Zaštita u dijaskopiji (2007)

download report

Transcript Zaštita u dijaskopiji (2007)

Zaštita u
dijaskopiji
Inž. med. rad. Tomislav Benaković
Dijaskopske pretrage




Što je dijaskopija?
Gdje se koristi dijaskopija?
Koja je uloga inženjera medicinske
radiologije kod dijaskopskih pretraga?
Kako smanjiti dozu zračenja na pacijenta i
medicinski tim kod ovih pretraga?
Dijaskopija je
metoda u
radiologiji gdje
se kroz snimani
dio tijela
pacijenta
propušta
konstantni snop
rendgenskog
zračenja, što
rezultira
dobivanjem
snimke u
realnom
vremenu.
Dijelovi detektora
dijaskopskog aparata

1 Elektronsko pojačalo

2 Fluorescentna ploča

3 Sustav leća

4 Kamera
Gdje se koristi
dijaskopija?

U dijagnostici
– Kontrastne pretrage GI sustava (irigografija,
pasaže…)
– Klasična angiografija

U intervenciji
– Intervencijska radiologija (dilatacije,
postavljanje stenta, drenaže,
vertebroplastika…)
– Traumatološke intervencije (postavljanje
kondilarnih ploča, raznih kinčera, razne
repozicije…)
Koje mjere zaštite
trebamo provesti kod
pacijenta?






Maksimalno skraćivanje vremena efektivne dijaskopije
Treba olovnom pregačom zaštititi pacijenta ukoliko to
dopušta pretraga
Treba paziti na udaljenost pacijenta od izvora zračenja
Uvijek kolimirati snop RTG zračenja
Treba postaviti optimalnu kvalitetu RTG snopa
Treba izbjegavati elektronsko uvećavanje slike
Omjer ekspozicije i udaljenosti
između cijevi i pacijenta
Apsorbirana kožna
doza
6,8 mGy/min
Udaljenost površine
pacijenta od izvora
zračenja
40 cm
3,6 mGy/min 1,8 mGy/min
55 cm
80 cm
Apsorbirana doza eksponencijalno pada s
povećanjem udaljenosti između izvora
zračenja i pacijenta
doza (mGy/min)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
40
55
udaljenost (cm)
80
Kolimacijom postižemo bolju oštrinu slike,
te štitimo pacijenta od suvišnog,
nepotrebnog zračenja
Regulacijom kvalitete zračenja možemo doprinijeti
kvaliteti slike, ali možemo i smanjiti dozu zračenja,
bitno je naći pravi omjer
Princip rasta doze zračenja kod korištenja
elektronskog uvećanja slike
Porast broja fotona i apsorbirane doze u
odnosu na faktor elektronskog uvećanja slike
Faktor uvećanja
slike
Kvantiteta
zračenja
Apsorbirana
doza
0
0,8 mA
5,8 mGy/min
1
1,8 mA
10,2 mGy/min
2
3,3 mA
18,5 mGy/min
3
6,1 mA
29,2 mGy/min
Pomagala koja medicinski tim koristi
u radiologiji za zaštitu od zračenja

Olovne naočale

Olovni ovratnik

Olovna pregača

Olovne pregrade
Što još treba imati na umu?




Nikada ne ulaziti u primarni snop zračenja
Stajati što dalje od izvora zračenja
Uvijek biti sa strane pacijenta s koje se
nalazi elektronsko pojačalo
Provjeriti da svi članovi tima nose adekvatan
dozimetar
Literatura:
Film:
“Radiološka zaštita u dijaskopiji”
University Institute for Applied Radiophysics,
Lausanne Switzerland 2002
obrada: EKOTEH dozimetrija d.o.o.
KRAJ