Uppmärkning/Information

download report

Transcript Uppmärkning/Information

Uppmärkning/Information
Du best ä mmer vad korgen skall innehå lla, kryssa fram ditt behov
Rör
Utrustning
Säkerhet
Myndighetskrav
Information
Projektbeskrivning
Riskanalys
Kravspecifikationer
Materialval
Resursplanering
Uppsättning/montage
Uppdatering av P&ID
Nödläge
AFS 2010:4
T-02013
SUMPTANK
HF
SS 723-0021
KLASS 2A
SS 723-0021
KLASS 2A
2004
ta
hela uppmärknings-processen med allt från material, projektledning ti l l t o
g
Gö
r som Akzo Nobel, Elkem Solar, IneosNova, eller Metso Power - det lön a r s i
om
!
e
t
Br
oc yt
h
lås
Användning av
trycksatta
anordningar
SS 723-0021
KLASS 2A
Vi har g r e p p
C
T+
AFS 2002:1
le
n t reprenad.
Kemiska arbetsmiljörisker
Teknomenta AB / Nils-Lennart Nilsson / Mail: [email protected] / Tel: 042/379596 / Mobil: 070/6383865