Uloga IMR pri traumatološkim operacijama (2012)

download report

Transcript Uloga IMR pri traumatološkim operacijama (2012)

Slide 1

ULOGA IMR PRI
TRAUMATOLOŠKIM
OPERACIJAMA

Boris Vrtarić
KBC Osijek


Slide 2

Razvojem tehnologije u zadnjih 20-ak
godina obujam poslova i značaj IMR-a u
sustavu pružanja zdravstvene zaštite se
znatno povećao.
 Konkretno govoreći o ulozi IMR-a pri
traumatološkim operacijama postao je
gotovo neizostavan dio operacijskog
tima,jer novim metodama operiranja
pacijenata,novim materijalima,te novim
mogućnostima rtg aparata došlo je do
smanjenja invazivnosti zahvata,traje
kraće i ono najbitnije je da je vrijeme
oporavka pacijenta kraće.Slide 3

Što je traumatološka operacija?
Operacijski tim?

Uloga IMR pri traumatološkim operacijama?
Najčešće traumatološke operacije?

Pogled u budućnost/sadašnjost


Slide 4

Traumatološka operacija podrazumijeva
invazivno liječenje ozljeda predvođeno
kirurgom i operacijskim timom.

Ozljede koje zahtijevaju takav tretman
odnosno prisutnost IMR su najčešće lomovi
kostiju te prisutnost stranog tijela u
organizmu pacijenta (metal)


Slide 5

OPERACIJSKI
TIM


Slide 6

ULOGA IMR-a
1. Adekvatan slikovni prikaz problematike
a) mobilni C- luk rtg aparat
b) najčešće traumatološke operacije
2. Zaštita od ionizirajućeg zračenja

3. Savjesno rukovanje i zaštita rtg opreme


Slide 7

ad 1. Adekvatan prikaz problematike
• ostvarujemo pomoću mobilnih C-luk rtg aparata
• podrazumijeva dobivanje kvalitetne fluoroskopske
slike na ekranima rtg c-luk uređaja koja u sebi
sadrži dovoljno podataka bitnih kirurgu za što
uspješnije provođenje operacijskog zahvata
• postižemo: - centriranjem
- optimalnom kolimacijom rtg snopa
- odgovarajućom kvalitetom rtg
snopa


Slide 8

ad a) MOBILNI C-LUK RTG APARAT
(SIEMENS SIREMOBIL COMPACT)


Slide 9pripada u stariju skupinu mobilnih
dijaskopskih aparata koji nalaze svoju
primjenu u ortopediji,općoj kirurgiji, te
traumatologiji
po svojim specifikacijama i godini proizvodnje
datira u razdoblje od 1998-2002. godine
cijena $22,000.00 - $33,000.00 (125-190
tis.kuna
posjeduje pet operacijskih modova:
fluoroskopija, pulsna fluoroskopija, digitalna
radiografija, substrakcija


Slide 10mogućnost pohrane rtg slike na
film,stvaranja video zapisa, te pohrane na
Magnetni optički disk


Slide 11

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Elektroničko sučelje
Upravljačka ploča
C-luk
Pojačalo slike sa integr. TV kamerom
RTG cijev sa kolimatorom
Monitori A i B
ON/OFF prekidač
Podatkovna tipkovnica(opcija)
Multiformatna kamera(opcija
Printer ili video snimač(opcija)
Nosač monitora
Magnetni optički disk(opcija)
ON indikator radijacije
Senzor sobnog osvjetljenja


Slide 12

najsličniji aparati:
Siemens ISO-C 1999
Slide 13Philips 300+ Vascular


Slide 14

ad b) NAJČEŠĆE TRAUMATOLOŠKE OPERACIJE
 Osteosinteze:je operacijski zahvat kojim se
izvodi spajanje i učvršćivanje fragmenata
kosti nakon loma pomoću implantata od
specijalne vrste čelika ili legura (oslabljen
titan) radi postizanja trajnog položaja istih.
Za osteosintezu koristimo implantate od
metala koji su dovoljno čvrsti i otporni na sile
vlaka i tlaka te biokompatibilni s tkivima u
organizmu.


Slide 15

Za operacijsko liječenje loma najčešće se
koriste sljedeći materijali:
-vijci (kanularni ili solidni)
prema vrsti navoja:
kortikalni,spongiozni,maleolarni,skafoidni,
te mini kortikalni vijci, Barovi vijci, vijci sa
navojem u glavi.Slide 16

- pločice :
ravne,specijalne,kutne,rekonstrukcijske,
žljebaste, DHS i DCS pločice i vijci


Slide 17DHS i DCS plocice i vijci (DHS- dinamicki
vijak za vrat bedrene kosti, DCS –
dinamicki kondilarni vijak za
pertrohanterni lom i lom kondila femura).


Slide 18Intramedularni cavao;za lomove dijafize
dugih kostiju potkoljenice, natkoljenice i
potkoljenice,te intramedularni cavao za
lom prox. dijela humerusa


Slide 19

)G

FEMORALNI ČAVAO


Slide 20- PFNA(Proximal Femoral Nail Antirotation


Slide 21

ad 2. Zaštita od ionizirajućeg zračenja
Glavna odgovorna osoba za provođenje zaštite
od zračenja u operacijskoj sali je IMR.
Savjesnim rukovanjem rtg aparatom i
uporabom pomagala za zaštitu od zračenja ono
može biti svedeno na minimum, a da
dijagnostička priroda posla i zdravlje
pacijenta,te svih članova operacijskog tima ne
bude ugroženo.


Slide 22

Zaštita pomoću rtg aparata:
 kolimacija snopa
 udaljenost pacijenta od izvora zračenja
(detektor zračenja približiti što više
pacijentu—oštrija slika,manja kožna doza
pacijenta,)


Slide 23

izbjegavati elektronsko povećavanje slike
( dolazi do povećanja vrijednosti ekspozicije
i apsorbirane doze)
 optimalna kvaliteta rtg snopa
(manje kilovolti-bolji kontrast-veća
apsorbirana doza, više kV-gubitak kvalitete
slike-manja apsorbirana doza)Slide 24

Pomagala za zaštitu od zračenja
prvenstveno služe za zaštitu od
sekundarnog zračenja
 olovne pregače,ovratnici,naočale,zaštitni
viziri,olovne rukavice,olovne kape
 dozimetarSlide 25


Slide 26


Slide 27


Slide 28

Pogled u budućnost/sadašnjost
Philips Veradius C-Arm 2010
Slide 29

Philips Veradius C-Arm promotivni video:
http://www.youtube.com/watch?v=FUJKnmwItCM


Slide 30

HVALA NA PAŽNJI !!!