‬
‫קטנות‪.‬‬
‫נוכלות (‪ -)Chiseling‬קבלת הנחות באירועי בידור‬
‫וספורט או סידור כניסה בחינם‪.‬‬
‫העדפה (‪ - )Favorism‬מתן פרוטקציות לשוטרים או‬
‫לבני משפחותיהם או חבריהם‪.‬‬
‫דעות קדומות (‪ -)Prejudice‬התעלמות שוטרים ממתן‬
‫שירות לאוכלוסיות מסוימות‪.‬‬
‫עריכת קניות (‪ -) Shopping‬גניבת פריטים שונים‬
‫בדר"כ בעלי ערך נמוך מחנויות‪.‬‬
‫‪( )1983( Toddard‬המשך)‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫סחיטה (‪ -)Extortion‬סחיטה עבור הימנעות‬
‫ממיצוי החוק בעת פעילות שיגרתית‪ ,‬כגון הימנעות‬
‫ממתן דו”ח תנועה תמורת תשלום שוחד‪.‬‬
‫שוחד (‪ -)Bribery‬קבלת שוחד וטובות הנאה בערך‬
‫גבוה לאחר תכנון ושיתוף פעולה מראש‪.‬‬
‫ניעור (‪ -)Shakedown‬גניבות מזירת הפשע‪.‬‬
‫שבועת שקר (‪ -)Perjury‬מתן הגנה על עמיתים‬
‫באמצעות דיווחי שקר או שבועת שקר‪.‬‬
‫גניבות מתוכננות (‪-)Premeditated Theft‬‬
‫דומה לניעור אלא שהמדובר כאן בפעולות מתכוננות‬
‫מראש לנטילת רכוש בגניבה ופריצה‪.‬‬
‫גישות להסברת התנהגות בלתי ראויה בארגוני‬
‫משטרה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הגישה האינדוידואלית‪ :‬גישת התפוח הרקוב‪ -‬המניע הוא‬
‫אישי‪" .‬המדרון החלקלק"‪.‬‬
‫הגישה המוסדית‪ -‬האחריות לשחיתות מוטלת על המקצוע‪,‬‬
‫הארגון (תחנת המשטרה)‪ ,‬או הקבוצה‪ .‬המדובר במכלול‬
‫כוחות‪-‬גורמים קבועים ומשתנים‪.‬‬
‫קבועים‪ :‬היקף הסמכות‪ ,‬תחושת הכוח‪ ,‬היקף שיקול הדעת‪,‬‬
‫שקיפות ארגונית נמוכה‪ ,‬בעיות שכר וסטטוס‪ ,‬קשר עם‬
‫עבריינים‪.‬‬
‫במיוחד יש להדגיש את השלכות התרבות משטרתית‪:‬‬
‫קוד השתיקה‪ -‬המועבר מדור אחד של שוטרים למשנהו‪,‬‬
‫תרבות משטרתית המעדיפה נאמנות על‪-‬פני יושרה‪ ,‬סגירה‬
‫מבפנים ופחד יתר מחשיפת שחיתות‪( ,‬ועדת ‪ MOLEN‬בניו‪-‬‬
‫יורק‪ ,)1994 ,‬ביצוע מעשים בלתי ראויים למען מטרה נעלה‪.‬‬
‫גישות להסברת התנהגות בלתי ראויה‬
‫בארגוני משטרה (המשך)‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫בארגוני משטרה מוחרף עניין המטרה הנעלה‪ ,‬מדוע?‬
‫תחושת ייעוד להשלטת צדק‪ ,‬הצורך להגן על הקורבן‪,‬‬
‫לחץ פנימי להצליח במשימות השיטור‪ ,‬העברת מסרים‬
‫כפולים לשוטר לגבי החוק‪ ,‬נשיאה באחריות במצבי‬
‫סיכון‪ ,‬תסכול מבתי‪-‬משפט סלחניים מדי‪ ,‬תרבות של‬
‫לקיחת החוק לידיים‪.‬‬
‫משתנים‪ :‬ליקויים בגיוס שוטרים‪ ,‬הצורך בהשלמת‬
‫שכר במיוחד במדינות המתפתחות‪ ,‬מנגנוני ביקורת‬
‫ופיקוח רפויים‪ ,‬התעלמות מנהלים‪.‬‬
‫גישות להסברת התנהגות בלתי ראויה‬
‫בארגוני משטרה (המשך)‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הגישה המערכתית‪ :‬היבטים הקשורים במערכת‬
‫הפוליטית‪ ,‬הכלכלית והחברתית‪ -‬כמו למשל בישראל‪:‬‬
‫פוליטיזציה של השירות‪ -‬מינויים פוליטיים‪ ,‬מתן‬
‫לגיטימציה להתנהגות בלתי‪-‬ראויות למען קבוצות‬
‫שיוכיות‪ ,‬אי‪ -‬ציות חברתי ואפילו ביורוקרטי לנהלים‪,‬‬
‫קשר האליטות‪ ,‬מסורת של חולשת מנגנוני הביקורת‬
‫הציבורית‪ ,‬הפשע המאורגן היוצר פיתויים‪ ,‬המאבק‬
‫בהגירה בלתי‪-‬חוקית‪.‬‬
‫בלמים מרכזיים ברמה האישית‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ערך המנהיגות‪" :‬שחיתותם של הטובים היא‬
‫הגרועה בכול"‪" .‬מפכ"ל המקבל טובות הנאה‬
‫אסורות יתקשה לדרוש ולאכוף איסור על קבלת‬
‫טובות הנאה מהכפופים לו‪ .‬את שהוא חילל יקשה‬
‫עליו לדרוש מפיקודיו לקדש" (בג"ץ סוויסא בפרשת‬
‫רפי פלד)‪ .‬סגנונות פיקוד בלתי‪-‬יעילים מבחינה‬
‫אתית המפקד המגיב‪ ,‬הליברל המרוחק‪ ,‬הסמכותי‪-‬‬
‫המעניש‪ ,‬הסוגר מבפנים‪ ,‬הסלחן‪ ,‬האנטי מתריען‪,‬‬
‫המוסר מסרים כפולים‪.‬‬
‫בלמים מרכזיים ברמה האישית‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חינוך להימנעות משיכלון (הצדקה והתרצה)‪:‬‬
‫ביחס למטרה נעלה‪ ,‬ביחס לכולם עושים את זה‪,‬‬
‫הימנעות מתסביך הפראייר‪ ,‬הכרת מנגנון המידרון‬
‫החלקלק וסכנותיו‪.‬‬
‫הגברת ערך ההתנהגות המקצועית‬
‫מה תעשה ההתנהגות שלי לאמון הציבור‬
‫במשטרה?‬